Veilig oversteken geeft boost aan fietsstrategie Groningen

De verkeersveiligheid voor fietsers is voor de provincie Groningen een speerpunt in de provinciale fietsstrategie. Daarom wil de provincie fietsoversteekplaatsen op het provinciale wegennet verbeteren, om de kans op toekomstige ongelukken zoveel mogelijk terug te dringen. Royal HaskoningDHV bracht alle relevante informatie in kaart, ontwikkelde een methodiek om het veiligheidsrisico voor elke fietsoversteek te bepalen én maakte een menukaart met effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid van de oversteken te verbeteren.
Veilig oversteken geeft boost aan fietsstrategie Groningen l Royal HaskoningDHV

Inzicht in risico’s

Op de ongeveer 300 fietsoversteekplaatsen op het provinciale wegennet van Groningen worden fietsers blootgesteld aan risico’s van ongevallen en letsel. En de rol van de fiets groeit; voor recreatie, maar zeker ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.

Om adequate maatregelen te kunnen nemen, had de provincie allereerst inzicht nodig: welke fietsoversteeklocaties hebben in theorie een verhoogd risico voor de verkeersveiligheid van fietsers? En de vervolgvraag: wat is er nodig en mogelijk om deze oversteekplaatsen veiliger te maken?
In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020 – 2023 heeft de provincie € 2.250.000 gereserveerd voor de aanpak van fietsoversteken.

Fietsstrategie: van data naar maatregelen

Om deze vragen te beantwoorden bracht Royal HaskoningDHV alle beschikbare relevante informatie samen in een GIS-omgeving. Parallel daaraan werd een methodiek ontwikkeld om het veiligheidsrisico voor elke fietsoversteek uniform en navolgbaar te bepalen. Zo werd duidelijk welke oversteken vanwege het veiligheidsrisico een nadere analyse verdienden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de inrichting van de oversteek, het belang van de oversteek in het provinciale fietsnetwerk, en de intensiteit en snelheid van het gemotoriseerde verkeer op die locaties.

Vervolgens is een menukaart gemaakt met effectieve maatregelen om de veiligheid op de fietsoversteekplaatsen te verbeteren. Daarbij valt onder meer te denken aan het aanleggen van een middeneiland, het verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer, en attentieverhogende maatregelen.

Objectief en effectief

Met de technologische mogelijkheden van de GIS-omgeving, de analysemethodiek en de oplossingen die Royal HaskoningDHV in kaart heeft gebracht, kan de provincie Groningen een objectieve analyse maken van de veiligheidsrisico’s op de provinciale fietsoversteken en een strategische keuze maken in de prioritering van de aanpak van de oversteken. De menukaart met praktische en effectieve verbetermaatregelen helpt om vervolgens de veiligheid op de oversteek ook daadwerkelijk te verhogen.

Sjoerd Hoekstra, Royal HaskoningDHV: ‘We zien dat de fiets de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. We zijn er trots op dat we met onze expertise een bijdrage leveren aan het verbeteren van de veiligheid van die fietsers in de provincie Groningen. Zo geven we inhoud aan ons motto: Enhancing Society Together.’

Veilig fietsen heeft voor ons hoge prioriteit. Dankzij de combinatie van inzichtelijke data en een uniforme beoordeling van de risico’s, hebben we goed inzicht gekregen van de fietsoversteken die onze aandacht vragen. Met deze informatie en na een verdere verkenning is een selectie gemaakt van de oversteken die we de komende periode veiliger gaan maken.

Haro van DijkBeleidsmedewerker fiets, Provincie Groningen
Jacob Tiellemans - Project manager Cycling & sustainable mobility

JacobTiellemans

Project manager Cycling & sustainable mobility

Language is changing...