Royal HaskoningDHV brengt circulaire initiatieven voor PBL in kaart

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in het rapport Circulaire Economie in kaart de stand van zaken van de circulaire economie in Nederland voor de eerste keer in kaart gebracht. In opdracht van PBL heeft Royal HaskoningDHV hiervoor de noodzakelijke data verzameld en daar betekenis aan gegeven.

Waardevolle inzichten

Het PBL-rapport heeft geleid tot waardevolle inzichten in de stand van zaken, belemmeringen en aanknopingspunten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Eén van de conclusies is dat veel initiatieven gericht zijn op recycling, terwijl met andere circulaire strategieën, zoals levensduurverlenging, meer waarde kan worden gecreëerd of worden behouden. Daar liggen kansen voor Nederland.

Circulaire transitie begint pas

De Nederlandse economie is nu voor 5 tot 10% circulair, afhankelijk van de gebruikte bron. Dit moet in 2030 50% zijn en in 2050 zelfs 100%. Het onderzoek dat we voor PBL hebben uitgevoerd, laat zien waar al de nodige activiteiten zijn en waar deze nog van de grond moeten komen. Door de slimme structurering van het onderzoek kunnen hiervoor allerlei verbanden in worden geanalyseerd, zoals geografisch, R-strategie, sector, transitieagenda en circulair businessmodel.

Innovatieve initiatieven vragen om een innovatieve onderzoekstrategie

We hebben een innovatieve en vijfvoudige onderzoekstrategie toegepast om de benodigde data te verzamelen. Samen met Millenials.ai is onder andere een innovatief zoekalgoritme ontwikkeld om met name de innovatieve en minder zichtbare initiatieven op het spoor te komen.

Regionale uitwerking

Het onderzoek biedt ook handelingsperspectief voor provincies, regio’s en gemeenten. Zij kunnen bijvoorbeeld de Regiotool CE, die we samen met Cirkellab hebben ontwikkeld, gebruiken om aan de slag te gaan. Een mooi voorbeeld hoe hier regionaal invulling aan gegeven kan worden, is de Circulaire Atlas Flevoland. Dat onderzoek helpt Flevoland om grondstoffenleverancier te worden voor een circulaire economie.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...