Westfort kiest voor innovatieve en compacte waterzuivering met Nereda® technologie

Westfort kiest voor innovatieve en compacte waterzuivering met Nereda® technologie

Vleesverwerking is zeer waterintensief. Daarom wil Westfort Vleesproducten in zijn slachterijen water duurzaam gebruiken en tegelijkertijd aan de kwaliteitseisen van het waterschap voldoen. In de slachterij in IJsselstein gaat het bedrijf hierin weer een stap verder. Hoe realiseer je een efficiënte waterzuivering met een minimale footprint en een hoog zuiveringsrendement? En dit alles tegen lage operationele kosten? Royal HaskoningDHV verzorgde het ontwerp, de engineering en levering van de hoofdonderdelen van de waterzuiveringsinstallatie op basis van de compacte Nereda®-technologie.

Over Westford vleesproducten

Westfort Vleesproducten is een familiebedrijf dat al generaties lang gespecialiseerd is in de verwerking van varkensvlees. Het bedrijf heeft een voortrekkersrol op het gebied van innovatieve conceptontwikkeling en verduurzaming van de Nederlandse vleessector. De afgelopen jaren is Westfort uitgegroeid tot een innovatief bedrijf van wereldniveau, waar inmiddels meer dan 1.200 mensen werken op drie verschillende locaties. Haar producten gaan de gehele wereld over, van Europa tot Azië, Afrika, Amerika en Australië. In IJsselstein heeft Westfort een innovatieve slachterij gebouwd, waar dierenwelzijn, automatisering en duurzaamheid hand in hand gaan.

Uitdaging: efficiënte en milieuvriendelijke waterzuivering

Een bedrijf als Westfort verwerkt dagelijks 900 ton varkensvlees en verbruikt daarbij veel water. Om dit water zo efficiënt en milieuvriendelijk te verwerken, zocht het bedrijf een innovatief waterzuiveringssysteem voor haar nieuwe slachterij. Op deze locatie wilde het bedrijf met minimale energie en chemicaliën het schoonst mogelijke effuent realiseren. Een belangrijke aanvullende eis van Westfort was dat de zuiveringsinstallatie minimale ruimte zou innemen.

Innovatieve Nereda-technologie

Aan de hand van de eisen die Westfort stelde, maakte Royal HaskoningDHV een initieel ontwerp voor de Nereda-implementatie. Rob Stekelenburg, directeur van PROMAD dat het projectmanagement voor Westfort deed, zegt over het project: “We hebben in IJsselstein een unieke innovatieve slachterij gebouwd. De innovaties richten zich op dierenwelzijn, automatisering en duurzaamheid. In het kader van duurzaamheid, lage energiekosten en de beschikbare ruimte past een afvalwaterzuivering met Nereda-technologie perfect voor dit beoogde doel.”

De Nereda-technologie die Royal HaskoningDHV voorstelde, voldeed aan de zuiveringseisen en is zeer compact. Hierdoor was het benodigde grondoppervlak van de installatie minimaal. Na goedkeuring van het initieel ontwerp verzorgde Royal HaskoningDHV ook de pre-engineering en het definitieve design. Aansluitend leverden de experts van Royal Haskoning de kritische onderdelen, waarbij onderaannemer Water Techniek Twente de internals en de beluchting leverde en installeerde en Hach de instrumentatie leverde. Royal HaskoningDHV leverde tot slot ook de Nereda-controller.

Ruimte optimaal benut

Het innovatieve design van de Nereda-technologie in de slachterij is in twee rechthoekige betonnen tanks van 950 m3 geïmplementeerd. De pompen en leidingen zijn tussen de slachterij en de waterzuivering geïnstalleerd. Verder is het bijzonder dat de installatie geheel overdekt is. Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten, is bovenop de Nereda-tanks de technische ruimte ingericht met onder andere de blowers voor beluchting. Vervolgens is het dak van de technische ruimte uitgevoerd als parkeerdak.

Real-time monitoring

Na de installatie, binnen planning en budget, heeft Royal HaskoningDHV ook de opstart begeleid. Meteen bij de start van de slachterij en de waterzuivering werd een goede effuentkwaliteit behaald. Hierdoor voldeed Westfort vrijwel direct aan de eisen die het waterkwaliteitsbeheer van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelde. Momenteel is Westfort zelf operationeel verantwoordelijk voor de installatie, maar Royal HaskoningDHV monitort het zuiveringsproces real-time op afstand.

Korte terugverdientijd

Inmiddels kan Westfort met de Nereda-technologie dagelijks 1.400 m3 afvalwater zuiveren. Omdat de nieuwe installatie zo efficiënt functioneert, bespaart Westfort op jaarbasis ongeveer 1,5 miljoen euro aan lozingsheffing. Het is de verwachting dat de investeringen voor deze compacte afvalwaterzuivering binnen vijf jaar zijn terugverdiend.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...