Toekomstbestendig

Extreme weersomstandigheden en pandemieën die ons op de proef stellen, vereisen aanpassingsvermogen. Met onze oplossingen helpen we klanten niet alleen te voldoen aan de eisen van vandaag, maar zorgen we er ook voor dat ze voorbereid zijn op de toekomst.
Rivier loopt door een stad
Energietransitie

Samen voorop lopen in een nieuw tijdperk vol groene energie

De overgang naar een klimaatneutrale toekomst is ingezet. Er is geen weg terug. Wat betekent deze ingrijpende verandering voor uw organisatie? De kansen zijn fenomenaal, de onzekerheden en complexiteit soms onbehaaglijk groot. Samenwerking en overzicht zijn noodzakelijk.

De Omgevingswet

Binnenkort treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Wat betekent dit voor bedrijven en overheden, en hoe zet u deze wet in om uw doelen te bereiken?

De Omgevingswet l Royal HaskoningDHV

Gezonde en toekomstbestendige stad

Een klimaatbestendige stad zonder onnodige geluidshinder mét een goede luchtkwaliteit. Dat is een gezonde stad; een aantrekkelijke stad voor uw inwoners en bedrijven. Royal HaskoningDHV helpt u met het realiseren van zo’n gezonde stad.

Gezonde en toekomstbestendige stad l Royal HaskoningDHV
Inspirerende werkplekconcepten voor een toekomstbestendige werkomgeving

Inspirerende werkplekconcepten voor een toekomstbestendige werkomgeving

Met een goede werkplek draag je direct bij aan de resultaten van de organisatie. Het is een succesvolle manier om talent aan te trekken en te behouden. En door een omgeving te creëren die het ontmoeten, samenwerken en inspireren stimuleert, groeit je innovatief vermogen en productiviteit.

Mobiliteitstransitie

De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. We willen slimmer en flexibeler reizen, delen meer en hechten minder aan bezit. De mobiliteit van de toekomst verlangt daarom een nieuw evenwicht. Tussen individuele wensen van eindgebruikers en collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat. Tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. Tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit.

Mobiliteitstransitie - stadsbeeld in Nederland
Professioneel asset management van een complex vastgoedportefeuille

Professioneel en toekomstgericht asset management

Bij het professioneel beheren van een vastgoedportefeuille, ook wel asset management genoemd, komt veel kijken. De waan van de dag, zoals het oplossen van storingen en uitvoeren van verplicht onderhoud, kan al zoveel tijd in beslag nemen dat er weinig ruimte overblijft om vooruit te kijken. Dus hoe zorg je ervoor dat je vastgoedportefeuille klaar is voor de toekomst?

Klimaatadaptatief inrichten

Hoe kunnen we in de toekomst prettig met elkaar wonen, werken en leven ondanks het veranderende klimaat? De oplossing begint op de eerste plaats met een integrale aanpak, waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat.

Klimaatadaptie
Realiseer een prettig, veilig en gezond gebouw

Een prettig, veilig en gezond gebouw

Een prettig, gezond en veilig gebouw. Simpele woorden, maar iedereen die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling of beheer van vastgoed weet hoeveel hierbij komt kijken. Is alles perfect geregeld, dan zullen weinig gebruikers of bezoekers hier ook maar een seconde bij stil staan. Gaat er echter iets mis, dan zijn de gevolgen ook direct groot.

Vandaag (ver)bouwen voor de behoeftes van morgen

Er komt een moment dat het gebouw waarin gewerkt wordt letterlijk of figuurlijk niet meer past. Werkzaamheden veranderen door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en het aantal medewerkers of gebruikers neemt in de loop der jaren toe (en soms af). Veranderen van omgeving is dan een logische oplossing. Maar hoe zorg je ervoor dat dit gebouw flexibel kan meebewegen met alle ontwikkelingen en dus toekomstbestendig is?

Slim toekomstbestendig  bouwen voor de behoeftes van morgen
Man en vrouw met laptop in een data center

Datacenters van morgen

De wereldwijde digitale revolutie brengt steeds meer landen en regio's welvaart. Waar digitale infrastructuren worden gecreëerd, doen zich nieuwe economische kansen voor. Datacenters maken deze 21e-eeuwse transformatie, waar miljoenen mensen in hun dagelijks leven van profiteren, mogelijk. Royal HaskoningDHV was al vanaf de pioniersfase betrokken bij de opkomst en ontwikkeling van datacenters en andere missiekritische faciliteiten.

Language is changing...