Voorrang voor de fiets dankzij meer parkeerplekken in Rotterdam

Rotterdam wil het fietsverkeer stimuleren, als belangrijke schakel in de mobiliteitstransitie. Een van de voorwaarden is de beschikbaarheid van voldoende fietsparkeerplaatsen. Royal HaskoningDHV vertaalde de Rotterdamse Fietskoers 2025 en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) naar een praktisch en concreet uitvoeringsprogramma voor fietsparkeren in de binnenstad. Het gaat om ruim 34.000 extra stallingsplekken tot 2040.
Voorrang voor de fiets dankzij meer parkeerplekken in Rotterdam l Royal HaskoningDHV

De uitdaging: meer fietsen, meer parkeren

De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (2020) beschrijft hoe de vraag naar mobiliteit in de binnenstad de komende decennia toeneemt, en hoe fiets en openbaar vervoer de voornaamste manier van reizen worden.

De laatste fietsparkeertelling in 2018 toonde een tekort van zo’n 16.000 fietsparkeerplaatsen. Op drukke momenten staan er ongeveer 40.000 fietsen in de binnenstad, op straat of in openbaar toegankelijke stallingen. De vraag naar het aantal plekken voor korter en langer parkeren zal toenemen naar ruim 60.000 in 2030 en bijna 75.000 in 2040. De gemeente wil dat iedere fietser zijn of haar fiets in de binnenstad van Rotterdam in een fietsparkeervoorziening kan stallen.

Dus moest er een uitvoeringsprogramma komen om aan die vraag te voldoen, om het beleid naar de praktijk te brengen. Daarbij paste de vaststelling dat ‘de fiets’ niet meer bestaat; er is tegenwoordig een bonte verscheidenheid en elke fietser heeft bovendien haar of zijn eigen parkeerwensen. Dat stelt eisen aan de parkeerplek.

De aanpak: van analyse naar concrete maateregelen

Royal HaskoningDHV bracht allereerst de uitgangspositie in kaart: het bestaande fietsparkeerbeleid, de tellingen, de drukke locaties, de (technische) ontwikkelingen op het gebied van de fietsen zelf en de groei van het fietsgebruik in Rotterdam. Al deze gegevens zijn verzameld en geanalyseerd om de fietsparkeeropgave van de gemeente te kunnen begrijpen.

Onze experts analyseerden ook de ruimtelijke kansen en beperkingen, maakten kansrijke parkeerlocaties inzichtelijk, maakten onderscheid in de kwaliteit van voorzieningen, benoemden wat het zou betekenen voor regelgeving, beheer, handhaving en communicatie en lieten zien welke eenmalige en structurele investeringen het programma zou vergen. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt van de analyse naar een advies over de programmatische uitvoering, inclusief effectieve maatregelen. Een voorbeeld is de fietsparkeermix, waarbij verschillende parkeervoorzieningen aansluiten op de parkeerbehoefte van verschillende types fietsers.

Royal HaskoningDHV bracht de belangrijke stakeholders bijeen in een klankbordgroep en een gemeentelijke projectgroep. De interacties met en tussen deze partijen leverde het onmisbare draagvlak voor het project.

Het resultaat: in hoog tempo naar betere fietsmobiliteit

Mede op basis van het advies van Royal HaskoningDHV zet de Gemeente Rotterdam de komende jaren in op een afgewogen fietsparkeermix van groot- en kleinschalige voorzieningen, met focus op bewaakte stallingen, omgeven door een samenhangend beleid op het gebied van regelgeving, beheer en handhaving. In de in april 2021 vastgestelde Fietsparkeerstrategie staat dat de gemeente van 2021 tot 2030 in totaal 20.700 nieuwe stallingsplekken wil realiseren, en in de tien jaar daarna nog eens 13.400. Als blijkt dat alle voorgenomen stallingen te realiseren zijn, dan zijn de investeringskosten tot en met 2030 ongeveer 45 miljoen euro.

Sjors van Duren, Royal HaskoningDHV: ‘We hebben graag ons kennis en ervaring ingezet om de fiets een centrale rol te geven in de mobiliteitstransitie in Rotterdam, door de verbinding te maken tussen visie en implementatie. De fietsparkeermix is hiervan een mooi en praktisch toepasbaar voorbeeld . Kortom: van de strategie naar de straat.’

Rotterdam zet in op actieve, gezonde, schone en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit. De fiets is daarvan een wezenlijk onderdeel. Het door Royal HaskoningDHV ontwikkelde uitvoeringsprogramma fietsparkeren helpt ons om onze ambitie waar te maken.

Bart ChristiaensFietscoördinator, Gemeente Rotterdam
Sjors van Duren - Consultant Fietsmobiliteit

Sjors vanDuren

Consultant Fietsmobiliteit

Language is changing...