Paris Proof in eigen huis

‘Enhancing Society Together’ is de missie van Royal HaskoningDHV en daarom willen we zelf het goede voorbeeld geven door al in 2035 onze gebouwen Paris Proof te hebben. Dit betreft 65 kantoren wereldwijd. We zijn gestart met de 15 kantoren in Nederland, waar we vóór 2030 de ambitie Paris Proof realiseren. De rest van onze wereldwijde huisvesting realiseren we voor 2035.
Paris proof in eigen huis

De uitdaging van onze gebouwen in Nederland

Onze kantoren in Nederland kennen verschillende eigenaarsrelaties: van volledig eigenaar tot huurder met onderverhuur of multi tenant binnen een gebouw met meer gebruikers. De bezitsrelatie met het gebouw speelt een belangrijke rol bij het bepalen hoe we onze CO2-emissie van onze kantoren gaan verlagen. Als eigenaar kan je natuurlijk eenvoudig beslissen.

Zo hebben we zelf besloten ons nieuwe monumentale pand in Delft te transformeren tot een duurzame werkomgeving. Voor ons kantoor in Amersfoort is het lastiger omdat de eigenaar ver weg zit en we daar ook te maken hebben met onderhuurders. In onze overige (kleinere) vestigingen zijn we vaak een van de huurders in een verzamelpand (multi-tenant). Hoewel wij de lat hoog leggen en wél voor Paris Proof gaan, zien we dat andere huurders van het pand vaak geen interesse hebben. Dat maakt het lastig om onze ambitie te behalen. Als de eigenaar het plan niet wil uitvoeren of niet de intentie heeft om hieraan te werken, verhuizen wij voor 2030 naar een ander pand. Dat al wél Paris Proof is, of waarvan de eigenaar de belofte doet om in 2030 Paris Proof te zijn. Om het Paris Proof doel te behalen is zowel energietransitie als energiebesparing nodig. We kijken dus niet alleen naar het verminderen van energiegebruik door betere isolatie, ventilatie en verlichting, maar ook naar duurzame alternatieven voor energieopwekking. Al deze aspecten samen vormen een complex geheel. Hoe kun je nu al die verschillende gebouwen verduurzamen en houd je overzicht op alle mogelijke maatregelen in de tijd?
Wanneer moet je wat doen? Hoe pak je dit aan?

Wat betekent Paris Proof?

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om in 2050 de CO2- emissie met 95% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit betreft niet alleen CO2-reductie uit eigen schoorsteen, maar ook vermindering van het werkelijk energieverbruik via energieleveranciers. Om dit doel in Nederland te halen heeft Dutch Green Building Council initiatief genomen voor het Paris Proof commitment. In dit commitment is de afspraak gemaakt om het energieverbruik van de gebouwde omgeving in 2040 met tweederde te reduceren ten opzichte van het huidige gemiddelde. Royal HaskoningDHV verbindt zich aan deze ambitieuze doelstelling en heeft in november 2020 het Paris Proof commitment ondertekend om daarmee bij te dragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. Onze ambitie gaat zelfs nog verder; in Europa onze kantoren Paris Proof in 2030 en wereldwijd in 2035!

Onze aanpak

Wij hebben een dynamische Routekaart Energietransitie Gebouwen ontwikkeld om stapsgewijs toe te werken naar de realisatie van onze ambitie. In de digitale tool FastLane hebben we alle gegevens van de verschillende gebouwen opgenomen. Deze data zijn gekoppeld aan mogelijke maatregelen, de impact hiervan en de bijbehorende kosten. Via een dashboard krijgen we precies inzicht in wanneer welke keuzes gemaakt moeten worden om tot een zo slim mogelijke verduurzaming te komen.

Daarbij is het belangrijk om nú de juiste beslissingen te nemen om in de toekomst financiële voordelen te behalen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van natuurlijke vervangingsmomenten van het vastgoed. De monitoring tool in het platform biedt actueel inzicht en de benodigde stappen richting Paris Proof.

Een ander belangrijk onderdeel van de aanpak zijn de interactieve expertsessies. In deze sessies brengen wij alle deskundigen van de verschillende disciplines (bouwkundig, werktuigbouwkunde, energiedeskundige, bouwfysicus, kostendeskundige en gebouwbeheerder) bij elkaar. Zo kunnen we in één keer de juiste beslissingen afstemmen.

Rinus Vader

Door bij gehuurde huisvesting voor het hele pand of complex in kaart te brengen wat er nodig is, til je het gesprek met de eigenaar naar een ander niveau. Zo kun je Paris Proof ook als huurder haalbaar maken.

Rinus VaderLeading professional Energy Transition Built Environment

Lessons learned

Op weg naar Paris Proof in 2030 hebben we nu al een aantal belangrijke lessen geleerd. Waar moet je op letten als je aan de slag gaat met het verduurzamen van een complexe vastgoedportefeuille?

  • Zet vooraf heldere ambities neer. Dit werkt zowel in- en extern als een handelingsperspectief voor alle partijen;
  • Maak er een gezamenlijke ambitie van voor de onderneming, niet alleen van de vastgoedafdeling;
  • Zorg voor een gestructureerde en gefaseerde aanpak. Een routekaart geeft inzicht in wanneer welke stappen nodig zijn om de ambitie te realiseren. Daarbij is het handig om een aantal technische en financiële alternatieven uit te werken. Dat helpt bij het onderhandelen met alle partijen;
  • De ambitie Paris Proof is niet haalbaar door uitsluitend te kijken naar eigen energiegebruik in een verzamelpand. Maak een plan voor het hele pand en ga het gesprek aan met de eigenaar, de warmteleverancier en de onderhuurder(s);
  • Zorg voor evenwicht in belangen tussen huurder en verhuurder;
  • Betrek ook de waardeontwikkeling en lange termijn verplichtingen voor de eigenaar.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts