Aurea®

Effectieve en duurzame verwijdering van microverontreinigingen
Neem contact opNeem contact op
Aurea® removes micro-pollutants

Microverontreinigingen zijn een gevaar voor onze leefomgeving. Hoe kunnen we deze hardnekkige vervuiling op een duurzame manier uit ons water halen? Samen met de Wageningen Universiteit ontwikkelden we Aurea®. Aurea is de duurzaamste technologie voor het verwijderen van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

Aurea combineert de beste eigenschappen van biologische actiefkool filtratie en oxidatieve behandeling. Hiermee verwijdert het een breed palet aan organische microverontreinigingen. Aurea kent een laag verbruik aan energie en grondstoffen in vergelijking met referentietechnologieën. Hierdoor zijn de CO2-footprint en de operationele uitgaven laag.


Met de Aurea technologie bereikt u een hoge chemische en biologische waterkwaliteit, waardoor u doelstellingen, zoals de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (UWWTD), behaalt.  

Aurea in vergelijking met referentie technologieën

Hogere verwijderingsefficiëntie van microverontreinigingen
Géén reactivatie van actiefkool
2 – 4 keer lagere CO2-footprint
Aanzienlijke verbetering van de chemische en biologische waterkwaliteit
Verwijdering van ammonium
Concurrerende TCO en aanzienlijke OPEX-besparingen
Hogere verwijderingsefficiëntie van microverontreinigingen
Géén reactivatie van actiefkool

Het proces

Aurea combineert een biologische adsorptiefiltratie (bijvoorbeeld biologische actiefkool filtratie) met een chemische oxidatieve behandelingsfase (bijvoorbeeld ozonisatie of geavanceerde oxidatieprocessen). Organisch materiaal zoals humus zuren, gemeten als DOC, UV254 of CZV, wordt samen met een groot aantal organische microverontreinigingen verwijderd in het biologische proces. Daardoor vereist de daaropvolgende chemische oxidatieve behandeling slechts een minimale input van oxidanten voor de verwijdering van de resterende biorecalcitrante microverontreinigingen. 

Optioneel volgt een aanvullende biologische behandeling op maat na de chemische oxidatiefase. Een geavanceerd softwareplatform, de Aqua Suite Aurea Controller, stuurt de technologie aan en zorgt voor een stabiele werking van alle Aurea-processtappen. Een geautomatiseerde regeling zorgt voor optimale procesprestaties.

De voordelen

In vergelijking met referentietechnologieën zoals ozonisatie, actiefkool (PAK en GAK) en UV-behandeling heeft Aurea een gering energieverbruik en een lage CO2-footprint. Dit resulteert in minimale operationele uitgaven. Door de verschillende verwijderingsmechanimsen (biologische afbraak, adsorptie en chemische oxidatie) behaalt Aurea een hoge verwijderingsefficiëntie voor een breed spectrum aan stoffen. Bovendien verbetert een verminderde behoefte aan oxidatiemiddelen (bijv. ozon) de veiligheid voor het bedienend personeel.

Operationele voordelen

 • Breed spectrum aan verwijderde microverontreinigingen
 • Minimale input van oxidanten zoals ozon, door synergie met biologische behandeling
 • CO2-footprint tot 75% lager, ondersteunt Net Zero-doelstellingen
 • Verminderde dosering van oxidant, dit minimaliseert vorming by-producten 
 • Hoge operationele veiligheid dankzij lage oxidantdosering
 • Sterk verminderd elektriciteitsverbruik, gunstig in tijden van overbelaste elektriciteitsnetten
 • Geen reactivatie van actiefkool vereist
 • Toepasbaar voor green field en bestaande ozon- en/of GAK-installaties

Toepassingen

De Aurea-technologie is toepasbaar voor de verwijdering van microverontreinigingen in (afval)water. Het verwijdert onder andere farmaceutische residuen, antibiotica, pesticiden, biociden, producten voor persoonlijke verzorging, corrosieremmers, geur- en kleurstoffen.

Typische toepassingen zijn:

 • Huishoudelijke afvalwaterzuivering (nabehandeling, 4e zuiveringsfase) 
 • Industriële afvalwaterzuivering
 • Drinkwaterproductie

Testresultaten

Binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater - in opdracht van STOWA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Waterschappen - is de Aurea-technologie onderzocht in een proefopstelling op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Horstermeer (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). De geverifieerde uitkomsten en conclusies van het onderzoek zijn gerapporteerd onder de naam BO3-technologie en openbaar beschikbaar op de STOWA-website.

Een korte samenvatting van de testresultaten vindt u in het STOWA-webinar over verwijdering van microverontreinigingen.

Een Engelse versie van de testresultaten is gepubliceerd in Water Matters, (Drug Residue Removal, New BACF-Ozone technology)

Implementatie op volledige schaal

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Zeist (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) wordt de eerste full-scale Aurea-installatie gerealiseerd met een capaciteit van 1.250 m3/uur, 100.000 inwoners equivalenten. Momenteel bevindt de installatie zich in de definitieve ontwerpfase van de aannemer.

Een tweede installatie wordt geplaatst als nabehandeling op de Nereda Verdygo Package Plant in Weert (Waterschapsbedrijf Limburg). Deze package-installatie krijgt een capaciteit van 5 m3/uur. Ook deze installatie bevindt zich in de definitieve ontwerpfase van de aannemer.
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...