Op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de energie- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?
Adaptieve infrastructuur
Royal HaskoningDHV begrijpt deze uitdaging als geen ander. Met data en inzicht, advies over strategie en ondersteuning bij de uitvoering, stellen wij u in staat om integrale beslissingen te nemen over de volledige inrichting van de openbare ruimte en uw vervanging- en renovatieopgave. Met als uitkomst wat wij bij Royal HaskoningDHV adaptieve infrastructuur noemen. Zo bent u nu al voorbereid op het beheer van de toekomst.
Adaptieve infrastructuur - Op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Integraal werken aan de fysieke leefomgeving van de toekomst

Het beheer van de openbare ruimte vraagt om een doordachte en gecoördineerde samenwerking en om weloverwogen beslissingen. Tijdige afstemming tussen beleid (Sopex - Social demands), onderhoud (Opex) en aanleg (Capex ) zorgt voor een optimale en effectief beheer en inrichting van onze wegen, fietspaden, pleinen en parken. Van oudsher zijn dit verschillende silo’s. Sopex is waardegestuurd: het gaat om het realiseren van maatschappelijke doelen. Capex en Opex zijn financieel gestuurd: het is de wereld van ontwerp, budgetten en kosten. Door de drie silo’s te verbinden wordt waardegedreven beheer van de openbare ruimte met adaptieve infrastructuur mogelijk.

Waarde creëren met data

We weten steeds meer over het gebruik van de openbare ruimte. Door die data te koppelen, transparant weer te geven op dashboards en te interpreteren, zijn de Sopex, Opex, en Capex-waardes te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Onder meer door Digital Twin, continue sensoring en monitoring van onze assets en Machine Learning in te zetten, kunnen we waardegedreven besluitvorming steeds beter en sneller faciliteren en kunnen we de realisatie van onze doelen monitoren.

Door data te koppelen, te analyseren en te interpreteren ontstaat waardevolle nieuwe informatie. Deze informatie stelt u niet alleen in staat om strategische en tactische doelen te realiseren maar ook om vast te stellen of de gerealiseerde resultaten ook echt bijdragen aan het behalen van uw (maatschappelijke) doelen. Zo komt u van maatschappelijke ambitie via strategische en tactische doelen naar kosteneffectieve en efficiënte realisatie. En terug. Royal HaskoningDHV helpt u daarbij, zodat u beter in staat bent om een toekomstbestendige beslissing te nemen met oog voor de volledige maatschappelijke impact.
Adaptieve infrastructuur

Samenwerken is mensenwerk

Beginnen met integraal en waardegedreven beheer van de openbaar ruimte kan morgen. Royal HaskoningDHV is beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning in elke fase van elk project. Samen met uw stakeholders en uw organisatie ontwikkelen we de voorwaarden en uitgangspunten, tools en de integrale blik die nodig is om de beoogde maatschappelijke projectdoelen te realiseren. Zo ontstaat een openbare ruimte die flexibel en adaptief is, met gedeeld eigenaarschap, passend bij de vraag van vandaag en morgen.

Door samen te werken en slim gebruik te maken van technologie, kunnen we de openbare ruimte toekomstbestendig inrichten en inspelen op de behoefte van de bewoners en gebruikers. Daarmee denken we vooruit en gebruiken we hedendaagse data om beter te worden en ons voor te bereiden op ‘morgen’. Met onder andere een efficiënt wegennetwerk en intelligente steden verbeteren we stap voor stap onze samenleving.

De unanieme steun bij de vaststelling toont dat de gemeenteraad de kwaliteiten van dit bijzondere gebied op waarde schat. Bovendien was er grote waardering voor inhoud en proces, met een geweldige rol voor de projectleider van Royal HaskoningDHV.

Mikke LeendersArea Manager gemeente Eindhoven

Whitepaper

Gemeenten willen de inrichting en het beheer van de openbare ruimte graag integraal aanpakken, maar hun huidige werkwijze is nog sterk verkokerd. De kosten zijn bovendien leidend, al groeit het besef om ook de gebruikers- en belevingswaarde mee te wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en Royal HaskoningDHV.
Download whitepaper
Samenwerken aan waardegedreven beheer van de openbare ruimte
Ard Verweij - Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

ArdVerweij

Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

Geef jij vorm aan de openbare ruimte van de toekomst?

We zoeken talenten die de openbare ruimte en infrastructuur klaar willen maken voor de maatschappelijke eisen en wensen van vandaag, morgen en overmorgen. Dat vraagt niet alleen technische kennis en kunde, maar ook sociale vaardigheden. Weet jij jouw skills in te zetten voor vooraanstaande opdrachtgevers en de realisatie van afwisselende projecten? Begrijp jij dat engineering een digitaal fundament heeft? En ben jij in staat om binnen Royal HaskoningDHV je kennis en kunde optimaal te benutten én te laten groeien en bloeien?

Business-development-and-sales-left
Language is changing...