Een veilige en comfortabele doorstroming van verkeer is wezenlijk voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. Of het nu gaat om de binnenstad of de toegangswegen naar de stad toe. Door verschillende factoren, zoals de groei van bezoekers en aantal bewoners in de stad, maar ook de toenemende bedrijvigheid, wordt de druk op veilige en comfortabele doorstroom verhoogd en raakt de stad overbelast. 

Daarbij is er een verschuiving gaande van ‘place to buy’ naar ‘place to be (and buy)’. De stad zou een mix moeten zijn van verblijven, wonen en winkelen in een attractieve leefbare openbare ruimte, waarbij aan de verkeersstromen - voetgangers, fiets, (vracht-)auto, bestelbus en hulpdiensten - op een duurzame manier ruimte gegeven wordt in lijn met de doelstellingen, en waarbij alle betrokken partijen profijt hiervan ervaren. 

Integrale benadering voor effectief crowd management 

Wie in de stad woont, werkt of op bezoek komt, wil zich er vrij en veilig kunnen verplaatsen. Door mensenstromen te begrijpen en knelpunten te identificeren, kunnen steden maatregelen ontwikkelen om de mensenstroom in en naar een stad te regisseren en te managen, en zo een optimaal gebruik van de openbare ruimte en het mobiliteitssysteem bewerkstelligen. 

Met een mensgerichte benadering en door gebruik te maken van domeinkennis en data science kunnen we, in een gezamenlijke aanpak en in lijn met uw strategische beleidskeuzes, inzichten vertalen naar natuurlijke, effectieve oplossingen voor crowd management. Zo zorgt u voor een soepele, comfortabele en veilige doorstroming. Het ultieme resultaat zijn toegankelijke en vitale steden voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. 

Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...