Transfer solutions voor voetgangers

Royal HaskoningDHV is gespecialiseerd in het optimaliseren van een veilige, comfortabele doorstroming en verblijf van voetgangers binnen complexe publieke gebouwen. Via slimme metingen en simulaties optimaliseren we uw gebouwprestaties en daarmee uw rendement.
Transfer solutions voor voetgangers l Royal HaskoningDHV

In gebouwen waar veel mensen samenkomen is het optimaliseren van voetgangersstromen cruciaal. Tijdens piekdruktes, renovaties of bij nood ontstaan knelpunten rond de vitale functies van uw gebouw. Denk aan essentiële looproutes, controlepoortjes, roltrappen, kassa’s, uitgangen enzovoort. Hoe slimmer uw gebouw is ingericht op voetgangers, hoe beter de prestaties en veiligheid in termen van doorloop en verblijf. Een plezierige en veilige bezoekerservaring verhoogt uw gebouwrendement.

Of het nu om een station, vliegveld, ziekenhuis, museum of winkelcentrum gaat, uw gebouwprestaties hangen direct samen met de ervaringen van uw bezoekers. Met de juiste inzichten bent u in staat om de publieke ruimte en de bijbehorende processen te optimaliseren zodat uw gebouw veiliger, comfortabeler, toegankelijker en functioneler wordt. Zowel voor huidig gebruik als in toekomstige situaties.

Meten en simuleren

Royal HaskoningDHV is gespecialiseerd in onderzoek, advies en (her)ontwerp inzake complexe publieke ruimtes, rekening houdend met het gedrag van uw bezoekers. We meten en analyseren loopstromen en gedragspatronen in bestaande situaties. Daarnaast simuleren we voetgangersstromen voor huidige en toekomstige ontwerpen. Ook bieden we real-time transfer-oplossingen. Door gegevens over uw bezoekers te verzamelen, te analyseren en te valideren, bieden we u concrete adviezen over prestatieverbeteringen van bestaande bouw, nieuwbouw of bij herontwikkeling.

Effectieve besluitvorming

Meten is weten. Door uw ‘onderbuikgevoel’ te verruilen voor harde data over dagelijkse bezoekersaantallen, looproutes, looptijden, wachtrijen en dergelijke, ontstaan nieuwe inzichten over de prestaties van uw gebouw en mogelijke verbeteringen. Met simulaties kunt u vooraf de impact van ontwikkelingen, bouwplannen of noodsituaties inschatten. Hiermee wordt effectieve besluitvorming mogelijk. Dit scheelt veel tijd en kosten en leidt tot betere gebouwprestaties en een sterker incasseringsvermogen bij veiligheidsrisico’s.

Geavanceerde aanpak

Royal HaskoningDHV maakt gebruik van een aantal geavanceerde instrumenten: Smart Measurement, Data Analysis en Pedestrian Flow Simulations. Met deze technieken zijn we in staat om uw huidige inrichting en/of verbouwings- of nieuwbouwplannen grondig te toetsen en waar nodig aan te passen. Ook kunnen we de ontruimingssnelheid van uw gebouwen in kaart brengen of toekomstige overlast bij werkzaamheden inschatten. Kortom, inzichten die leiden tot passende maatregelen en het optimaliseren van uw rendement per m2.

Verhoog gebouwprestaties en rendement

Het vereist specifieke domeinkennis om ruwe data te vertalen naar relevante informatie en begrip van uw vastgoedsituatie. Royal HaskoningDHV biedt concrete oplossingen voor het verhogen van gebouwprestaties en -rendement. Met onze kennis van engineering, ontwerp en bouwconstructies kunnen we de hele reis voor u maken van meten, analyseren, simuleren en adviseren tot en met ontwerp en realisatie. Met Transfer Solutions zet u de eerste stap naar een Smart Building, waarin ruimte en processen volledig zijn ingesteld op het gedrag en de behoeften van uw bezoekers. Met alle financiële voordelen van dien.

Meer weten of een vraag over mobiliteitshubs? - Neem contact op met onze mobiliteits experts

Meer weten of een vraagover mobiliteitshubs?

Neem contact op met onze mobiliteits experts

Language is changing...