Zonne-energie op twaalf locaties van Waternet

Royal HaskoningDHV verzorgde de projectleiding voor twaalf grote zonne-energie installaties van Waternet - op de grond, op daken en op water.

Waternet klimaatneutraal in 2020

Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam aan het reinigen van riool- en afvalwater, het produceren van schoon drinkwater, het zorgen voor veilige dijken en het waterpeilbeheer in de polders en steden. Waternet wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Het realiseren van ongeveer100.000 zonnepanelen, verspreid over diverse locaties van Waternet, levert daaraan een belangrijke bijdrage. De twaalf locaties waarbij Royal HaskoningDHV betrokken was, vertegenwoordigen driekwart van het totaal.

Gebundelde expertise: zonne-energie, projectleiding en aanbestedingen

Waternet wilde in 2017 een aantal aanbestedingen voor zonne-energie installaties voortvarend ter hand nemen, omdat naderende subsidiedeadlines een snelle gunning noodzakelijk maakten. Daarom koos Waternet voor externe begeleiding van deze projectenop detacheringsbasis. HaskoningDHV bleek de beste combinatie van kennis en ervaring op het gebied van zonne-energie, projectleiding en aanbestedingen te kunnen leveren. De projectleider van Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor de realisatie van zonne-energie installaties op de twaalf locaties Daar wordt in totaal circa 20 MWp aan vermogen geplaatst – op de grond, op daken en op water. De deadlines voor de gunning werden gehaald en de oplevering is in volle gang.
Jan de Wit

We zijn er trots op dat we bij Waternet konden laten zien hoe belangrijk gebundelde kennis en ervaring is: niet alleen domeinkennis, maar ook expertise op het gebied van projectleiding en aanbestedingen. Zo ontstaat de implementatiekracht die nodig is voor de energietransitie.

Jan de WitDirector Smart Urban Environment, Royal HaskoningDHV

Integrale begeleiding van realisatie traject

De projectleider van Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor de voorbereidingen, de aanbesteding en de realisatie van de projecten op de twaalf locaties. Hij stuurde een team specialisten binnen Waternet aan, en verzorgde de afstemming met de interne opdrachtgever. De realisatie en procesbegeleiding van een zonne-energie installatie is geen primaire taak van Waternet en mag de primaire taken ook niet beïnvloeden. Daarom heeft de projectleider continu en nauwgezet afgestemd met diverse stakeholders op de betrokken locaties van Waternet.

De projectleider zorgde ook voor:

  • Contacten met netbeheerders, gemeenten en subsidieverstrekker RVO
  • Aansturing van de onderzoeken (ruimtelijk, flora- en fauna-, grond-mechanisch, bodem- en elektrotechnisch)
  • Opstarten en begeleiden van de aanbesteding- en gunningprocedure
  • Bouwbegeleiding tijdens realisatie, contacten met (onder)aannemers en locatie/installatie verantwoordelijken
  • Overdracht van de afgeronde projecten aan de beheerafdelingen
  • Administratieve afhandeling van de door Waternet gestelde financiële en technische eisen aan de projectuitvoering. voor twaalf grote zonne-energie installaties van Waternet - op de grond, op daken en op water.
Jan de Wit - Director Smart urban environment

Jande Wit

Director Smart urban environment

Language is changing...