Brandveiligheid

De veiligheid van uw gebouwen, uw medewerkers en waardevolle eigendommen staat voorop. De verantwoordelijkheid hiervoor komt meer en meer bij de gebouweigenaar en -gebruiker te liggen. Als er iets misgaat op het gebied van brand, kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid van uw mensen, de bedrijfscontinuïteit en het imago van uw bedrijf.
Fire safety header image

Verzeker uzelf van een brandveilig gebouw

Haal de juiste expertise in huis en verminder uw risico’s

Er komt veel kijken bij het regelen van een brandveilig gebouw en een veilige omgeving. De wetgeving verandert continu en incidenten maken ons bewust. Welk materiaal mag u gebruiken bij de bouw van een pand. Hoe zit het met de vluchtroutes? Werkt de brandmeldinstallatie nog goed. En voldoet de sprinklerinstallatie nog? De trend naar verduurzaming zorgt voor nieuwe uitdagingen. Een betere isolatie van het pand heeft invloed op de brand en laadpalen voor elektrische auto’s kunnen brandrisico’s met zich meebrengen. Ook het gebruik van duurzame materialen, zoals hout, vraagt om andere expertises. Er komt veel op u af.

Hoe pakken we dit aan?

Square
Van techniek tot strategie: wij verminderen risico’s
Voor onze klanten is het soms lastig om alle vraagstukken op brandveiligheid te kunnen overzien. Samen kijken we naar het grotere geheel en formuleren de vraag. Vervolgens vertalen wij deze vraag naar een praktisch toepasbaar advies met betrouwbare en innovatieve oplossingen.

Wij geven advies over bouwkundige, installatietechnisch en organisatorische maatregelen. Van initiatief en schetsontwerp tot definitief ontwerp en begeleiden de uitvoering. Wij zijn erkend voor het opstellen van een integraal plan, brandbeveiligings (IPB) en uitgangspuntendocumenten (UPD).

Maar wij doen meer. Wij leveren ook technisch inhoudelijk advies: wij toetsen en beoordelen plannen en ontwerpen en voeren inspecties uit in de praktijk. Of we geven juist meer procesmatig advies om de organisatie verder te hepen, begeleiden aanbestedingen en de uitvoering.

Om een juiste afweging te maken welke plekken u het beste kunt beveiligen, met welke middelen en wat u moet investeren, maken we samen met u een brandbeveiligingsstrategie. Zo houdt u grip op de kosten en is er een goede balans tussen veiligheid, risico’s en financiële middelen.

Ook naar de toekomst toe wilt u verzekerd zijn van een goede brandveiligheid. Een gebouw en de installaties verouderen in de loop van de tijd en maatregelen of processen sluiten niet meer aan. De risico’s nemen daardoor toe. Samen met u zorgen we voor een toekomstbestendig advies en ontwerp. En dat u krijgt wat u is beloofd.
Square
Up-to-date met de juiste kennis
Als gebouweigenaar is het lastig om op de hoogte te blijven van veranderende wet- en regelgeving rondom brandveiligheid. Het is niet alleen een kwestie van de juiste kennis in huis halen, maar vooral ook up-to-date blijven in een snel veranderende omgeving. Niet op de hoogte zijn van de juiste regels kan leiden tot eindeloze discussies met bevoegd gezag of het krijgen van boetes. En als je niet op de hoogte bent van toekomstige ontwikkelingen kan het zelfs voorkomen dat investeringen na een paar jaar afgeschreven moeten worden.

Met een team van internationale specialisten, hebben we expertise van alle facetten van brandveiligheid in eigen huis. Of het nu gaat om bouwkundige zaken zoals een goede brandcompartimentering, veilige vluchtwegen en een betrouwbare constructie. Of het gaat om speciale installaties zoals de brandmeld-, sprinkler-, blusgas- RWA-installatie. Of het gaat om het goed inlichten van de brandweer en de interne hulporganisatie. Door onze enorme ervaring hebben we een schat aan praktijkkennis. We werken voor veel diverse organisaties van ziekenhuizen tot theaters en in de industrie. Én onze bevlogen en betrokken experts staan garant voor een hoge kwaliteit.
Square
Kwaliteit door erkend advies
Royal HaskoningDHV is door het CIBV erkend voor het opstellen van Brandbeveiligingsplannen en Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging, conform het CCV certificatieschema voor alle gebouwen en soorten brandbeveiligingssystemen. Onze adviseurs zijn continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en in staat tot het opstellen van integrale brandbeveiligingplannen en uitgangspuntendocumenten (UPD, PvE) voor alle brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, vaste blusinstallaties en rookbeheersingsinstallaties voor alle soorten gebouwen en de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS).

Omdat we bij projecten in Duitsland verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de brandstystemen zijn we door Vds erkend volgens DIN14675.
Square
Een brede kijk helpt u verder
Soms is het antwoord heel simpel en kunnen wij u snel en eenvoudig helpen. In andere situaties kan het nodig zijn om breder te kijken dan alleen brandveiligheid. Dan kijken we over de grenzen van ons vakgebied en trekken we op met andere disciplines. Zo werken we voor aanvullende eisen op industriële locaties samen met onze Health Safety & Environment (HSE)experts. Ook werken wij nauw samen met een team van specialisten voor beveiliging om te zorgen dat een brandveilig gebouw ook een bruikbaar gebouw is. En vanzelfsprekend werken we vaak samen met onze bouwkundige, installatietechnische en constructieve collega’s om ook te zorgen dat de raakvlakken goed worden uitgewerkt. Doordat wij alle verschillende disciplines in huis hebben is het eenvoudig om vraagstukken op andere vakgebieden te integreren in onze aanpak.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Verzeker uzelf van een goed beveiligd gebouw en terrein

De veiligheid van uw gebouwen, uw medewerkers en waardevolle goederen staat voorop. De verantwoordelijkheid hiervoor komt meer en meer bij de gebouweigenaar te liggen. Als er iets misgaat op het gebied van de veiligheid van uw mensen kan dat grote gevolgen hebben.

Security header image
Language is changing...