Leerprogramma DEEP vliegwiel voor digitale transformatie

Op 24 september is de tweede editie van DEEP van start gegaan. De afkorting staat voor Data science & Engineering Expert Programma: een eenjarig leerprogramma voor startende data scientists & engineers bij de waterschappen.
DEEP-vliegwiel-voor-digitale-transformatieH

De eerste editie was in alle opzichten een groot succes: voor de deelnemers, voor de waterschappen en voor Royal HaskoningDHV. Vooral omdat het een vliegwiel kan zijn voor de digitale transformatie waarvoor waterschappen zich gesteld zien.

De rol en het belang van data en informatie worden voor waterschappen steeds groter, met het oog op de klimaatverandering, verduurzaming en cybercrime. DEEP is een initiatief van de waterschappen, georganiseerd door het Waterschapshuis met partner Royal HaskoningDHV.

De eerste editie had veertien deelnemers van acht waterschappen, op 24 september is een groep van vijftien (van dertien waterschappen en één waterschapslab) aan de slag gegaan in de tweede editie. Ze begonnen met een DEEPdive: een intensieve vierweekse basisopleiding. Daarna gaan verschillende teams aan de slag met uitdagende datavraagstukken. Ze beginnen bij een idee en ontwikkelen stapsgewijs een oplossing voor een relevant businessprobleem. Denk aan het automatisch herkennen van stuwen op luchtfoto’s, het ontwikkelen van algoritmes om beter te anticiperen op weersveranderingen of de onderhoudsbehoefte te monitoren, of de inzet van neurale netwerken waarmee rwzi’s bij een zo laag mogelijk energieverbruik optimaal presteren.

De DEEP’ers werken nauw samen met domeinexperts zoals hydrologen, ingenieurs en operators. Alle deelnemers gaan aan de slag op basis van een eenjarig arbeidscontract met de nadrukkelijke intentie van een aansluitende vaste aanstelling. Dat is in de eerste ronde prima gelukt: dertien van de veertien deelnemers blijven in dienst van het waterschap, zodat ze daar hun waarde kunnen blijven bewijzen.

Myriam Vlug van het Waterschapshuis

‘Een tweede mooi resultaat is dat DEEP ook de waterschappen zelf uitdaagt om de digitale transformatie te concretiseren, om de goede vragen te stellen en kennis in hun organisatie te borgen. DEEP is zo een vliegwiel voor de digitale transformatie. Je kunt mooie strategieën en visies hebben voor de digitale transformatie, maar DEEP maakt het zichtbaar en tastbaar voor de gehele organisatie. Je toont wat data science je kan brengen en al doende boek je ook concrete resultaten. Bijvoorbeeld een project rond het geautomatiseerd meten van rioolvreemd water bij Waterschap Brabantse Delta waarmee Waterschap Zuiderzeeland nu ook aan de slag wil en waarbij ook STOWA en Royal HaskoningDHV betrokken zijn.’

Myriam Vlug
Leonie Klaassen van Royal HaskoningDHV: ‘Dankzij DEEP is er nu in de waterschapswereld een netwerk van gelijkgestemden ontstaan die elkaar makkelijk opzoeken om samen te werken aan de digitale transformatie. Stuk voor stuk zijn het ook mensen, vanuit de waterschappen en vanuit de markt, die twee ambities bij elkaar willen brengen: ze werken graag met data én ze willen een maatschappelijke bijdrage leveren.

We stellen via DEEP onze expertise graag beschikbaar omdat we ervan overtuigd zijn dat je tot betere oplossingen komt als er aan beide kanten van de tafel kennis beschikbaar is, als je dezelfde taal spreekt. We vinden het uitdagend om kritisch bevraagd te worden, dan presteren we het beste. We hebben elkaar nodig.’
Leonie Klaassen - Business consultant

LeonieKlaassen

Business consultant

Language is changing...