Ymere creëert nieuwe mogelijkheden met opleiding datamanagement

Online trainingssessies bieden een kader om data om te zetten naar waarde.
Met meer dan 65.000 woningen is Ymere een van de grootste woningcorporaties van Nederland. De activiteiten van Ymere genereren een enorme hoeveelheid data en daarmee ook de mogelijkheid om deze data te gebruiken om inzichten te verkrijgen die kunnen anticiperen op onderhoudsbehoeften, zorgen voor efficiëntie en bewoners kunnen helpen een gelukkig en gezond leven te leiden.

Maar om deze data om te zetten in waarde is zorgvuldig beheer nodig. Dit beheer bestaat vooral uit het vinden van de juiste gegevensbronnen, definities en gegevenskwaliteit. Processen moeten worden gedefinieerd en verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn. In acht trainingssessies kregen de dataprofessionals van Ymere de gemeenschappelijke kaders en de taal die ze nodig hadden om te beginnen.

Feiten

 • Klant
  Ymere
 • Locatie
  Nederland
 • Datum
  Juni 2021 - juli 2021
 • Team
  David van der Horst, Pim Roessink, Remco Bekker, Ronald Schot, Erwin Lazet, Leonie Klaassen
 • Uitdaging
  Opbouwen van interne kennis en vaardigheden op het gebied van datamanagement, zodat medewerkers in de hele organisatie een datagedreven aanpak kunnen hanteren voor huisvestingsactiviteiten.
 • Oplossing
  Een reeks van acht digitale trainingen om een gemeenschappelijk kader voor datamanagement, rollen en processen vast te stellen, en deze vervolgens toe te passen op het eigen werk van Ymere.

Resultaten

Een gemeenschappelijke taal voor de dataprofessionals van Ymere
Een gemeenschappelijk beeld van de uitdagingen op het gebied van datamanagement.
Een beter begrip van de theorie en praktijk van datamanagement.
Overeenstemming over een concrete lijst van acties voor een vliegende start.

Opbouw van interne vaardigheden

De uitdaging

Voor Ymere was data al een belangrijk onderdeel om het woningbestand te onderhouden en het leven van de bewoners te verbeteren. De vereniging beschikte al over een groot aantal ervaren dataprofessionals die de data aan het werk moesten zetten.

Maar om de volgende stap te zetten en de echte waarde te ontsluiten die in de data verborgen zit, had de organisatie deze professionals nodig voor een gemeenschappelijk kader, taal en manier van werken. Er ontbrak een centrale visie op datamanagement.

Belangrijker nog: Ymere wilde dat dit proces de teams in staat zou stellen om gaandeweg hun eigen vaardigheden op te bouwen. En de training mocht niet alleen theoretisch zijn. Hij moest ook worden toegepast op het werk van Ymere in de echte wereld.

Een op maat gemaakte training

De aanpak

We leverden een op maat gemaakt curriculum van acht trainingssessies van een halve dag. Volledig gebaseerd op onze bibliotheek van bewezen trainingsmodules. Elke stap combineerde theorie, praktische voorbeelden en echte situaties om de deelnemers in staat te stellen hun eigen kennisbasis op te bouwen. De training richtte zich op vier belangrijke thema's:

 1. Ten eerste richtten we ons op het creëren van een gemeenschappelijke taal en een algemeen kader voor datamanagement. Dit begon met een overzicht van alle elementen die nodig zijn om waarde te kunnen halen uit de data. Ook werd een visie geïntroduceerd waarin alle activiteiten en competenties met betrekking tot datamanagement en analyse uiteindelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.
 2. Vervolgens behandelden we de belangrijkste rollen die betrokken zijn bij datamanagement. Met de nadruk op de data-eigenaar, de data steward en de business process owner. We hebben onderzocht hoe zij op elkaar inwerken met een gemeenschappelijk besturingsmodel dat als een gedeeld kompas fungeert. En we hebben de lijnen van verantwoording gedefinieerd die essentieel zijn om duurzame verandering tot stand te brengen.
 3. Vervolgens hebben we het specifieke proces van datamanagement onderzocht. We hebben de opeenvolging van activiteiten onder de loep genomen om inzicht te krijgen in het wat, waarom en hoe. En we hebben gezien waarom deze activiteiten continu uitgevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat de data geschikt is voor het beoogde doel.
 4. Tot slot hebben we twee sessies gewijd aan het in de praktijk brengen van de kaders en de leerervaringen. Door diep in de materie te duiken konden we zien hoe ze van toepassing zijn op de realiteit van het werken bij Ymere. De deelnemers identificeerden sterke punten en mogelijkheden voor verbetering. En presenteerden ideeën waarbij datamanagement werd gebruikt om bedrijfswaarde te creëren.

Deze structuur gaf de deelnemers een solide basis van theoretische kennis en praktische vaardigheden, maar hielp hen ook om wat ze hadden geleerd in hun dagelijkse werk te gaan gebruiken.

Een vliegende start in datamanagement

De impact

Hoewel bij Ymere al verschillende dataprofessionals aan het werk waren, zorgde deze training voor de gemeenschappelijke basis die nodig is om echt datagedreven te werken.

De deelnemers waren vol lof over het evenwicht tussen oefeningen en waardevolle cases, het tempo van de training en de werksfeer in de online omgeving.
De potentiële impact voor de organisatie is ook indrukwekkend. Deelnemers begrijpen de theorie en praktijk van datamanagement, en alle puzzelstukjes die nodig zijn om data om te zetten in toegevoegde waarde.

Belangrijk is dat ze ook weten hoe ze deze kennis kunnen toepassen op hun werk bij Ymere. Ze kunnen een gecoördineerde aanpak hanteren, gebaseerd op een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijk kader en een gedeelde perceptie en visie. En ze zijn gewapend met een concrete lijst van acties om hen op weg te helpen.
Pim Roessink - Senior business consultant

PimRoessink

Senior business consultant

Language is changing...