Maak kennis met Don, Adviseur Stedelijk Water & Riolering

Na een opleiding civiele milieutechniek aan de HAS Den Bosch met bijbehorende stages kwam Don terecht bij Royal HaskoningDHV als Adviseur Stedelijk Water & Riolering. Benieuwd waarom de keuze op ons gevallen is en hoe hij zijn rol ervaart? Lees zijn verhaal!
Don Lukkenaar

Vanaf het begin wist ik dat ik enthousiast werd van riolering en het inzicht verkrijgen in de systeemwerking van riolering. Bij Royal HaskoningDHV kon ik hier direct mee aan de slag en vanaf het begin heb ik hydraulische rekenmodellen mogen optuigen.

Don LukkenaarAdviseur Stedelijk Water & Riolering

Een kijkje in de keuken van verschillende opdrachtgevers

“Vanaf het begin wist ik dat ik enthousiast werd van riolering en het inzicht verkrijgen in de systeemwerking van riolering. Bij Royal HaskoningDHV kon ik hier direct mee aan de slag en vanaf het begin heb ik hydraulische rekenmodellen mogen optuigen. Met deze rekenmodellen konden hydraulische vraagstukken van gemeentes opgelost worden en werden rioolontwerpen en waterhuishoudkundige plannen voor nieuwbouwlocaties opgesteld. De opdrachtgevers kregen zo goed inzicht in de afvoercapaciteit van de riolering en bij welke neerslaggebeurtenissen er water op straat berekend werd. Op basis daarvan kon de riolering geoptimaliseerd worden of konden er maatregelen op maaiveldniveau genomen worden ter voorkoming van wateroverlast.”

“Naast het ontwerpen van riolering ben ik me in de jaren ook gaan specialiseren in rioolbeheer. Hoofdzakelijk voor industriële bedrijven met een eigen afvalwaterzuivering, want die hebben vanuit de Wet Bodembescherming een verplichting om vanuit de riolering een verwaarloosbare kans op een bodemverontreiniging te bewerkstelligen. Omdat het rioolbeheer geen core business voor bedrijven is vragen ze hier vaak ondersteuning bij of besteden ze dit uit om zo tegen zo min mogelijk kosten toch aan de rioolvoorschriften uit de wet- en regelgeving te voldoen. Mede doordat rioolbeheer een cyclisch karakter heeft heb ik met mijn opdrachtgevers een langdurige relatie opgebouwd en kan ik ze op het gebied van rioolbeheer ook echt ontzorgen. Werkzaamheden die ik hierbij uitvoer zijn het opstellen van een riooldatabase, het opstellen van onderhouds- en inspectieplannen, het uitvoeren van rioolinspectiebeoordelingen, het opstellen van rioolherstelmaatregelen, het opstellen van indicatieve kostenramingen, het opstellen van werkomschrijvingen en de nazorg van uitgevoerde rioolwerkzaamheden in de riooldatabase. Doordat de riolering overal op het bedrijventerrein ligt kom je tijdens de uitvoering van het rioolbeheer ook overal op het terrein en hiermee krijg je echt een kijkje in de keuken van de bedrijven.”

“Voor een goede implementatie van rioolbeheer bij bedrijven is het van belang dat alle beschikbare rioolinformatie in een riooldatabase toegankelijk is / gemaakt wordt. Op basis van deze riooldatabase kunnen dan alle benodigde rioolbeheerwerkzaamheden opgesteld en uitgevoerd gaan worden. Daarnaast geeft deze database een grafisch overzicht van de kwaliteit van de riolering en is het een handig hulpmiddel om bevoegd gezag te laten zien dat het bedrijf aan hun inspanningsverplichting voldoet en in compliance is met de vanuit wet- en regelgeving voorgeschreven rioolvoorschriften. In mijn rol als Adviseur Stedelijk Water & Riolering werk ik dus voor industriële bedrijven, maar ook overheidsinstanties zoals gemeenten. Daarnaast heb ik ook vaak contact met aannemers, die mijn opgestelde rioolmaatregelenplannen in uitvoering moeten gaan brengen.”

Nauwkeurig en organisatorisch werk

“De werkzaamheden die ik uitvoer vragen een nauwkeurige en organisatorisch aanpak en er komt eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij kijken. Daarnaast dien je een hoge mate van flexibiliteit en een praktische kijk op zaken te hebben. Verder helpt een proactieve benadering je bij het verkrijgen van de juiste informatie en bij het gerealiseerd krijgen van de uit te voeren werkzaamheden.”

Een gemoedelijk team in een grote organisatie

“Ik werk binnen Royal HaskoningDHV op de afdeling Watermanagement en die bestaat uit ongeveer 100 collega’s die allemaal werkzaamheden op het gebied van water uitvoeren. Denk hierbij aan stedelijk water, oppervlaktewater en grondwater adviseurs. We hebben binnen onze afdeling maar een klein clubje rioolbeheerders (3-4 personen), maar bij andere afdelingen zoals Assetmanagement en Water for Industry zijn meer rioolbeheerders werkzaam en daar hebben wij ook veelvuldig contact mee. Royal HaskoningDHV is een bedrijf waar enorm veel vak bevlogen professionals rondlopen en hierdoor kunnen wij eigenlijk alle vragen van klanten beantwoorden of voor ze uitwerken. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden werk je bijna altijd in een projectteam en door de diversiteit aan werkzaamheden werk je ook vaak in meerdere verschillende en soms ook afdeling overstijgende projectteams. Samen een project uit voeren en op deze manier de klanten te kunnen helpen of te ontzorgen maakt het werk leuk.”

Wordt jij ook enthousiast van de systeemwerking van riolering?

Dan is de functie Adviseur rioolbeheer wat voor jou.

riolering
Language is changing...