Ruimtelijke visie N366 vormt bouwsteen naar gezonde leefomgeving

Provincie Groningen en Drenthe werken met 4 gemeenten aan een vitale toekomst van de regio N366. Royal HaskoningDHV ontwikkelde de integrale ruimtelijk-economische visie.
Luchtfoto landelijk gebied

Project facts

 • Klant
  Provincie Groningen
 • Locatie
  Regio N366
 • Datum
  2021 - 2023
 • Uitdaging
  Ontwikkelen integrale ruimtelijk-economische visie voor de regio
 • Oplossing
  Een integrale schetskaart die laat zien welke ruimtelijke balans het beste is voor de leefbaarheid en brede welvaart voor de regio N366

Eén ruimtelijke toekomst voor gehele regio N366

In het oostelijke grensgebied van de provincie Groningen en Drenthe werken de gemeenten Pekela, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Westerwolde en de provincie Groningen en Drenthe aan een vitale toekomst van de regio N366. Een belangrijk element daarin is de Nedersaksenlijn, de voorgestelde directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen. Brede welvaart en bereikbaarheid zijn sleutelbegrippen. Royal HaskoningDHV ontwikkelde de integrale ruimtelijk-economische visie voor de regio. De kunst was vooral om de uitdagingen en de kansen in de regio met elkaar te verbinden en daarbij ook de ‘gebruikers’ van de regio te betrekken. Want er zijn ook in deze regio meer plannen dan vierkante meters.

Ruimtelijke visie geeft een aanzet voor focus, verbinding, ordening en evenwicht

De ruimtelijk-economische visie is een ruimtelijke vertaling van een al eerder gemaakte economische analyse van kansen en opgaven voor de regio waarbij gekeken is naar wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie. Een belangrijke factor is de beoogde Nedersaksenlijn, de nieuwe spoorlijn die de bereikbaarheid van de regio vergroot. Er ontstaan dan stationsgebieden die aantrekkelijk zijn voor een mix van functies om te wonen, werken en recreëren.

Maar er is meer: het nieuwe waterstofnetwerk loopt straks dwars door de regio, het nieuwe hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal wordt een magneet voor nieuwe bedrijvigheid. Er is al veel biobased bedrijvigheid, de agrarische sector is sterk ontwikkeld, de Makeport Mercurius is aanjager van circulaire innovaties en er is veel potentie voor recreatie.

We hebben dankbaar gebruik gemaakt van veel disciplines die we in huis hebben: van planologen en ecologen tot experts op het gebied van klimaatadaptatie, mobiliteit, energie en water. Zo ontstond een samenhangende visie die een aanzet geeft voor focus, verbinding, ordening en evenwicht.

Kaart van N366 regio

Sterke basis voor concrete plannen

De ruimtelijke visie bestaat uit ambities voor de regio N366 vertaald naar een integrale schetskaart die laat zien welke ruimtelijke balans het beste is voor de leefbaarheid en de brede welvaart. Dit is een bouwsteen om de ontwikkelingen zo vorm te geven dat het ook in de toekomst aantrekkelijk is om te wonen en te werken in de regio. De visie geeft in grote lijnen aan waar het waardevolle landschap bijvoorbeeld open moet blijven, waar ruimte is voor economische ontwikkelingen en waar voor het toevoegen van woningen om de woningbouwopgave in Nederland in te vullen. Waar welke bedrijvigheid het beste past en hoe economische en ecologische aspecten elkaar kunnen versterken. De visie is daarmee een bouwsteen voor de vier gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies en -plannen, als uitwerking op weg naar woningbouw, nieuwe bedrijvigheid en dus een gezonde leefomgeving en vitale toekomst voor de regio.

 
Sandra Driesens

We zijn er trots op dat we met onze ruimtelijke visie invulling hebben kunnen geven aan de samenwerking tussen twee provincies, vier gemeenten én de stakeholders in de regio.

Sandra DriesensProcesmanager gebiedsontwikkeling
Ook een gezonde leefomgeving creëren? - Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Ook een gezonde leefomgeving creëren?

Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Op weg naar een gezonde leefomgeving

Ook aan de slag met de woningbouwopgave en tegelijkertijd uw stad of regio leefbaarder, duurzamer en beter bereikbaar maken? 
Lees verder
Graphic Gezonde leefomgeving

Ook bouwen aan de stedelijke netwerken van morgen? 

Bekijk onze vacatures en draag bij aan de steden van de toekomst. 
 
Mensen werken samen
Language is changing...