Zuivering van de toekomst krijgt vorm in Wilp

Royal HaskoningDHV is samen met Witteveen+Bos nauw betrokken geweest bij het leveren van het Proof of Concept voor de Waterfabriek Wilp. Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met het testen van de techniek voor deze nieuwe Waterfabriek. Het wordt een alles-in-één zuivering die grondstoffen wint uit rioolwater en schoon water levert aan de Twellose beek.
Zuivering van de toekomst krijgt vorm in Wilp

De pilotfase

De in de proefinstallatie ingezette technieken hebben zichzelf afzonderlijk al bewezen, maar de combinatie ervan is uniek en de pilot moet ook bewijzen of ze achter elkaar geschakeld het beoogde resultaat gaan opleveren. Het project Waterfabriek Wilp wordt uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase (extractie) wordt schoon water gescheiden van het vuil en geloosd op de Twellose beek. In de tweede fase (raffinage) zullen de reststromen worden opgewerkt tot waardevolle grondstoffen.

Waterzuivering van de toekomst

Henry van Veldhuizen, programmamanager waterketen van waterschap Vallei en Veluwe: ‘We zuiveren al decennia op dezelfde manier en als we daarmee doorgaan wordt het moeilijk om aan de nieuwe opgaven te voldoen en onze circulaire ambitie waar te maken. Daarom hebben we ons afgevraagd: hoe zou de zuivering van de toekomst eruitzien? Hoe kun je voldoen aan toekomstige zuiveringseisen, met name voor micro-verontreinigingen, hoe kun je optimaal bijdragen aan de zoetwaterbehoefte én hoe kun je zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen? Dat is een spannende opgave en het is prachtig dat deze twee top-adviesbureaus op dit gebied hun krachten ervoor hebben gebundeld. Bovendien hebben ze zelf ook nog voorgesteld om een expertteam met onder meer deskundigen van universiteiten en de drinkwatersector samen te stellen dat kritisch meekijkt. Op deze manier hebben ze alle beschikbare expertise bij elkaar gebracht. Ik vind het stoer dat ze hiermee over hun eigen schaduw zijn heen gestapt, om zodoende het maximale resultaat te bereiken. En het allermooiste is dat de pilot daardoor tot nu toe uitstekend draait!’

Bundeling van krachten

Paul Roeleveld van Royal HaskoningDHV: ‘Eigenlijk zijn we in Nederland nog steeds grote bergen grondstoffen aan het verbranden, terwijl we die juist willen terugwinnen: vooral organische stoffen, cellulose, fosfaat en stikstof. Daarom hebben we met elkaar een heel ambitieus uitgangspunt gekozen: geen oxidatieve technieken, maar uitsluitend fysisch-chemische zuiveringsprocessen met zo min mogelijk chemicaliën, om zo het volledige potentieel te behouden. We zijn begonnen aan een bijzondere ontdekkingsreis, en elke reis begint met de eerste stap. De samenwerking met het waterschap en Witteveen+Bos in de Dutch Water Refinery (DWR) verloopt perfect. We erkennen elkaars toegevoegde waarde en maken daar ook optimaal gebruik van. Onze rol in dit innovatieve project is dat we ervoor hebben gezorgd dat de pilot een Proof of Concept heeft opgeleverd Zo gaan we in de richting van een volgende generatie afvalwaterzuivering. Die is nog niet volledig uitontwikkeld en de kosten per kubieke meter zijn nu nog hoger. Daarom is het zo bijzonder dat we deze grote stap voorwaarts in de transitie kunnen zetten.’

Winnaar innovatieprijs de vernufteling

Begin 2020 reikte de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs de jaarlijkse innovatieprijs De Vernufteling uit. Met de inzending De Waterfabriek Wilp sleepten Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV de juryprijs in de wacht.
Waterfabriek Wilp
Vraag of opmerking?  - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...