Vergunningen

Bij het doorlopen van een vergunningentraject zijn omgevingsfactoren erg belangrijk. Wet- en regelgeving verandert voortdurend en wordt steeds complexer.
Vergunningenadvies voor stand en industrie

Wet- en regelgeving verandert voortdurend en wordt steeds complexer. Belangengroepen, bewoners en andere partijen worden kritischer, gevoed door incidenten bij bedrijven. Het tijdig beschikken over een de benodigde (omgevings)vergunningen voor een project wordt daarom steeds belangrijker. Wij zijn gewend om projecten uit te voeren in deze steeds veranderende en in toenemende mate onvoorspelbare omgeving en begrijpen de lokale context en leveren passende oplossingen.

Door jarenlange ervaring van onze adviseurs kunnen zij zich goed verplaatsen in uw wensen en kunnen zij u ontzorgen. We hebben kennis over bedrijfs-, industriële- en productieprocessen én we begrijpen het belang en de werkwijze van bevoegd gezagen. Bovendien kunnen wij en onze (bestuurs)juristen beoordelen of er mogelijk nog ruimtelijke procedures gevolgd moeten worden. We focussen op de vergunningprocedure, en stellen ons daarbij de vraag: ‘Welke raakvlakken zijn er met omgevingsfactoren en hoe zorgen we ervoor dat die factoren geen negatieve invloed hebben op de planning?’ Daardoor zijn we in staat het overzicht en voortgang te behouden in (complexe) vergunningtrajecten.

Onze opdrachtgevers zien ons als een betrouwbare partner, die in alle regio’s actief is. Ze waarderen onze brede én specialistische kennis, die onontbeerlijk is bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)) om een project te realiseren. En om, eenmaal gerealiseerd, in compliance te blijven met die wet- en regelgeving. Onze vergunningenadviseurs begrijpen de mogelijke invloed van activiteiten op de omgeving en kunnen vanuit die rol aangeven welke ondersteunende onderzoeken nodig zijn in het vergunningenproces.

Royal HaskoningDHV heeft alle expertise in huis op het gebied van ondersteunende onderzoeken, zoals natuur, bodem, lucht, geluid, externe veiligheid (MRA, QRA, VR), afval, (afval)water, procestechnologie, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen (PGS, REACH), Milieueffectrapportage (M.e.r.).

Jaap Erkelens - Senior Strategic Permitting Consultant

JaapErkelens

Senior Strategic Permitting Consultant

Language is changing...