Windpark Maasvlakte 2

In Rotterdam wordt op de zeewering van de Tweede Maasvlakte een windpark gerealiseerd. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Eneco onshore windturbines.

De verwachting is dat het windpark in 2023 in productie is en het windpark zal jaarlijks ruim 400 GWh groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens. Royal HaskoningDHV zal Eneco de komende jaren bijstaan bij de realisatie van het windpark dat 25 jaar lang duurzame energie gaat opleveren voor Rijkswaterstaat. Het windpark zal het grootste onshore windpark van het energiebedrijf gaan worden. Het windpark draagt bij aan de klimaatdoelstelling in Nederland om in 2030 70% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen te halen.

De windturbines komen in de industriële omgeving van Maasvlakte 2 op zowel de harde zeewering als op de zachte zeewering. De windturbines op de harde zeewering worden in het dijklichaam geplaatst en de windturbines op de zachte zeewering komen op het strand te staan. Deze locatie van het windpark maakt het ontwerp en de bouw uitdagend. Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de waterveiligheid, de bereikbaarheid en de logistiek rond de turbinelocaties. Op de harde zeewering is een innovatieve funderingsoplossing bedacht, waarbij de fundering op een terp tegen het dijklichaam aan gerealiseerd wordt. Op de zachte zeewering is voor een funderingsoplossing met monopiles gekozen.

Royal HaskoningDHV ontwerpt voor de windturbines de fundering en de grondwerkzaamheden, levert input voor de aanvraag van de waterwetvergunning en overige vergunningen en adviseert met betrekking tot logistiek, HSE en contracting. Van belang is dat alle ontwerpdisciplines goed samenwerken om het windpark in 2023 te kunnen opleveren. De belangen van het Havenbedrijf en andere gebruikers van de Tweede Maasvlakte, Rijkswaterstaat als afnemer en beheerder van het windpark, als ook de natuur en het strand moeten worden meegenomen in zowel het ontwerp als de uitvoering.

Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...