Toekomstbeeld fietsparkeren Delft: op weg naar een autoluwe binnenstad

Hoe zouden de parkeerfaciliteiten voor fietsers eruit moeten zien in de gemeente Delft? Samen met verschillende gemeentelijke afdelingen en belanghebbenden in de binnenstad ontwikkelden wij een 'Toekomstbeeld fietsparkeren'. Hiermee komt een autoluwe binnenstad én de mobiliteitstransitie een stap dichterbij.
Fietsparkeren op de Markt in Delft naast Stadhuis

Project facts

 • Klant
  Gemeente Delft
 • Locatie
  Delft, Nederland
 • Datum
  2022-2023
 • Uitdaging
  Bepalen hoe de parkeerfaciliteiten voor fietsers in de binnenstad van Delft eruit zouden moeten zien.
 • Oplossing
  Het ‘Toekomstbeeld fietsparkeren’ brengt de fietsparkeervraag, de gemeentelijk visie op de openbare ruimte en de fietsparkeermix samen.

Meer ruimte voor voetgangers én fietsers

De gemeente Delft streeft naar een geheel autoluwe binnenstad in 2040. De fietser blijft, maar moet zich aanpassen aan de voetganger. Met het project ‘Ruimte in de binnenstad’ zet Delft de eerste stap in het uitbreiden van het 'autoluwplusgebied', het gebied dat autoluw wordt en de directe omgeving.

Door parkeerplaatsen voor auto's te verwijderen, ontstaat ruimte die we op een andere manier kunnen benutten. Door de grote vraag naar fietsparkeerplaatsen worden autoparkeerplaatsen in de praktijk vervangen door fietsparkeerplaatsen; dit terwijl het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte de doelstelling is.

Eén van de opgaven die voortkomt uit het project 'Ruimte in de binnenstad' is het kwalitatief en kwantitatief goed faciliteren van fietsparkeren in de binnenstad. Er is een ‘Toekomstbeeld fietsparkeren’ nodig, dat kaders geeft voor het aantal benodigde stallingsplaatsen op de verschillende locaties en gericht op de verschillende doelgroepen, nu en in de toekomst.

Van procesbegeleiding en participatie tot een heldere visie fietsparkeren

Om het 'Toekomstbeeld fietsparkeren' voor Delft op te stellen, hebben wij de volgende stappen doorlopen:

 • De huidige situatie in beeld brengen;
 • Vooruitblikken naar de toekomstige situatie.
 • Visie fietsparkeren Delft opstellen;
 • Toekomstbeeld fietsparkeren Delft opstellen.

Hierbij maakten we gebruik van de fietsparkeermix. Dit hulpmiddel bepaalt aan de hand van de parkeerbehoefte van de gebruiker, die is afgeleid van de functies in het gebied (shoppen, wonen, werken, horecabezoek et cetera) welke fietsparkeeroplossing, zoals een fietsnietje, bewaakte stalling of buurstalling, het beste aansluit.

We begeleidden het proces en de participatie van de verschillende gemeentelijke afdelingen en belanghebbenden in de binnenstad. Dit waren onder andere ondernemers, de Fietsersbond en bewoners.

Hierbij kwam onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement van pas. Ook onze lokale kennis over Delft droeg bij aan dit project. Voor het uitvoeren van fietstellingen hebben we onderzoeksbureau 4-Traffic ingeschakeld.

De fiets speelt een essentiële rol in ons streven naar een gezonde binnenstad. Dit onderzoeksrapport geeft ons inzicht in de huidige en toekomstige fietsparkeerbehoefte en welke stallingsvoorzieningen daarvoor nodig zijn.

David PolmanBeleidsadviseur Verkeer & Vervoer, Gemeente Delft

Een stap dichter bij een leefbare, veilige binnenstad

Voor inzicht in de huidige situatie hebben we een fietsparkeeronderzoek laten uitvoeren. Hierin kwamen de belangrijkste knelpunten in de binnenstad van Delft naar voren. Ook stelden we een bestemmingenkaart op. Voor de visie bepaalden we, samen met de gemeente, hoe de omgeving eruit zou moeten komen te zien en welke parkeerfaciliteiten daarbij passen.

Voor het uiteindelijke ‘Toekomstbeeld fietsparkeren’ is de fietsparkeervraag per deelgebied in 2040 samengebracht met de fietsparkeervisie en omgezet naar de uiteindelijke fietsparkeeropgave. Dit bestaat uit een voorstel met benodigde maatregelen. Tot slot hebben we voor de gemeente een stappenplan en een kostenindicatie opgesteld. Met het toekomstbeeld kan Delft stap voor stap toewerken naar een autoluwe binnenstad, een aantrekkelijkere openbare ruimte en meer verkeersveiligheid.

Sjors van Duren

Met het Toekomstbeeld fietsparkeren helpen we Delft om hun omgevingsvisie voor de stad te realiseren, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Sjors van DurenConsultant Fietsmobiliteit
Aan de slag voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

Mobiliteitstransitie
Language is changing...