Projectmanagement

Ons projectmanagementteam heeft de kennis en ervaring voor begeleiding en levering van een brede verscheidenheid aan projecten: van kleine renovatieopdrachten tot grote nieuwbouwprojecten. Onze expertise omvat alle werkzaamheden: van advies over verwervingsmethodes tot en met certificering bij oplevering.
Het brede scala aan projecten waar onze teams aan werken varieert van gebouwen en bruggen tot aan havens en waterkeringen. We staan voor een innovatieve aanpak en een degelijke, efficiënte projectuitvoering.

Een succesvol project vereist een geïntegreerd proces, waarin ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud als één geheel worden gezien. In onze aanpak brengen we alle partijen bijeen. Daarbij leggen ze zich gezamenlijk vast op projectuitvoering conform de afgesproken kwaliteit, planning en begroting.

Onze kostenbewakingsteams kunnen worden ingeschakeld via onze regionale vestigingen. Ook werken zij - met het oog op continuïteit van de dienstverlening - rechtstreeks op locatie.

Onze adviseurs leveren de volgende diensten

Precontractuele ondersteuning

 • ontwikkeling van verwervingsstrategieën
 • contracteren van aannemers
 • prebudgettaire kostenramingen
 • contractueel advies
 • voorbereiding van de businesscase
 • aanbestedingsvoorbereiding
 • kostenramingen
 • contacten met overheidsinstanties
 • berekening van levenscycluskosten
 • selectie van aanbestedingsorganisaties
 • contractdocumentatie
 • stelposten en standaardtarieven

Postcontractuele ondersteuning

 • tenderanalyse en aanbeveling
 • contracteren van aannemers
 • voortgangsbewaking
 • betalingscertificaten
 • cashflowramingen
 • budgetbewaking en wijzigingsopdrachten
 • metingen en werkovereenkomsten
 • opstellen van eindafrekeningen
 • pre-commissioning en commissioning
 • overdracht en ingebruikname
 • claims en geschillenoplossing
Language is changing...