Rijtaakondersteuning draagt bij aan verkeersveiligheid

Innovatieve veiligheidssystemen bij vrachtwagens en personenauto’s bieden aantoonbaar uitzicht op een betere verkeersveiligheid. Bij juist gebruik van deze slimme voertuigen kan het aantal verkeersslachtoffers fors omlaag. Voorwaarde is dat bestuurders vertrouwd raken met rij- ondersteuningsfuncties die de besturing van de auto overnemen.
Autonome voertuigen op de weg

Nationale Platoon Test

Om Nederland voorop te laten lopen in een veilige en efficiënte introductie van veiligheidssystemen, hebben we in nauwe samenwerking met Aon Risk Solutions, Business Lease en Prodrive Training de Nationale Platoon Test georganiseerd, waarbij met 56 semi-zelfrijdende voertuigen in treintjes op de A2 werd gereden. De demonstratietest moest meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van rijden in semi-zelfrijdende voertuigen met vergaande vormen van rijtaakondersteuning, ook aan het grote publiek. Dit vergroot het bewustzijn dat ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden in het dagelijks verkeer al vergevorderd zijn. Daarnaast helpen de resultaten de juiste keuzes te maken bij de verdere ontwikkeling en uitrol van de rijtaakondersteunende systemen gericht op veilig, vlot, duurzaam en comfortabel verkeer.

Vergaande rijtaakondersteuning prima in verkeer

De test heeft laten zien dat pelotons van 5 of 6 auto’s met vergaande rijtaakondersteuning zoals ACC (adaptive cruise control) en LKAS (lane keeping assistance systems) prima door het normale verkeer op een snelweg kunnen rijden. Als de geteste systemen goed gebruikt worden, leiden ze tot constantere snelheden en volgafstanden. Dit biedt voordelen op het gebied van comfort, verkeersveiligheid, doorstroming en emissies.

De belangrijkste bevindingen uit de Platoon Test:

  • Gedurende het grootste deel van de rit hebben de auto’s automatisch hun snelheid en volgafstand gehandhaafd (ACC). Met LKAS blijft men goed binnen de belijning van de rijstrook, waarbij men wel wordt geacht de handen aan het stuur te houden.
  • De pelotons bewogen zich onopvallend en stabiel door het verkeer. De auto’s reageerden adequaat op voertuigen die tijdelijk in het peloton invoegen. De bestuurders hoefden daarbij nauwelijks zelf in te grijpen. Snelheidsschommelingen en rijstrookwisselingen werden ook goed opgevangen, zonder schokgolven. Bij drukker verkeer waren er vaker verstoringen.
  • Bestuurders voelden doorgaans goed aan wanneer zij de rijfuncties weer zelf over moesten nemen. Gewenning is wel nodig om de systemen goed te kunnen bedienen, te weten wanneer je zelf moet ingrijpen en wanneer niet. Chauffeurs met veel ervaring met de systemen doen dat beter dan onervaren chauffeurs.
  • De deelnemers hebben de test overwegend als veilig en comfortabel ervaren. Dat gevoel nam toe naarmate de rit langer duurde, vanwege gewenning en toegenomen vertrouwen. Alertheid gedurende langere tijd is een voorwaarde voor veilig gebruik van de systemen. Het nam echter aan het einde van de test wat af, met name bij deelnemers die minder bekend zijn met de systemen.

Coöperatieve systemen

De uitkomsten van de test sluiten aan bij de verwachtingen dat hoog autonome voertuigen bijdragen aan veilig, vlot, duurzaam en comfortabel verkeer. Dit zal nog sterker het geval zijn als voertuigen beschikken over technologie om met elkaar te communiceren (coöperatieve systemen). Voorwaarde is dat automobilisten voldoende bekend zijn met de systemen en weten hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken. In de test was nog geen sprake van volledig zelfrijdende auto’s.

Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten voor het traject naar de zelfrijdende auto op de openbare weg.
Peter Morsink: “Het is erg belangrijk dat automobilisten voldoende bekend zijn met de systemen en weten hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken”.

Zo is de bestuurder bij het overgeven en terugnemen van de controle over het voertuig gebaat bij een uniforme en eenvoudige bediening. Ook blijken de benamingen voor veiligheidsfuncties vaak per fabrikant te verschillen. De periode van het ‘handen los’ rijden varieert nog flink, van tien seconden tot soms meer dan vijf minuten. Peter Morsink geeft het belang aan van het blijven leren. “De uitkomsten van deze test sluiten aan bij de verwachtingen dat hoog autonome voertuigen bijdragen aan veilig, vlot, duurzaam (vanwege de verlaging van de CO2-uitstoot) en comfortabel verkeer. Dit zal nog sterker het geval zijn als voertuigen beschikken over technologie om met elkaar te communiceren (coöperatieve systemen)”.

Gaat het vooralsnog om rijtaakondersteuning, door de onomkeerbare technologische in-car ontwikkelingen, zal het verkeer uiteindelijk volledig automatisch rijden.

Autonome voertuigen: slim op weg l Royal HaskoningDHVLeaflet

Resultaten Nationale Platoon Test

Evaluatie van de testrit met semi-zelfrijdende auto’s op de A2

Peter Morsink - Senior consultant Transport & road safety

PeterMorsink

Senior consultant Transport & road safety

Language is changing...