Transformatie vakantiepark De Horsterhoeve naar nieuwe woonwijk

Royal HaskoningDHV heeft juridische advieswerkzaamheden geleverd voor project De Horsterhoeve, een transformatie van een vakantiepark.
Project Horsterhoeve

Afbeelding ter referentie, geen afbeelding van de daadwerkelijke projectlocatie

Project facts

 • Klant
  Gemeente Ermelo
 • Locatie
  Horster-Engweg 17, Ermelo
 • Uitdaging
  Omgevingsrechtelijke procedure project De Horsterhoeve. Transformatie van een vakantiepark naar een woonwijk met circa 260-270 woningen
 • Datum
  01-01-2022 t/m 31-12-2022
 • Oplossing
  Juridisch en strategisch advies, het voeren van overleg, samenwerking en het zorgvuldig laten doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedure

Onderdeel van Vitale Vakantieparken

Transformaties van vakantieparken is een onderdeel van het programma Vitale Vakantieparken. Het programma Vitale Vakantieparken is een samenwerking van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland en diverse andere partijen. Dit programma richt zich op het versterken van de verblijfsrecreatieve sector met een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Er wordt gekeken naar versterking van de recreatieve functie of naar een transformatie naar een andere functie. Dat is onder meer afhankelijk van de ligging, de wens van de ondernemer en recreatieve toekomstwaarde.

Nieuwe woningen zeer gewenst

De bouw van nieuwe woningen is vanuit de nationale opgave zeer gewenst. Gemeenten zien zich gesteld voor grote uitdagingen. Het realiseren van voldoende en kwalitatief goede woningen vindt de gemeente Ermelo van belang. Het project De Horsterhoeve kan hier een grote bijdrage aan leveren, zonder de eisen van groen- en natuurinclusief bouwen te verliezen. Tegelijkertijd wordt een goede landschappelijke inpassing van de woonwijk geborgd.

Woonwijk met voorzieningen aan de rand van Ermelo

Het schetsplan zoals dat is ingediend gaat uit van transformatie van het vakantiepark De Horsterhoeve naar een nieuwe woonwijk. Het ontwerp bestaat uit circa 260-270 woningen, onderverdeeld in allerlei woningtypes als appartementen, rug-aan-rugwoningen, seniorenwoningen en vrijstaande woningen. De helft van de woningen valt in de categorie ‘sociaal’. Daarnaast wordt voorzien in een gemeenschappelijke plek: De Meent. De Meent vormt een centrale plek voor de toekomstige bewoners van de Horsterhoeve, maar ook voor de huidige omwonenden. Het is een plek van ontmoeten en gemeenschappelijke voorzieningen.

Strategische en juridische ondersteuning

Laura van Moorsel (legal consultant) van Royal HaskoningDHV leverde de benodigde omgevingsrechtelijke en juridische expertise in de rol van juridisch adviseur bij de planprocedure voor het project De Horsterhoeve. De daarbij behorende werkzaamheden bestonden uit de juridisch en strategische advisering bij het proces, waaronder ook de benodigde samenwerking bij informatie- en raadsbijeenkomsten ten behoeve van het zorgvuldig laten doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedure.

Laura van Moorsel, legal consultant bij RHDHV: “Samen met de gemeente Ermelo legden we de juridische basis voor de omgevingsrechtelijke procedure voor het verwezenlijken van het project De Horsterhoeve”.

We maken het daarmee mogelijk om te anticiperen op de woningbouwbehoefte, een van de grootste opgaven van vandaag de dag.

Laura van MoorselLegal Consultant bij Royal HaskoningDHV
Evelien Braad - Associate Director Legal Consultants

EvelienBraad

Associate Director Legal Consultants

Language is changing...