Aardbevingsbestendig bouwen 

Verwoestend, ontwrichtend, beangstigend: aardbevingen kunnen van alles zijn, maar in veel gebieden op de wereld maken ze ook deel uit van het leven. Gebouwen in aardbevingsgevoelige zones moeten zo worden ontworpen en gebouwd dat ze aardbevingen kunnen weerstaan en bewoners, werknemers, infrastructuur en bedrijfsgebouwen beschermen.  
Neem contact opNeem contact op
Aardbevingsbestendig bouwen
In gebieden met een lager risico op aardbevingen worden minder hoge eisen gesteld aan de aardbevingsbestendigheid van gebouwen. Risico's kunnen echter altijd veranderen, zoals blijkt uit de toename van fracking en aardgaswinning. Dit leidt tot een dringende noodzaak om de weerstand van gebouwen te beoordelen en waar nodig een aanpassingsprogramma te implementeren.  

Ons zeer ervaren team kan niet alleen nieuwe gebouwen ontwerpen voor gebieden met een hoog risico op aardbevingen, maar kan ook de complexe en veeleisende taak op zich nemen om bestaande gebouwen te beoordelen en aan te passen om ervoor te zorgen dat hun gebruikers goed zijn beschermd.

Voortdurend veranderend risico op aardbevingen 

Aardgaswinning levert potentieel grote hoeveelheden energie op en kan zorgen voor lagere prijzen voor de consument. Het hangt echter ook samen met een toename van seismische activiteit die huizen en bedrijven in gevaar brengt. 

Als onderdeel van onze groep voor geavanceerde technologie en onderzoek is ons team van aardbevingsingenieurs integraal betrokken geweest bij het langetermijnprogramma voor de beoordeling en aanpassing van gebouwen in Groningen, een provincie die te kampen heeft gehad met een toename van seismische activiteit als gevolg van gaswinning.   

Dankzij deze betrokkenheid heeft het team uitgebreide, efficiënte technieken kunnen ontwikkelen voor het beoordelen en versterken van bestaande gebouwen. Het team heeft er daarnaast ook veel expertise opgedaan op het gebied van seismische activiteit, wat hun werk in gebieden met een traditioneel hoog risico op aardbevingen ten goede komt.

Geavanceerde beoordeling van aardbevingsrisico's 

Aardbevingsingenieurs houden rekening met een groot aantal factoren met betrekking tot grondbewegingen en hoe gebouwen daarop reageren. Ons team heeft toegang tot geavanceerde modelleringstechnieken en software voor een volledig spectrum van beoordelingsmethoden, waaronder: 

  • Lateral force method (LFM) 
  • Modal Response Spectrum Analysis (MRS)
  • Non-Linear Push Over (NLPO) 
  • Non-Linear Time History (NLTH) 

Onze aardbevingsingenieurs kunnen ook beschikken over het uitgebreide servernetwerk van Royal HaskoningDHV. Ze kunnen de indrukwekkende rekenkracht hiervan gebruiken voor hun berekeningen, wat tot een aanzienlijk korter beoordelingsproces leidt. Op deze manier kunnen ze complexe digitale modellen creëren.  

In combinatie met onze interne expertise en ervaring bieden deze modellen essentiële ondersteuning bij het nemen van beslissingen over de juiste risicobeperkende maatregelen bij aardbevingen. Ze leveren daarnaast voortdurend feedback voor meer kennis en begrip over de impact van aardbevingen op bestaande gebouwen.  

Snelle beoordelingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen 

Deze beoordelingstools en -technieken kunnen worden ingezet om risico's voor bedrijven of commercieel vastgoed vast te stellen. Angst voor de veiligheid van werknemers en gebouwen kan leiden tot problemen voor toeleveringsketens en het langdurig stilleggen van bedrijfsactiviteiten. Met hun geavanceerde modelleringstechnieken kan ons team snel de schade en risico's beoordelen. Verder kunnen ze kortetermijnoplossingen voorstellen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, terwijl maatregelen voor de langere termijn worden genomen.

Leven met risico 

Mensen die in een regio met een verhoogd risico op aardbevingen wonen en werken maken zich daar vaak terecht grote zorgen over. Maar meestal is verhuizen geen praktische optie. 

In gevallen zoals in Groningen, waar tot wel 30.000 gebouwen te maken hebben met een verhoogd risico, is een veilige, maar snelle beoordeling en aanpassing van gebouwen essentieel om eigenaren en bewoners een veilig gevoel te geven.  

Om hierbij te helpen, ontwikkelde ons team een referentiegids voor het aanpassen van gebouwen in Groningen. Zodra het risico voor een gebouw is vastgesteld, kan met deze gids het selectieproces voor aanpassingsmogelijkheden worden gestroomlijnd, zodat snel effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Inmiddels gebruiken alle bedrijven die aan het project werken deze gids.

Gevoelige of risicovolle gebouwen beschermen 

In sommige gevallen willen we met risicobeperkende maatregelen zoveel mogelijk doden en ongelukken voorkomen. Een gebouw loopt dan bijvoorbeeld mogelijk wel schade op, maar is zo ontworpen dat het de mensen die erin wonen of werken beschermt.  

In andere gevallen is het juist belangrijk om de schade tot een minimum te beperken. Ons team heeft aanzienlijke ervaring met dergelijke gevoelige gebouwen, waaronder kernreactoren. Ze beoordelen het risico en stellen maatregelen voor om de schade in geval van een aardbeving tot een minimum te beperken.

Regionale context voor aardbevingsbestendig bouwen 

De kennis die ons team voor geavanceerde technologie en onderzoek heeft opgedaan bij het bestuderen van de aardbevingen in Groningen kan gemakkelijk worden toegepast op andere delen van de wereld. De modellerings- en risicobeoordelingstechnieken kunnen wereldwijd worden toegepast. Deze technische bekwaamheid, de ervaring die we in Nederland hebben opgedaan en, dankzij de wereldwijde aanwezigheid van Royal HaskoningDHV, de solide relaties met belangrijke stakeholders, zorgen er samen voor dat wij in een uitstekende positie verkeren om het risico op aardbevingen op elke locatie te beoordelen.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...