Iedereen kent het beeld wel van lange files op de snelwegen en volle trams in de steden. Miljoenen mensen begeven zich dagelijks per fiets, auto of openbaar vervoer in het verkeer. Met de toenemende verkeersdrukte, vooral rond en in de steden, wordt de reiziger steeds meer voor de keuze gesteld welk vervoersmiddel hij of zij op dat moment het beste kan nemen. Enerzijds wordt dit bepaald door hoe de wegen zijn ingericht, zoals bijvoorbeeld met een autoluwe zone. Anderzijds wordt dit ook bepaald door de functionaliteiten van de voertuigen en zijn of haar eigen menselijk gedrag en persoonlijke wensen. Aspecten als leefbaarheid en duurzaamheid spelen een steeds belangrijkere rol. De verkeersveiligheid is daarbij een essentiële randvoorwaarde. 

De fiets als duurzaam en gezond alternatief

De keuze valt hierbij steeds meer op de fiets. De fiets is een duurzaam vervoermiddel dat weinig ruimte in beslag neemt en past in een gezonde leefstijl. Door nieuwe type fietsen, zoals e-bikes, speed pedelecs en (elektrische) bakfietsen, heeft de fiets een steeds grotere actieradius en is daarmee een volwaardig alternatief voor de auto. Daarbij wordt het fietsgebruik ook steeds meer gestimuleerd, door bijvoorbeeld het aanbieden van comfortabele fietsroutes, stallingen en aansluitingen op andere modaliteiten. De fiets kan zo een constructieve bijdrage leveren aan de verschillende uitdagingen van vandaag, zoals bereikbaarheid, economische groei, milieu en volksgezondheid. 

Met slimme, elektrische voertuigen veiliger, efficiënter en duurzamer op weg

Naast de fiets neemt ook de beschikbaarheid van slimme, veelal elektrische, voertuigen toe om de reiziger te helpen bij een veilige, efficiënte en duurzame verplaatsing in het verkeer van vandaag. Veel voertuigen zijn de laatste decennia uitgerust met automatische functies. De interactie tussen voertuig, weggebruiker en weg is daarbij cruciaal. Voertuigen met automatische functies staan immers continu in verbinding met hun omgeving. Juist die integrale benadering van voertuig, weggebruiker en weg leidt tot een duurzame succesvolle transitie en zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming, milieuvriendelijkheid en het comfort van de weggebruiker.

Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...