Parametrisch ontwerpen: creatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen

Dit concept heeft niet alleen de deuren geopend naar uitgebreidere ontwerpmogelijkheden, maar ook de precisie van onze architectuurprojecten zijn verhoogd.
Parametrisch ontwerpen heeft de afgelopen tien jaar een diepgaande impact gehad op de architectuur. Het brengt artistieke creativiteit en geavanceerde computertechnologie samen, wat een revolutie teweegbrengt in ontwerpprocessen.

Om een helderder beeld te krijgen van de potentie en de toekomstige impact van parametrisch design in de architectuur, gingen we in gesprek met Gijs Joosen. Als architect en leading professional op het gebied van parametrisch ontwerpen, deelde hij zijn inzichten en visie met ons.

Wat is parametrisch ontwerpen?

Parametrisch ontwerpen is meer dan een trend in de architectuur; het is een revolutionaire benadering die, door het gebruik van algoritmes en technologie, ontwerpen naar een hoger niveau tilt. Deze optimalisatie overstijgt het puur esthetische. Het streven is naar een optimale balans tussen vormgeving, relatie met de omgeving, en de eisen en ambities van zowel klant als eindgebruiker.

Door het gebruik van algoritmen definiëren ontwerpers een reeks parameters. Deze beïnvloeden diverse aspecten van het ontwerp, zoals de vorm, grootte, oriëntatie en materiaalkeuze van een gebouw. Deze parameters kunnen vervolgens worden aangepast, wat verschillende ontwerpopties genereert en evalueert. Het resultaat? Niet alleen een hoge mate van ontwerpvrijheid en snelheid, maar ook ontwerpen die bijdragen aan een betere en duurzamere samenleving. Hierbij is het cruciaal om te begrijpen dat deze bijdrage voortkomt uit de mogelijkheid om meer doordachte afwegingen te maken in de vroege fase van het ontwerp en bij investeringsbeslissingen. Het stelt ontwerpers in staat om verschillende scenario's te verkennen en te analyseren, waardoor ze geïnformeerde keuzes kunnen maken die niet alleen esthetisch, maar ook ecologisch en sociaal verantwoord zijn.
Gijs Joosen

Parametrisch ontwerpen biedt ontwerpers de mogelijkheid om snel verschillende varianten te onderzoeken en de flexibiliteit om in te spelen op vele complexe eisen, wensen en ambities.

Gijs JoosenLeading Professional Parametric Design

De kracht van parametrisch ontwerpen in het Monarch-project

Een concreet voorbeeld van de toepassing van parametrisch ontwerpen is het MonarchIV-project. Hier hebben we de voordelen van deze benadering ten volle benut. Door middel van technologie en data hebben we de (reken)modellen van de verschillende disciplines met elkaar verbonden. Hierdoor kreeg het team en de klant direct inzicht in de impact van ontwerpwijzigingen op de gebouwprestaties en duurzaamheidsdoelstellingen. Als antwoord op de hoge duurzaamheidsambities van de Rijksoverheid zocht het Rijksvastgoedbedrijf naar innovatieve oplossingen om de CO2 uitstoot te minimaliseren. Eén van die oplossingen was de structurele toepassing van bio-based materialen zoals hout.

Het bouwen van een hoogbouwtoren in hout kent echter de nodige uitdagingen. Met behulp van parametrisch ontwerpen hebben we eerst gecontroleerd of het ontwerp binnen de gestelde randvoorwaarden haalbaar was. Vervolgens hebben we de constructie onder de loep genomen. Door te bepalen waar dikke balken essentieel waren en waar dunne balken volstonden, konden we een aanzienlijke hoeveelheid materiaal besparen.

Dit benadrukt hoe parametrisch ontwerpen resulteert in aanzienlijke optimalisaties. Daarnaast zorgt een innovatieve benadering van constructie voor een vermindering van zowel kosten als milieu-impact.
Ontdek de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen: samenwerking, voortdurend leren en transformatie in de architectuurwereld.
Ontdek de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen: samenwerking, voortdurend leren en transformatie in de architectuurwereld.

Hoe draagt parametrisch ontwerpen bij aan duurzaamheid?

Parametrisch ontwerpen biedt significante voordelen ten opzichte van een meer traditionele benadering van het ontwerpproces. Traditioneel werken de disciplines na elkaar en vormt het architectonisch ontwerp de basis voor toetsing en validatie. In een integraal proces werken de verschillende disciplines naast elkaar en streven zij naar vroegtijdige optimalisatie en afstemming. Parametrisch ontwerpen stelt ons in staat om deze stappen parallel en in real-time uit te voeren. Dit betekent dat we direct de impact van ontwerpvarianten op de gebouwprestaties, zoals de CO2-uitstoot, materiaalgebruik en energiebalans kunnen inzien. Dit stelt het ontwerpteam en beslissers bij de klant in staat vroegtijdig in het proces de juiste richting te bepalen.

Deze simultane benadering versnelt niet alleen het ontwerpproces, maar zorgt ook voor een meer geïntegreerde en holistische benadering van bouwprojecten. Door verschillende disciplines gelijktijdig te laten samenwerken, kunnen we een harmonieus en duurzaam ontwerp waarborgen dat zowel esthetisch als functioneel is.

Parametrisch ontwerpen is geïnformeerde besluitvorming; het stelt ons in staat om snel keuzes te maken over vele factoren, met diverse stakeholders.

Gijs JoosenLeading Professional Parametric Design

Parametrisch ontwerpen als middel, niet als doel

Voor ons gaat parametrisch ontwerpen verder dan slechts een techniek; het is een strategie. Het gaat niet alleen om het draaien aan knoppen en het zien van resultaten; het gaat om de inzet van een aanpak en technologie om tot betere ontwerpen te komen. Door parametrisch ontwerpen te gebruiken, kunnen we snel complexe (ruimtelijke) vraagstukken begrijpen, waardoor er meer tijd overblijft voor creativiteit en kwaliteit. Het stelt ons in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en te zorgen voor betere, duurzamere en efficiëntere gebouwen en structuren.

Neem contact met ons op

Ben je geïnteresseerd in hoe parametrisch ontwerpen jouw project kan ondersteunen? Neem contact op voor meer informatie en ontdek hoe we je kunnen helpen jouw ambities en doelstellingen te realiseren. Of ben je benieuwd hoe we slimmer toekomstbestendig kunnen bouwen? Lees dan verder op onze pagina over de toekomstbestendig bouwen voor de behoeftes van morgen.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...