Trillingstechniek 

Alle bouwwerken en constructies hebben te maken met trillingen, of deze nu worden veroorzaakt door een interne bron, zoals industriële processen of activiteiten van mensen, of door externe bronnen, zoals treinverkeer, transportsystemen of zelfs een dj-set.  
neem contact opneem contact op
Trillingstechniek 
Deze trillingen kunnen variëren van hinderlijk tot verstorend of zelfs gevaarlijk voor de gebruikers van gebouwen, eigenaren of bedrijfsactiviteiten.  
Ons zeer ervaren team van trillingsingenieurs kan de omvang van de trillingen beoordelen, de bronnen en risico's ervan vaststellen en beperkende maatregelen ontwerpen om het comfort van gebruikers en de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Industriële trillingen 

Trillingen als gevolg van industriële activiteiten kunnen onrust veroorzaken bij gebruikers en ontwrichtend werken voor bedrijven. Dit geldt voor alle activiteiten, of het nu gaat om een medisch onderzoekslaboratorium, een technologiebedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek naar en levering van quantumcomputers of een grote fabriek of verwerkingsinstallatie.  

Hoewel alle activiteiten verschillende toleranties voor trillingen hebben, kunnen deze zelfs binnen een gebouw variëren. Zo moet bijvoorbeeld een bagageafhandelingssysteem op een luchthaven de trillingen tegengaan die door bagagetransportbanden worden veroorzaakt, om ervoor te zorgen dat deze geen invloed hebben op de beveiligingsscanners op dezelfde locatie.  

Industriële processen kunnen zulke grote trillingen veroorzaken dat de exploitatiegarantie van nieuwe machines in het gedrang komt en productienormen kunnen worden beïnvloed.  

Aan de andere kant van het spectrum zijn bijvoorbeeld apparatuur in ziekenhuizen, nanotechnologie en quantum computing zeer gevoelig voor trillingen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om zelfs de kleinste beweging weg te nemen, precies wat ons team voor elkaar heeft gekregen in het Reinier de Graaf Gasthuis.

Planning vooraf of beoordeling van trillingen in bestaande gebouwen 

Wanneer onze specialisten de potentiële impact van trillingen op een nieuw gebouw, woningbouwproject of ander groot project moeten beoordelen, voeren ze uitgebreide modelleringen en parametrische ontwerpen uit en vergelijken ze de situatie met bestaande gebouwen. Zo kunnen ze alle mogelijke trillingsbronnen identificeren en beoordelen hoe een bouwwerk daarop reageert.  

Hoewel idealiter uiteraard een leeg canvas als uitgangspunt wordt genomen, komt het vaker voor dat bestaande gebouwen moeten worden beoordeeld, bijvoorbeeld door een verandering in gebruik of de introductie van nieuwe trillingsbronnen. Het team combineert zijn uitgebreide ervaring met metingen ter plaatse om een digitaal model te ontwikkelen. Hiermee simuleren ze de impact van de trillingen en beoordelen ze de mogelijke beperkende maatregelen.  

Plotselinge, gevaarlijke of verontrustende trillingen kunnen bedrijfsactiviteiten ernstig verstoren, dus onze experts staan altijd klaar bij onverwachte ontwikkelingen of gebeurtenissen. Ons team werkt snel om het risico te beoordelen en analyseren, waarbij ze kortetermijnmaatregelen voorstellen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, terwijl een oplossing op langere termijn wordt ontwikkeld.

Evenwicht tussen duurzaamheid en controle over trillingen 

Duurzaamheid is een steeds belangrijkere factor bij het ontwerpen van gebouwen. Materialen zoals hout hebben een lagere CO2-impact, maar omdat ze zo licht zijn, zijn ze gevoeliger voor trillingen. Onze experts zijn samen met collega's binnen heel Royal HaskoningDHV voortdurend op zoek naar de nieuwste bouwtechnieken en -materialen om de koolstofvoetafdruk te verlagen en toch binnen de toleranties voor trillingen van het bouwwerk te blijven.  

In gevallen waar oplossingen als betonplaten of heipalen nodig zijn om de trillingen tot een minimum te beperken, modelleert en analyseert ons team mogelijkheden om de behoefte aan deze materialen met relatief veel CO2 te minimaliseren en andere maatregelen, zoals onderbrekingen of dempers toe te passen om de trillingen op een duurzamere manier te helpen verminderen.

Samen de trillingen de baas 

Ons team voor geavanceerde technologie en onderzoek bestaat uit experts met uiteenlopende achtergronden die actief zijn in complexe en specialistische technische vakgebieden. Naast onze trillingsingenieurs kan het team ook beschikken over ingenieurs die zijn gespecialiseerd in aardbevingen, explosies en de impact daarvan. Dit betekent dat het team over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de impact van trillingen op gebouwen te beoordelen, van microscopisch klein tot catastrofaal.  

Naast trillingsdeskundigen bestaat ons team voor geavanceerde technologie en onderzoek uit wind- en vloeistofdeskundigen en forensische ingenieurs, die het trillingsteam bijstaan met hun uitgebreide kennis en expertise. Met 6000 medewerkers over de hele wereld kan het team ook een beroep doen op collega's in verschillende regio's en specialismen om klanten en partners van Royal HaskoningDHV van een uitgebreide service te voorzien.  

Denkt u dat wij u kunnen helpen met een trillingsprobleem? Onze experts helpen u graag. 
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...