Huisvestingsadvies

Flexibele huisvesting, kostenreductie, branding, slimmer (samen)werken, toekomstbestendige huisvesting, efficiënter omgaan met m2, leegstand; de wereld om ons heen verandert continu. En ook medewerkers verlangen naar nieuwe manieren van werken en een prettige werkomgeving.
Huisvestingsadvies image
Royal HaskoningDHV ziet huisvesting niet als doel, maar als middel. Goede inzet van uw huisvesting levert een gezonde werkomgeving op en beter functionerende medewerkers. Wat ten goede komt aan uw bedrijfsresultaten.

Nieuwbouw en bestaande huisvesting

Uw huisvesting als meerwaarde voor uw organisatie, daarbij ontzorgen wij u graag. Wij bieden het inzicht wat u nodig heeft om aan te tonen dat uw doelstellingen kunnen worden gerealiseerd: bedrijfseconomisch, functioneel, financieel of vanuit medewerkersperspectief. Of het nu gaat om een nieuwe kantooromgeving of het aanpassen van bestaande huisvesting. Wij adviseren met een brede blik, met oog voor de lange termijn.

Voor de implementatiefase ontzorgen wij u met het ontwerp. Op visuele en interactieve wijze helpen wij draagvlak te verkrijgen door aan te tonen dat het ontwerp aan de wensen voldoet. Oplossingen worden helder en smart gespecificeerd. Treedt er weerstand op in de organisatie? Verandering gaat niet zonder weerstand. De juiste communicatie en informatie aan alle eindgebruikers over de gewijzigde situatie is cruciaal.

Vanuit onze inhoudelijke kennis van onder andere akoestiek, omgevingspsychologie, duurzaamheid, IT, architectuur, installaties en projectmanagement kunnen wij voor u de gehele implementatie begeleiden.

Huisvesting als meerwaarde voor uw medewerkers

Sluit uw huisvesting nog aan bij uw organisatiedoelstellingen, veranderende processen en diensten? Bent u benieuwd naar verbetermogelijkheden hoe u méér haalt uit uw bedrijfshuisvesting? Wij helpen u graag met:

  • Specificeren van de vraag
  • Vinden van de beste match tussen vraag en aanbod
  • Advies rondom 'anders werken' of het nieuwe werken
  • Toepassen van integrale contracten
  • Begeleiden van verandering voor gebruikers in de nieuwe werkomgeving
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...