Flowtack Rijswijk: de volgende stap in Groene Golven

De doorstroming op de Prinses Beatrixlaan, één van de belangrijkste verkeersaders in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, moet beter. De gemeente Rijswijk streeft naar betere bereikbaarheid, leefbaarheid én minder milieubelasting. Als effectieve oplossing voor verkeersmanagement biedt Flowtack hier uitkomst.
Flowtack Rijswijk: De volgende stap in Groene Golven l Royal HaskoningDHV

“De gemeente Rijswijk wil graag met haar mobiliteitsbeleid alle weggebruikers op haar wegennet zo goed mogelijk faciliteren met de minste belasting voor het milieu. Op de Prinses Beatrixlaan is dit een uitdaging vanwege de verkeersdrukte, de vele verschillende vervoersstromen en beperkte ruimte. De toepassing van effectieve innovatieve technologie helpt om de doelen van ons beleid te realiseren. Met behulp van Flowtack verbeteren we de doorstroming op één van de belangrijkste verkeersaders door Rijswijk”, aldus Marcel Wattel, Verkeerskundig Adviseur Verkeersmanagement & Smart Mobility, Gemeente Rijswijk. Nu alle 8 kruispunten het verkeer regelen met Flowtack, maken we van de gelegenheid gebruik om met Marcel Wattel uit Rijswijk om de tafel te gaan zitten om meer te weten te komen over waarom gemeente Rijswijk op deze weg voor Flowtack heeft gekozen.

Waarom is Flowtack juist zo belangrijk op deze locatie in Rijswijk?

De Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is de belangrijkste verkeersader tussen de A4 en Den Haag. Goede doorstroming is hier essentieel, maar de verkeerssituatie is zo complex dat dit een grote uitdaging is. De kruispunten liggen dicht bij elkaar, er zijn in- en uitritten van parkeergarages, doorgaande kruisende fietsroutes, op een deel van de route zijn de rijbanen gescheiden door groenstroken én de tram loopt ook door delen van de route. Daarbij is er ook veel nieuwbouw in Rijswijk, waardoor de mobiliteitsdruk toeneemt en er is een groot winkelcentrum aanwezig dat ook veel verkeer aantrekt. De bestaande traditionele installaties zaten al aan hun maximum wat mogelijkheden betreft om de doorstroming te bevorderen. Daarom heeft de gemeente Rijswijk gekozen voor Flowtack.

Marcel Wattel vult aan: ‘Ook is deze weg van regionaal belang. De weg loopt van Delft Zuid tot en met Den Haag Zuid en is daarmee erg belangrijk in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hier wonen bijna 2,4 miljoen mensen, er zijn 1,3 miljoen banen en 13,5% van de Nederlandse bevolking werkt hier. Samen genereren ze 15% van het BNP. Goede mobiliteit is essentieel.’ Het doel is om de economische positie en de mobiliteit van de regio te versterken met minimale impact op milieu en leefbaarheid. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van de bereikbaarheid. De Flowtack technologie kan hier een belangrijke rol in spelen.

Wat was dé uitdaging of wat waren de uitdagingen bij deze implementatie van Flowtack?

De grootste uitdaging was om tot een evenwicht te komen zodat, op basis van beleid, alle verkeersdeelnemers en de verschillende stromen goed op elkaar afgestemd waren en dat dit op een juiste manier gecoördineerd werd. We spreken wel van een ‘next level Groene Golf’, of ‘Groene Golf 2.0’: optimalisatie en afstemming van meerdere kruispunten op basis van beleid. Daarnaast wil de gemeente Rijswijk de kwaliteit van oversteken van de kruispunten voor fietsers en voetgangers verbeteren. Met Flowtack hebben we over meerdere kruispunten een groene golf weten te creëren die niet uitgaat van een vaste cyclustijd, maar waar vraag en aanbod continu en real-time op elkaar afgestemd worden en zo een soort dynamische groene golf afdwingen. En dat in combinatie met prioriteit voor trams, (deel)kruispunten met interne koppelingen, deelconflicten en hele korte kruispuntafstanden. Het was een behoorlijke opgave, de Prinses Beatrixlaan staat niet voor niets in de top 5% moeilijkste corridors in Nederland.

Op technisch vlak heeft Flowtack zich onderscheiden door aan te tonen dat het prima kan omgaan met verschillende soorten hardware voor de verkeerslichten langs dit traject. Flowtack, dat hardware neutraal is, maakt dat we de intelligente verkeerslichten, ongeacht het type hardware, eenvoudig op elkaar kunnen aansluiten en afstemmen via het Flowtack-systeem dat gebruik maakt van centrale cloud besturing.

Dit toont de kracht aan van nieuwe technologie zoals Flowtack en hoe Flowtack kan helpen om de doorstroom in heel Nederland te bevorderen, onafhankelijk van de hardware en van solitaire kruispunten in landelijke gebieden tot corridors in de drukke stedelijke gebieden.

Wat is het verschil met een traditionele Groene golf?

Het voordeel van deze manier van coördineren ten opzichte van de traditionele manier is dat de geloofwaardigheid hoger is en dat het ook mogelijk is en blijft om prioriteiten te verlenen. Dat is bij een traditionele groene golf vaak niet mogelijk. Bij een halfstarre regeling is de coördinatie meestal afgestemd op het drukste uur en wordt er ook altijd rekening gehouden met het feit dat op alle richtingen verkeer aanwezig is. Dat is in de praktijk (vooral op de iets rustigere momenten) niet overal het geval, wat tot gevolg heeft dat cyclustijden vaak onnodig hoog zijn. Daardoor moeten fietsers bijvoorbeeld langer wachten dan nodig. En dat kan weer tot roodlichtnegatie leiden. Met Flowtack wordt ingespeeld op de actuele verkeersdrukte, waardoor onnodige wachttijden worden voorkomen.

Wat zijn de eerste resultaten?

De eerste data laten al een voortreffelijk resultaat zien. Met Flowtack blijft het verkeer rijden én wordt de oversteekkwaliteit voor fietsers en voetgangers verbeterd. We zien een verbetering tot wel 10% verdeeld over de verschillende verkeersdeelnemers. Dit is een geweldig resultaat. Met name zijn we blij dat de oversteekkwaliteit voor fietsers en voetgangers verbeterd is, zonder verlies voor andere verkeersdeelnemers. Verdere diepgaande evaluatie vindt op dit moment plaats.

Wat zijn uw verdere verwachtingen van Flowtack?

Naast verbetering van de doorstroom en betere bereikbaarheid, zijn verdere verwachtingen dat er een aanzienlijke milieuwinst is door minder stops, dus minder uitstoot en dus een prettig gebied is om te wonen, werken en recreëren. Tot slot staan wij, als verkeersbeheerders, weer aan het roer, waardoor we meer controle krijgen over de verkeersstroom in onze stad en regio.

Dit is Flowtack - voorrang voor optimale mobiliteit

 

Flowtack Rijswijk: De volgende stap in Groene Golven l Royal HaskoningDHV
Bob Randsdorp - Director Business Development Smart mobility

BobRandsdorp

Director Business Development Smart mobility

Language is changing...