Rail & stations: advies en ontwerp

Mensen reizen steeds meer met de trein, tram of metro, waarbij ze steeds hogere eisen stellen aan kwaliteit en service. Dit zorgt voor een enorme impact op de netwerken voor openbaar vervoer; het spoor wordt intensiever gebruikt, de stations worden drukker bezocht en de dienstregelingen worden kwetsbaarder. Het wordt steeds complexer om het infrastructuurnetwerk aan capaciteitsvraagstukken te laten voldoen. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, een integraal ontwerp en een nóg scherper inzicht in de impact op het gehele netwerk en de omgeving.
Rail & stations: advies en ontwerp l Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV werkt samen met haar klanten aan multidisciplinaire projecten, waarin het delen van hoogwaardige kennis en bijbehorende middelen, van zowel regionale, nationale en internationale projecten, een belangrijke bijdrage levert aan een succesvol resultaat.

Daarnaast vinden wij dat een station het visitekaartje van de stad of het dorp is. Vanwege haar goede bereikbaarheid en vaak centrale ligging, vervult zij een belangrijke rol. Dit moet een plek zijn waar reizigers, vervoerders en commerciële voorzieningen samenkomen en waar men zich meteen veilig en prettig voelt, zowel om te reizen als te verblijven.

Wij bieden:

  • een projectaanpak op basis van een nauwe samenwerking met de klant en structurering van eisen en wensen op basis van Systems Engineering. Het verbeteren van het gehele netwerk wordt hierbij steeds voor ogen gehouden, daar ligt het belang van de reizigers. Onze modellen hiervoor zijn toonaangevend;
  • uitgebreide kennis en ervaring in de disciplines station, transfer solutions, parkeeroplossingen, beleving en beveiliging en integraal spoorontwerp. Royal HaskoningDHV is één van de weinige bureaus die beschikt over alle vier de ProRail erkenningen: Treinbeveiliging, Bovenleiding en Energievoorziening, Baanbouw en Spoorwerk en Civiele Constructies;
  • een uitgebreid pakket aan ondersteunende middelen, bijvoorbeeld 3D-ontwerp, BIM en omvangrijke microsimulaties van zowel het spoornetwerk als reizigersstromen (wayfinding) in stations.

Wij kunnen u in alle fases van een spoorproject ondersteunen door:

  • onderzoek van de toekomstige vervoersvraag;
  • dienstregelingen voor treinverkeer op te stellen en aan te passen;
  • capaciteitsstudies, waarbij we toetsen of de infrastructuur de beoogde dienstregeling kan faciliteren;
  • integraal ontwerp van alle facetten van het spoor, de stations én de inpassing in de omgeving;
  • aanbestedingsdocumenten voor u op te stellen en de aanbesteding te begeleiden;
  • de uitvoeringsfase te begeleiden.

Samen met onze klanten, zoals NS, ProRail, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, stadsvervoerders en regionale vervoerders als Connexxion, Arriva en Syntus, creëren we goede verbindingen, aantrekkelijke stations, haltes en stationsgebieden. Interessant voor de opdrachtgever en plezierig voor de bezoekers.

Mark Niewold - Director Rail consultancy & engineering

MarkNiewold

Director Rail consultancy & engineering

Language is changing...