Toekomstbestendig

Extreme weersomstandigheden en pandemieën die ons op de proef stellen, vereisen aanpassingsvermogen. Met onze oplossingen helpen we klanten niet alleen te voldoen aan de eisen van vandaag, maar zorgen we er ook voor dat ze voorbereid zijn op de toekomst.
Rivier loopt door een stad

Aanpak transitie Nederland

Over een paar decennia wonen we in een veranderd land. Kijk maar naar de immense transities: klimaat, wonen, energie, landbouw, mobiliteit. We willen veel, op ons kleine stukje van de wereld. Maar wat voor land kan dat worden en welke transitie gaan we maken? Dat moeten we nu bedenken.

Integrale aanpak transitie Nederland
Slim toekomstbestendig bouwen voor de behoeftes van morgen

Toekomstbestendig bouwen voor de behoeftes van morgen

Er komt een moment dat het gebouw waarin gewerkt wordt letterlijk of figuurlijk niet meer past. Werkzaamheden veranderen door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en het aantal medewerkers of gebruikers neemt in de loop der jaren toe (en soms af). Veranderen van omgeving is dan een logische oplossing. Maar hoe zorg je ervoor dat dit gebouw flexibel kan meebewegen met alle ontwikkelingen en dus toekomstbestendig is?

Maak de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel

Een prettig, gezond en veilig gebouw. Simpele woorden, maar iedereen die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling of beheer van vastgoed weet hoeveel hierbij komt kijken. Is alles perfect geregeld, dan zullen weinig gebruikers of bezoekers hier ook maar een seconde bij stil staan. Gaat er echter iets mis, dan zijn de gevolgen ook direct groot.

Maak de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel
Gezonde en toekomstbestendige stad l Royal HaskoningDHV

Gezonde en toekomstbestendige stad

Een klimaatbestendige stad zonder onnodige geluidshinder mét een goede luchtkwaliteit. Dat is een gezonde stad; een aantrekkelijke stad voor uw inwoners en bedrijven. Royal HaskoningDHV helpt u met het realiseren van zo’n gezonde stad.

Inspirerende werkplekconcepten voor een toekomstbestendige werkomgeving

Met een goede werkplek draag je direct bij aan de resultaten van de organisatie. Het is een succesvolle manier om talent aan te trekken en te behouden. En door een omgeving te creëren die het ontmoeten, samenwerken en inspireren stimuleert, groeit je innovatief vermogen en productiviteit.

Inspirerende werkplekconcepten voor een toekomstbestendige werkomgeving
Professioneel asset management van een complex vastgoedportefeuille

Professioneel en toekomstgericht asset management

Bij het professioneel beheren van een vastgoedportefeuille, ook wel asset management genoemd, komt veel kijken. De waan van de dag, zoals het oplossen van storingen en uitvoeren van verplicht onderhoud, kan al zoveel tijd in beslag nemen dat er weinig ruimte overblijft om vooruit te kijken. Dus hoe zorg je ervoor dat je vastgoedportefeuille klaar is voor de toekomst?

Datacenters van morgen

De wereldwijde digitale revolutie brengt steeds meer landen en regio's welvaart. Waar digitale infrastructuren worden gecreëerd, doen zich nieuwe economische kansen voor. Datacenters maken deze 21e-eeuwse transformatie, waar miljoenen mensen in hun dagelijks leven van profiteren, mogelijk. Royal HaskoningDHV was al vanaf de pioniersfase betrokken bij de opkomst en ontwikkeling van datacenters en andere missiekritische faciliteiten.

Man en vrouw met laptop in een data center
Optimalisering van mensenstromen l Royal HaskoningDHV

Optimalisering van mensenstromen

De groei van bezoekers en bewoners in steden verhoogt de druk op veilige en comfortabele doorstroom van voetgangers. Crowd management is daarom essentieel voor een bereikbare, toegankelijke en leefbare stad. Royal HaskoningDHV bundelt data-analyse en domeinkennis om tot diepgaande inzichten te komen over het ontstaan en oplossen van knelpunten en congestie van voetgangers. Zo ontwikkelen we oplossingen die echt werken, en die mensen in steden over de hele wereld in beweging houden. Zulke oplossingen zijn een integraal onderdeel van de mobiliteitstransitie op weg naar smart cities en Mobility as a Service (MaaS).

Beheers je supply chain en logistiek

Verzekerd van succes met toekomstbestendige, veerkrachtige supply chains.

Neem beslissingen op basis van een mix van supply chain en logistieke domeinkennis met expertise in data science, digitale tools en technologie.
Biodiversiteit en natuurlijke systemen

Biodiversiteit en natuurlijke systemen

De biodiversiteitscrisis vraagt om ingrijpende veranderingen – onze druk op de omgeving moét omlaag. Er is een nieuwe en gezonde balans nodig tussen economie en ecologie, tussen mens en natuur, welvaart en welzijn. En dat in een context waarin de verwachting is dat de Nederlandse bevolking groeit naar ruim 20 miljoen mensen in 2070.

Language is changing...