Hoe besparen de weg naar een klimaatneutrale industrie versnelt

We hebben allemaal te maken met explosief gestegen energiekosten en verduurzamingsambities om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Energiebesparing is daarom cruciaal. Het motto is dus: hetzelfde produceren met minder energie. Met nieuwe technieken, en slimmer ingerichte processen die energieverliezen voorkomen. Maar waar begin je?
De weg naar een klimaat neutrale industrie door de energie besparingsverplichting

De plicht om te besparen roept

Een paar jaar geleden liepen de energiebesparingsconvenanten af en verplichtingen uit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) kwamen maar moeizaam op gang. Daardoor was de (regel)druk om te besparen niet overweldigend.

Maar nu zijn er verschillende nieuwe verplichtingen. Die gelden voor álle bedrijven, maar de energie-intensieve industrie wordt in het bijzonder aangesproken. En voortaan zijn ook de vergunning plichtige bedrijven aan de beurt, die nu vaak beperkte verplichtingen in vergunningsvoorschriften hebben en ETS-bedrijven (CO2-emissiehandel) die alleen nog met de EED te maken hadden. Bovendien is de scope uitgebreid: niet meer alleen energiebesparing, maar ook duurzame opwekking. Tot slot zijn er nog specifieke verplichtingen zoals een isolatiescan, een analyse van aandrijfsystemen en aandacht voor onderhoud en beheer.

1 december 2023: deadline voor rapportage energiebesparing

De Nederlandse energiebesparingsplicht treedt per 1 juli 2023 in werking. Begin dit jaar leek het erop dat dit vertraagd zou worden doordat de Omgevingswet wéér is uitgesteld van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Recent heeft de overheid besloten de plicht op te nemen in bestaande wetgeving en deze zo tóch per 1 juli in werking te laten treden. Vooralsnog lijkt 1 december 2023 de deadline te zijn voor de eerste rapportage.

De tijd voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie in de industrie is nú: er is een wettelijke plicht en het is stap één op de weg naar een klimaat neutrale industrie.

Klaas KoopExpert Klimaatneutrale industrie

Wat betekent dit voor jouw industrie?

De hoge energieprijzen maken energiebesparende maatregelen eerder rendabel. De rekensommen van een paar jaar geleden zien er nu gunstiger uit. Tijd dus om die sommen opnieuw te maken. Misschien toch eens naar de oude elektromotoren kijken? Of misschien die restwarmtestudie van een paar jaar geleden te actualiseren? Dat kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden.

Energiebesparing is óók een eerste stap naar duurzame opwekking: alle bespaarde energie hoeft immers niet te worden opgewekt en er is dus ook minder duurzame energie nodig. Dat brengt het doel dichterbij.

Van energiebesparing naar duurzame opwekking

Energiebesparing is een noodzakelijke eerste stap, maar voor volledige decarbonisatie van de industrie zijn natuurlijk veel ingrijpender stappen nodig. Denk aan het vervangen van installaties of de overstap op andere brandstoffen.

Dit vraagt grotere investeringen en dus moet je verder vooruitkijken, denken in scenario’s en zorgen voor solide lange-termijn business cases. Hiervoor intern commitment verkrijgen is vaak lastig, zeker met een hoofdkantoor buiten Nederland of zelfs buiten Europa. Ook is het niet altijd eenvoudig om draagvlak te vinden onder investeerders, die meer gericht zijn op korte-termijn rendement dan op lange-termijn verduurzaming. Terwijl alleen lokaal commitment voor zulke majeure veranderingen eenvoudig niet volstaat.

De nieuwe wetgeving kan, vooral vanwege de compliance-verplichtingen, wel eens een effectief intern breekijzer zijn. Gebruik de verplichte audits dus om je site energetisch helemaal te optimaliseren en klaar te zijn voor de grote vervolgstappen naar een klimaat neutrale toekomst.

Hoe kunnen wij helpen

Bij Royal HaskoningDHV werken we voor en mét de industrie die klimaat neutraal wil worden. We helpen bij het ontwikkelen van doelgerichte industriële decarbonisatiestrategieën, en leveren de technische en digitale oplossingen die ervoor zorgen dat ambities werkelijkheid worden.

Benieuwd hoe wij met jóu de weg kunnen inslaan naar energiebesparing en decarbonisatie? Daag mij of één van mijn collega’s uit. We helpen je graag!

Voor meer informatie kun je ook onze engelstalige net zero industries webpagina bezoeken.
Klaas Koop - Expert Klimaatneutrale industrie

KlaasKoop

Expert Klimaatneutrale industrie