Proces- en programmamanager Gebiedsgerichte aanpak

ConsultancyRenewable EnergyEnvironmentExperienced
 • Amersfoort |
 • Amsterdam |
 • Nijmegen
Solliciteer nu

Ben jij een ondernemende ‘professional in samenwerking’ die wil werken aan de integrale aanpak van maatschappelijke opgaven in stedelijke en landelijke regio’s? Als Strategie en Management Consultant van Royal HaskoningDHV ontwikkel en begeleid je samenwerkingen in regio’s die zorgen voor een versnelling in transities op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie, bodem en water, ruimte en natuur. 

Wat je doet als Proces- en programmamanager Gebiedsgerichte aanpak?

Ter versterking van onze maatschappelijke impact en marktontwikkeling in interbestuurlijke en regionale samenwerkingen zoeken wij een ervaren Proces- en programmamanager die:

 • Samenwerkende overheden ondersteunt in de opzet en begeleiding van interbestuurlijke beleid- en uitvoeringsprogramma’s en organisatieontwikkeling voor de aanpak van transities in de fysieke leefomgeving, in het bijzonder rondom de gebiedsgerichte aanpak van natuur/stikstof-, landbouw-, water-, bodem-, klimaat-, energie- en ruimtelijk-economische vraagstukken;
 • Kan schakelen tussen strategisch beleid en de concrete uitvoering, tussen rijk en regio en soepel verbindingen weet te leggen tussen overheden en maatschappelijke partners in gebiedsprocessen;
 • Uitstekend de weg weet op rijksniveau, binnen provincies, waterschappen en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • Aardigheid heeft in het faciliteren van bestuurlijke en ambtelijke overleggen, werksessies en dialoog met maatschappelijke partners en geldt als een geziene en strategische gesprekpartner voor bestuurders, managers en programmateams;
 • Een actieve rol speelt in de acquisitie, business- en netwerkontwikkeling in onze marktproposities, en daarmee bouwt aan de versterking van onze aanwezigheid in de Randstad en Zuid- en Oost-Nederland;
 • Een open en lerende houding aanneemt in zijn vak en werk én voldoening haalt uit het begeleiden van collega’s in hun persoonlijke ontwikkeling.

Waar je komt te werken

De SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV zijn professionals in samenwerking. We creëren en begeleiden samenwerkingen tussen en binnen organisaties in strategie- en beleidsontwikkeling, in programma's en processen en op het vlak van organisatieontwikkeling. Met het doel effectief bij te dragen aan de transitie van Nederland.  

‘Gedeeld eigenaarschap’ is onze visie: wij geloven in de kracht van samenwerking en organiseren vanuit inhoud én wat mensen beweegt. Een veranderende dynamiek tussen overheden, ondernemers,  kenniswereld en maatschappelijke initiatieven vergroot de noodzaak om samen in vernieuwende interbestuurlijke en publiek-private arrangementen het verschil te gaan maken. Binnen Royal HaskoningDHV zijn onze Strategie en Management Consultants als geen ander in staat tot het integreren van technologische, institutionele én sociale innovaties, gericht op gezamenlijke uitvoeringskracht.  

Wij zijn een dynamische en pionierende groep adviseurs gericht op maatschappelijke impact. We stellen ons op als ‘kritische vriend’ van onze klanten. Je hebt bij ons veel vrijheid, maar vindt ook de geborgenheid van een team met andere gedreven professionals én de context van een groot internationaal ingenieursbureau. Het streven naar een duurzame toekomst in binnen- en buitenland is onze gedeelde passie.

Wat je meebrengt

Jij bent een ervaren proces- en programmamanager en strategisch adviseur in (inter)bestuurlijke en regionale samenwerkingen, hebt je bewezen in complexe gebiedsgerichte aanpakken en voelt je betrokken bij de transitie van het landelijk gebied en van stedelijke regio’s. Je bent ondernemend, spreekt de taal van overheden en maatschappelijke partners, bent politiek-bestuurlijk sensitief, gericht op langdurige samenwerking en analytisch sterk. Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk en kent de toegevoegde waarde van jouw inbreng. Uiteraard ben je een communicatief vaardige en overtuigende gesprekspartner op strategisch niveau.

Verder beschik je over:

 • Een afgeronde universitaire opleiding met een breed profiel, bijvoorbeeld op het vlak van bestuurskunde, beleidswetenschappen, management, planologie of geografie;
 • Circa 8 à 15 jaar relevante werkervaring met het ontwikkelen en begeleiden van regionale samenwerkingen, gebiedsgerichte aanpakken en gebiedsprocessen, in het landelijk gebied en in stedelijke regio’s op meerdere schaalniveaus;
 • Ervaring in het werken als consultant en/of met flexibele portfolio’s binnen de overheid is een pré;
 • Een levend netwerk binnen rijk, provincies, waterschappen en intergemeentelijke samenwerkingen dat je kunt benutten in je werk;
 • Gezonde eigenzinnigheid en tegelijk het vermogen om in en met collega’s, klanten en hun partners voorop te gaan in de samenwerking aan visieontwikkeling én uitvoeringsprogramma’s.

Dit vind je bij ons

 • Je werkt samen met klanten en collega’s aan maatschappelijk betekenisvolle opdrachten rond actuele opgaven zoals de transitie landelijk gebied, klimaatadaptatie, vitaal platteland, duurzame mobiliteit en het vinden van een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie. Mogelijke opdrachten waaraan je werkt komen bijvoorbeeld voort uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Provinciale gebiedsprogramma’s landelijk gebied, Programma NOVEX (ruimtelijke voorstellen, arrangementen, regionale investeringsagenda’s), Deltaprogramma en Integraal Riviermanagement, Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s MIRT, nationale programma’s over regionale energiestrategieën en energiesystemen, etc;
 • Ook heb je mogelijkheden om jouw expertise in te zetten in internationale opdrachten, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatiestrategieën en governance in deltagebieden.
 • Je werkt samen in een professionele en collegiale organisatie, in een bedrijfscultuur gebaseerd op de principes van een netwerkorganisatie, waaronder samenwerken op basis van gedeelde waarden;
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van circa 45 directe collega’s met een brede ervaring op het gebied van strategische, management en juridische vraagstukken. Ingebed in ons bedrijf met een keur aan experts op alle technisch-inhoudelijke onderwerpen die je tegen kan komen in onze samenwerkingsopgaven.
 • Een ontwikkeltraject met diverse opleidingsmogelijkheden – met doorgroeimogelijkheden zowel in de breedte als in de diepte - , waaronder een eigen ‘SMC Academy’ gericht op doorontwikkeling van ons proces- en programmamanagement en een actieve rol in ons partnerschap van ‘PGM Open’, een landelijk netwerk van programmamanagers;
 • Prima arbeidsvoorwaarden , een goede pensioenopbouw via ons eigen pensioenfonds en een op persoonlijke competenties en prestaties gericht ontwikkelings- en beoordelingssysteem;
 • Alle mogelijkheden tot flexibel werken in een gezonde werk-privébalans door onder meer onze ondersteuning van thuiswerken en een standplaats naar keuze: Amsterdam, Amersfoort of Nijmegen.

Een dag meedoen?

Onze sollicitatieprocedure is eenvoudig en bestaat in principe uit twee gesprekken. Om beter kennis met ons te maken én om je te helpen in je afwegingen, bieden we je de mogelijkheid om – aan het einde van onze sollicitatieprocedure – met ons team een dag mee te werken aan één van onze opdrachten. Meewerken aan een offerte, deelnemen aan een werksessie met stakeholders of gericht adviseren over de opzet van programma’s; in aansluiting bij jouw wensen stellen we graag een programma samen!

 

Ben jij onze nieuwe collega?

We maken graag kennis met je! Kijk voor meer informatie over onze adviesgroep op www.royalhaskoningdhv.com/smc . Klik op de solliciteer button onder aan de pagina en upload je cv en motivatiebrief. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Pascal Lamberigts, Director SMC | Strategie en Management Consultants, via 06 22 37 86 65 of [email protected] of met Arno van Smeden Senior recruiter Mobility & Environment Consultants, via 06 83 10 55 39 of [email protected].

Acquisitie op deze vacature door bureaus is niet gewenst en aangeboden kandidaten worden niet in behandeling genomen.

Andere relevante vacatures

Loading related vacancies...

Language is changing...