Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf no-regret maatregel voor toename treinverkeer naar Duitsland

Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf no-regret maatregel voor toename treinverkeer naar Duitsland l Royal HaskoningDHV

Eurekarail: spoorverdubbeling is no-regret maatregel

Om een tweede grensoverschrijdende treindienst tussen Heerlen en Herzogenrath (D) te kunnen accommoderen, is het nodig om de spoorinfrastructuur tussen de steden Heerlen en Landgraaf op te waarderen tot dubbelspoor. Binnen het project Eurekarail is deze upgrade van de spoorinfrastructuur daarom aangemerkt als 'no-regret'-maatregel en dientengevolge begroot in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De update naar dubbelspoor Heerlen-Landgraaf betreft de uitwerking van een plan van de variantstudie tot aanbesteding voor realisatie.

Multidisciplinair en volledig

Wij hebben aan onze opdrachtgever Provincie Limburg een compleet product aangeboden met daarin alle werkzaamheden die nodig zijn voor het succesvol aanbesteden van de uitvoering. Naast het maken van een technisch multidisciplinair ontwerp, omvat onze projectscope ook het voorbereiden van milieuprocedures en het leveren van input voor bestuurlijke besluitvorming, governance en financieringsvraagstukken.

In samenwerking met ProRail als infrastructuurbeheerder zijn de ontwerpen risicogestuurd uitgewerkt en afgestemd. De technische uitwerking omvat niet alleen de verdubbeling van het spoor zelf, maar ook de optimalisatie van de verbindingsinfrastructuur van de stations Heerlen en Landgraaf. Het project wordt gekenmerkt door een aantal technische en integratie uitdagingen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de leefbaarheid en duurzaamheid.

De resultaten

Het belangrijkste projectresultaat is het opgeleverde complete aanbestedingsdossier voor de realisatie van het dubbelspoor Heerlen-Landgraaf. Dit aanbestedingsdossier bevat alle benodigde onderbouwing en afstemming om de Europese aanbestedingsprocedure voor een Design and Construct-contract mogelijk te maken. Naast een integraal ontwerp is er een Milieu Effect Rapportage (MER) en een Product Uitvoeringsdeel (PIP) als technisch onderdeel van de safety case opgesteld voor wettelijke milieuprocedures. De realisatiefase is succesvol aanbesteed in 2020. De geselecteerde aannemer bereidt momenteel de realisatie voor. De ingebruikname van de nieuwe aangepaste infrastructuur staat gepland voor 2022. Kenmerkend voor het project is enerzijds de strakke planning in relatie tot Europese subsidies en anderzijds een organisatiestructuur die past bij meerdere primaire stakeholders met verschillende belangen.

Meer weten over  mobiliteit & rail infrastructuur? - Neem contact op met onze rail- & mobiliteits experts

Meer weten over mobiliteit & rail infrastructuur?

Neem contact op met onze rail- & mobiliteits experts

Language is changing...