Forensische engineering

Van scheuren in de vloer van een steriele ruimte tot het instorten van bruggen en stadions: wanneer de techniek u in de steek laat, heeft u snel behoefte aan antwoorden. Niet alleen om mensen te beschermen, maar ook om er lessen uit te trekken en die te delen.
neem contact opneem contact op
Forensische engineering 
Onze forensische ingenieurs zijn als een van de eersten ter plaatse wanneer bedrijfsactiviteiten worden verstoord of er ongelukken optreden. Met een diepgaande expertise op het gebied van bouwkundige veiligheid zijn wij gespecialiseerd in het ontwarren van de vele bouwkundige en technische lagen om tot de oorzaak van uw probleem te komen en u te helpen dit op te lossen – voordat het opnieuw gebeurt of zelfs voordat het überhaupt gebeurt.

Eenvoudige afhandeling van forensische engineering 

Forensische engineering wordt al duizenden jaren lang toegepast. Al in 1750 v.Chr. werd er gesproken over de aansprakelijkheid van bouwers voor instortingen. Sindsdien is de zoektocht naar antwoorden niet minder urgent geworden, maar bouwwerken en constructies zijn wel aanzienlijk complexer geworden.  

Gelukkig zijn de hulpmiddelen om gebreken te onderzoeken ook een stuk complexer geworden. Van geavanceerde computerberekeningen tot simulaties en modelleringstechnieken: onze ingenieurs weten waar elk van deze technieken het beste tot zijn recht komt en zetten de juiste techniek in voor weloverwogen conclusies waar u op kunt bouwen. 

Onze focus ligt niet op schuld of aansprakelijkheid, maar op de technische oorzaak. We zoeken een enkel knooppunt in een technische hooiberg en zoeken uit hoe dit een scheur, instorting of fout in het systeem heeft veroorzaakt.

Een Delftse methode om het proces te begeleiden  

Waar industrieën zoals de luchtvaart specifieke richtlijnen hebben bij het onderzoek naar ongelukken en storingen, bestaan dergelijke richtlijnen niet voor de bouwsector. Dat maakt het selecteren van het juiste proces en de juiste methodologie cruciaal voor goed onderbouwde resultaten. 

Bij Royal HaskoningDHV gebruiken we de ‘Delftse methode’, bedacht door de Technische Universiteit Delft. Bij deze methode wordt gekeken naar de levenscyclusfasen van een bouwwerk of constructie en de kans dat elk van deze levenscyclusfasen (ontwerp, bouw en gebruik) bijdraagt aan het falen of instorten van de constructie.  

Het voordeel van deze aanpak is dat hierbij wordt uitgegaan van het principe dat een probleem altijd meerdere facetten heeft. Door elke fase afzonderlijk te beoordelen, wordt ons onderzoek transparanter en betrouwbaarder.

Forensische engineering in de praktijk: instorting van het dak van het AFAS Stadion 

Toen het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar tijdens een storm gedeeltelijk instortte, werden wij door stadioneigenaar AZ gevraagd om de technische oorzaken te onderzoeken. 

Daarbij hebben we de Delftse methode toegepast: we maakten onder andere gebruik van ontwerpgegevens, camerabeelden, puntenwolken en materiaaltesten in laboratoria. Hieruit hebben we 34 hypotheses afgeleid voor het instorten in de drie levenscyclusfasen. 

We hebben al deze hypotheses één voor één beoordeeld. Daarbij hebben we rekening gehouden met de verzamelde gegevens en geavanceerde technologie ingezet, zoals non-lineaire modellen en windtunneltests om het gedrag van de constructie te verifiëren. 

Uit 34 hypotheses concludeerden we dat één daarvan de hoofdoorzaak was: te zwakke lassen in de staalstructuur. Er waren ook twee bijkomende oorzaken in andere levenscyclusfasen die hieraan bijdroegen.  

Onze werkzaamheden toonden eens te meer aan dat structurele gebreken uiterst complex zijn en vaak meerdere facetten hebben, maar dat we deze allemaal grondig konden onderzoeken om uiteindelijk tot een duidelijke, goed onderzochte conclusie te komen.

Geen ruimte voor twijfel 

Al onze inspanningen zijn erop gericht om u een resultaat te geven dat u gemoedsrust schenkt en waarbij u erop kunt vertrouwen dat daarbij de juiste conclusies zijn getrokken.  

Dankzij de toepassing van de Delftse methode voor een gestandaardiseerde benadering van forensische engineering en de diepgaande technische kennis en krachtige hulpmiddelen van onze ingenieurs laat onze grondige aanpak geen ruimte over voor twijfels over de oorzaak. 

En zodra de oorzaken zijn vastgesteld, kunnen wij u helpen met het ontwikkelen van ontwerpen die de gevonden problemen verhelpen, zodat dezelfde fouten niet nog eens worden gemaakt.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...