Geavanceerde technologie en onderzoek 

Onze expertise reikt veel verder dan standaard engineering. Ons gespecialiseerde team van experts op het gebied van geavanceerde technologieën is volledig geïntegreerd in ons bedrijf.
neem contact opneem contact op
Geavanceerde technologie en onderzoek 
Zo profiteren onze klanten van de nieuwste onderzoeken, innovaties en geavanceerde digitale modelleringstechnieken. Hiermee geven we hen het vertrouwen dat we altijd met een oplossing kunnen komen, hoe complex de uitdaging ook is.

Complexe technische uitdagingen 

Bij elk gebouw komen een groot aantal complexe uitdagingen kijken die invloed hebben op het ontwerp. Dit beïnvloedt alles, van de esthetiek en hoe goed het gebouw zijn functie kan vervullen tot aan de veiligheid en het comfort van de mensen die erin wonen of werken.

Van initieel ontwerp tot herstelmaatregelen 

Samen met ons wereldwijde team van 6000 medewerkers, dat onder andere bestaat uit ingenieurs, ontwerpers en consultants, heeft onze groep voor geavanceerde technologie ervaring in alle sectoren waarin Royal HaskoningDHV actief is.  

Door de nieuwste innovaties en onderzoeken te integreren in het ontwerp- en bouwproces krijgt u uiteindelijk een veiliger gebouw met een langere levensduur.  

Natuurlijk kunnen de uitdagingen waar het gebouw mee te maken krijgt gedurende de levensduur veranderen. Daarom kunnen onze ingenieurs en experts op het gebied van trillingstechniek, aardbevings-, explosie- en impactbestendig bouwen, wind- en vloeistoftechniek en onze forensische ingenieurs ook bestaande gebouwen beoordelen en evalueren. Ze geven u inzicht in het gedrag van gebouwen en doen indien nodig aanbevelingen voor aanpassingen of oplossingen.  

Wij begrijpen de impact die zorgen over gebouwen en de prestaties ervan kunnen hebben op de commerciële activiteiten en degenen die in de gebouwen wonen of werken. Ons team beschikt over de juiste technologie en expertise om snel het risico op een direct probleem of gevaar te beoordelen. We geven u daarbij advies over kortetermijnoplossingen om uw bedrijf draaiende te houden, terwijl we een plan voor de langere termijn opstellen.

Trillingstechniek 

Alle gebouwen kunnen te maken krijgen met trillingen, of die nu slechts hinderlijk of regelrecht catastrofaal zijn. Ons team van trillingsingenieurs kan het dynamische gedrag van bestaande en geplande gebouwen in kaart brengen, nuttige aanpassingen of maatregelen aan het ontwerp voorstellen die de overlast tot een minimum beperken, maximale veiligheid garanderen en demping bieden voor kritieke omgevingen.  

Sinds we trillingstechniek toepassen in onze ontwerpen, hebben we innovatieve oplossingen bedacht die de impact van trillingen van onder andere machines, voertuigen en menselijke activiteiten beperken.  

Trillingstechniek 
Aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingsbestendig bouwen 

Aardbevingen en seismische activiteiten kunnen een aanzienlijke impact hebben op gebouwen, commerciële activiteiten of de bestaansmiddelen van mensen. Nu gaswinning ook in verband wordt gebracht met seismische activiteit, neemt het risico voor bestaande gebouwen toe en ontstaat er steeds meer behoefte aan aardbevingsbestendig bouwen.  

Onze zeer ervaren aardbevingsingenieurs kunnen niet alleen nieuwe gebouwen ontwerpen voor gebieden met een hoog risico op aardbevingen, maar kunnen ook de complexe en veeleisende taak op zich nemen om bestaande gebouwen te beoordelen, aan te passen en te versterken om ervoor te zorgen dat hun gebruikers goed zijn beschermd.

Explosie- en impactbestendig bouwen 

Ongelukken, incidenten en dreigingen. Explosies kunnen een verwoestend effect hebben op fabrieken en installaties, en aanzienlijke schade toebrengen aan mensen en bedrijfsactiviteiten, wat de oorzaak ook is.  

Onze experts op het gebied van explosiebestendig bouwen houden zich bezig met het voorkomen van en beschermen tegen explosies en de impact die deze kunnen hebben. Ze werken met u samen om inzicht te krijgen in uw specifieke situatie. Daarbij ontwikkelen ze simulaties en modellen om mogelijke risicobeperkende maatregelen vast te stellen en laten ze deze tot leven komen in ontwerpen.  

Explosie- en impactbestendig bouwen
Wind- en vloeistoftechniek 

Wind- en vloeistoftechniek 

Op basis van tientallen jaren ervaring en de deskundige toepassing van de numerieke stromingsleer kan ons team van ingenieurs licht werpen op hoe de stroming van wind en gassen uw locatie, gebouw of project zou kunnen beïnvloeden. Ze helpen u om deze factoren al vanaf de vroegste fasen op te nemen in uw ontwerp of de gevolgen voor bestaande gebouwen te verhelpen via aanpassingen.  

Wij helpen u om ontwerpen te maken die niet alleen aan de wettelijke vereisten voldoen, maar juist een nieuwe standaard neerzetten, of u nu harde windstoten voor voetgangers wilt voorkomen of de historische Nederlandse windmolens wilt beschermen.  

Forensische engineering 

Wanneer er aanzienlijke schade aan gebouwen en infrastructuur ontstaat, moeten de oorzaken hiervan snel worden vastgesteld. Verder is het belangrijk om hier lessen uit te trekken en preventieve maatregelen te nemen. Onze forensische ingenieurs doen daarbij een beroep op de expertise van ons gespecialiseerde team voor geavanceerde technologie en onderzoek, en putten uit hun eigen uitgebreide ervaring om snelle beoordelingen uit te voeren, kortetermijnoplossingen voor te stellen en een oplossing voor de langere termijn te ontwerpen.  

Met een diepgaande expertise op het gebied van bouwkundige veiligheid, zijn wij gespecialiseerd in het ontwarren van de vele bouwkundige en technische lagen om tot de oorzaak van de problemen te komen, en u te helpen dit op te lossen en u de nodige gemoedsrust te geven. 

Forensische engineering 
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...