Ruimte voor de Waal - dijkverlegging Lent/Nijmegen

Ruimte voor de Waal - dijkverlegging Lent/Nijmegen l Royal HaskoningDHV

Hoge kwaliteit en een strak tijdpad

In opdracht van de Gemeente Nijmegen hebben Royal HaskoningDHV (penvoerder, project management), Antea en Stroming het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de noordelijke Waaloever bij Nijmegen. Met inzet van ruim 200 mensen zijn wij erin geslaagd om binnen een jaar een uitvoerbaar en vergunbaar ontwerp neer te zetten dat de waterveiligheid én de ruimtelijke kwaliteit vergroot, en dat gedragen wordt door de plaatselijke bevolking en andere stakeholders. In 2011 is het project in New York onderscheiden met de Top Honor Award for Waterfront Development. De hoge kwaliteit van het plan maakt dat ook tijdens de uitvoering nog ingelopen is op het reeds ambitieuze tijdpad.

Uniek rivierpark in het hart van Nijmegen

Het plan voorziet in het aanleggen van een 200 meter brede, 10 meter diepe nevengeul in het nieuwe buitendijkse gebied dat ontstaat als de Lentse dijk 350 meter wordt teruggelegd. Deze geul stroomt tijdens hoogwater mee met de Waal, en heeft een afvoercapaciteit vergelijkbaar met de Maas. Door een deel van de oude dijk te laten liggen ontstaat er een eiland recht tegenover het historische centrum van Nijmegen. Het eiland en de nevengeul bieden ongekende mogelijkheden voor wonen, werken, watersport en natuurontwikkeling. Het wordt een uniek rivierpark, waar mensen de dynamiek van de rivier kunnen beleven.

Integraal plan met internationale allure

Van rivierkunde, grondwaterhydraulica en bruggenbouw tot ecologie, stedelijke planning en risicomanagement: dit complexe project vroeg om de inzet van een veelvoud aan disciplines. Dankzij onze ruime ervaring met integrale planvorming hebben wij deze kennis kunnen samenbrengen in een krachtig gedragen ontwerp. De unieke combinatie van hoogwaterbescherming en stedelijke ontwikkeling trekt zowel nationaal als internationaal de aandacht, en wordt alom geprezen.


Royal HaskoningDHV is van 2003 tot 2015 betrokken geweest bij alle projectfases; van de eerste verkenningen, via plannen en contracten tot en met de oplevering.

Ruimte voor de Waal - dijkverlegging Lent/Nijmegen l Royal HaskoningDHV
Ruimte voor de Waal - dijkverlegging Lent/Nijmegen l Royal HaskoningDHV
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...