Maak kennis met Arnold, Leading Professional en Strategisch Adviseur Water en Klimaatadaptatie

Als Leading Professional Water & Klimaatadaptatie bij Royal HaskoningDHV adviseert en begeleidt Arnold onze opdrachtgevers in hun strategische en bestuurlijke keuzes. Niet alleen voor het onderwerp klimaatadaptatie, maar veel breder als onderdeel van de maatschappelijke transities waar wij in Nederland aan de vooravond voor staan. Denk aan de warmte-/energietransitie, woningbouwopgave, mobiliteitstransitie enzovoort. Zo bouwen we samen aan een gezonde, leefbare stad én omgeving. Benieuwd hoe Arnold werkt aan een gezonde, leefbare stad en omgeving? Lees zijn verhaal!
Arnold Wielinga

Het klimaatbestendig en water robuust (her)inrichten van de (openbare) ruimte is geen ‘keuzevak'.

Arnold Wielinga Leading Professional en Strategisch Adviseur Water en Klimaatadaptatie

Veel belangen, weinig openbare ruimte

“Het klimaatbestendig en water robuust inrichten van onze omgeving is een grote opgave. Zo’n twee derde tot drie vierde van de ruimte in een gemiddelde stad in Nederland is namelijk in handen van particulieren. En bij de openbare ruimte die wel beschikbaar is, is niet alle ruimte beschikbaar voor klimaat adaptieve maatregelen. Je zit als wateradviseur namelijk aan tafel met allerlei partijen die een belang hebben in deze openbare ruimte, zoals milieu, duurzaamheid, biodiversiteit, verkeer, vervoer en groen. Zo kan er vanuit duurzaamheid behoefte zijn aan nieuwe kabels en leidingen in het kader van de warmtetransitie, maar heeft water deze ondergrond ook nodig voor een hemelwaterriool. En groen wil eigenlijk meer bomen planten om de biodiversiteit te bevorderen en hittestress tegen te gaan. Maar ook deze vragen weer om ruimte in de ondergrond. Een gemeente zit dus met allerlei conflicterende ruimteclaims en heeft uiteindelijk één doel: op een zo doelmatig mogelijke manier de beste ruimtelijke kwaliteit bieden voor haar inwoners die ook in de toekomst te beheren en te onderhouden is, zodat de omgeving een gezonde en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken, ontmoeten en recreëren.”

Welke risico’s lopen we eigenlijk?

“Een gemeente komt er dus niet mee weg om alleen klimaat adaptieve maatregelen te nemen in de openbare ruimte, maar heeft ook de taak om inwoners en bedrijven te stimuleren deze maatregelen ook op hun eigen perceel te nemen. Om dit te kunnen doen, is er inzicht nodig in welke risico’s de gemeente eigenlijk loopt. Met een klimaatstresstest en een impactanalyse (financiële doorvertaling van de klimaatstresstest) helpen wij deze risico’s in kaart te brengen. En hebben we alle risico’s in kaart gebracht? Dan gaan we het gesprek aan over deze risico’s, de kansen en de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Tijdens deze gesprekken komen vragen naar boven zoals: welke risico’s accepteer je wel en welke niet? Welke maatregelen zijn er nodig, wie dient deze maatregelen te nemen (en betalen!) en wat zijn hier dan eigenlijk de gevolgen van? Hierbij help ik aan de ene kant de opdrachtgevers met het duidelijk krijgen van de vragen die ze hebben, en aan de andere kant vertaal ik onze technische analyses en inhoudelijke studies naar begrijpelijke keuzemogelijkheden voor deze opdrachtgevers.”

Verschuiving van overheid naar bedrijfsleven

“Waar in eerste instantie vooral publieke opdrachtgevers zich bezighielden met knelpunten rond het veranderende klimaat, zien we nu dat ook steeds meer industrie- en bedrijventerreinen na gaan denken over een klimaatbestendige en water robuuste (her)inrichting van hun terreinen en gebouwen. En hierbij heb je (vaak) weer te maken met hele andere overwegingen. Want waar het doel van de gemeente (overheid) is om een zo goed mogelijke ruimtelijke kwaliteit te bieden in de openbare ruimte, wil een bedrijf uiteindelijk gewoon winst maken. Het nemen van klimaat adaptieve maatregelen zal dus vrijwel altijd worden gedaan vanuit een bedrijfskundig oogpunt. Kun je op een makkelijke en goedkope manier de impact van een risico verminderen zonder het probleem op te lossen? Bijvoorbeeld door het verplaatsen van computers van de kelder naar de 1e verdieping waardoor het risico op waterschade door wateroverlast vermindert? Dan zal een bedrijf al snel daarvoor kiezen. En wat dacht je van het risico op brand door langere periodes van droogte en hitte. Ben je brandgevoelig? Dan kun je je daar mogelijk ook voor verzekeren, maar misschien moet je ook andere maatregelen nemen. Want heb je nog wel water om te blussen als het zo heet en droog is? Veelal dezelfde vraagstukken als bij de overheid, maar vanuit een ander perspectief en (regelmatig) met een andere oplossingsrichting.

Of onze opdrachtgever nu een overheids- of een particuliere organisatie is, een ding is inmiddels wel duidelijk: het klimaatbestendig en water robuust (her)inrichting van de (openbare) ruimte is geen ‘keuzevak’ meer, maar moet integraal onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen.”

Strategisch advies én een technische onderbouwing

“Wat het werken als Strategisch Adviseur bij Royal HaskoningDHV zo leuk maakt, is dat we een hele hoop technische expertise in huis hebben. Jij gaat het gesprek aan met onze opdrachtgevers over wat de ruimtelijke transities voor hen betekenen en denkt samen met deze opdrachtgever na over welke keuzes ze moeten maken. Onze technische experts kunnen deze adviezen vervolgens ook echt inhoudelijk uitwerken, uitrekenen en onderbouwen. Want de kennis die we in huis hebben, is bijna oneindig. Is er niet een collega in Nederland die het weet? Dan is er wel een collega buiten Nederland die er verstand van heeft. Ik heb in mijn 21 jaar bij Royal HaskoningDHV nog nooit gehad dat er niemand was die me met een bepaald onderwerp kon helpen.”

Wil jij ook bijdragen aan de watertransitie in Nederland?

Dan is de vacature voor Strategisch Adviseur Water misschien wel wat voor jou!

watertransitie CTA
Language is changing...