Datagedreven bedrijfswaarde

Begin de reis naar een slimme, datagedreven organisatie
datagedreven-bedrijfswaarde-H
We horen veel over 'slimme organisaties' en 'datagedreven werken', maar wat komt er allemaal bij kijken om echt een datagedreven organisatie te worden? In ons werk bij Royal HaskoningDHV komen we regelmatig klanten tegen die dit niveau van werken willen bereiken, maar die niet helder hebben wat de eerste stap is. Vaak is een ingrijpend verandertraject nodig en dat kan intimiderend zijn, maar dat hoeft niet. In deze blog nemen we u mee door het waarom, waar en hoe van het starten van een datagedreven transformatie en laten we zien hoe ons transformatie raamwerk uw organisatie kan helpen.

Dit gaat u leren

Hoe begint u aan de datagedreven reis?
Het belang van het afstemmen van investeringen op opbrengsten?
Een kader van zeven stappen voor een succesvolle transformatie.

Het data canvas

Een unieke benadering van verandering

Onze benadering van een datagedreven transformatie verschilt op de volgende manieren van andere, zoals bijvoorbeeld het DAMA-DMBOK-raamwerk:

  • We richten ons op de continue koppeling tussen data-activiteiten en tastbare resultaten
  • We zorgen voor consistentie tussen de noodzakelijke componenten die nodig zijn om datagedreven te werken, zowel strategische als operationele pijlers
  • We zorgen ook voor consistentie in datagedreven inspanningen en helpen onze klanten om 'precies genoeg' te investeren in de breedte in plaats van te veel investeren in slechts één onderdeel
  • We zien data als een cruciaal onderdeel van de uitvoering van processen binnen elke organisatie

Dit laatste punt is essentieel. Een effectieve en efficiënte organisatie moet eisen stellen aan data en deze zien als een onmisbaar bedrijfsmiddel voor het creëren van waarde en het voldoen aan organisatorische eisen. Door deze houding aan te nemen, kan een organisatie betere producten en diensten leveren die klanten aantrekken en behouden, zorgen voor efficiëntere processen, profiteren van betere en snellere besluitvorming en de wendbaarheid vergroten. Het belang en de mogelijkheden van datagedreven werken verschillen per organisatie, maar voor alle organisaties kan er heel veel extra waarde worden gecreëerd.

Aan de slag

De zeven fasen van ons data canvas

Dus hoe kunt u beginnen met het genereren van waarde uit data? Wat is er nodig, waar moet de focus liggen en welke eerste stappen moeten genomen worden? Ons data canvas is ontworpen als hulpmiddel bij het beantwoorden van deze vragen, met een consistente focus op het creëren van bedrijfswaarde en het waarborgen van consistentie. Het canvas bestaat uit zeven hoofdelementen die we hieronder bespreken:

1. De (bedrijfs)strategie
2. De datastrategie en -prioriteiten
3. Gegevensbeleid en -principes
4. Inzicht in en prioritering van data
5. Het uitvoeren van databeheer en -analyse
6. Het creëren van bedrijfswaarde
7. Competenties opbouwen

De waarde van het raamwerk ligt in de samenhang en afstemming van deze verschillende onderdelen. En het feit dat alle inspanningen rond het creëren van datagedreven werkwijzen direct zijn afgestemd op het creëren van nieuwe bedrijfswaarde. Dit betekent dat alle data-activiteiten aantoonbaar moeten bijdragen aan de lange- of kortetermijndoelstellingen van de organisatie. Door hiervoor te zorgen, wordt het automatisch gemakkelijker om bij te houden of er voldoende waarde wordt gecreëerd. Dit alles valt onder de eerste fase van ons raamwerk, die betrekking heeft op de bedrijfsstrategie. In deze fase is het essentieel om te bepalen voor welke doelen binnen de strategie datagedreven processen nodig zijn.
datagedreven-bedrijfswaarde-1
Zodra dit is vastgesteld, is het volgende onderdeel het bouwen van een datastrategie om ervoor te zorgen dat de data gebruikt kan worden om die doelen te bereiken. We hebben spelregels nodig op de doelen te bereiken. Een databeleid met principes is belangrijk om ervoor te zorgen dat databeheer en -analyse op een efficiënte en consistente manier worden uitgevoerd. En dat de juiste instrumenten beschikbaar zijn voor degenen die ze nodig hebben.
De middelste laag van het raamwerk benadrukt het belang van inzicht in de data van de organisatie. Om gegevensbronnen met succes te beheren, moet er bekend zijn over welke data de organisatie beschikt, waar ze zijn opgeslagen, met wie ze worden gedeeld en hoe ze kunnen worden verkregen. Daarna richt het raamwerk zich op de continue implementatie van gegevensbeheer en -analyse.

Wanneer data van cruciaal belang is voor de processen, moeten ze voortdurend worden beheerd. Dit betekent geen eenmalige projecten om de datakwaliteit te verbeteren of de naleving van de wetgeving te garanderen, maar in plaats daarvan focussen op het altijd in controle zijn van data. Analyse zorgt vervolgens voor de vertaling naar het soort inzichten dat de besluitvorming voedt. Dit is de essentie van datagedreven werken: gegevens gebruiken om sneller betere beslissingen te nemen, of dat nu gebeurt via automatisering, menselijke tussenkomst of een mix van beide.
Het is belangrijk dat in deze fase de link wordt gelegd tussen de data-activiteiten en de waarde die ze opleveren. Is de tevredenheid van klanten toegenomen? Zijn operationele kosten lager? Is de compliance verbeterd?
datagedreven-bedrijfswaarde-2
Op die manier wordt in de hele organisatie bewustzijn en bereidheid tot investeren gecreëerd. Maar zorg er wel voor dat de investeringen in evenwicht blijven met deze opbrengsten. Het laatste onderdeel van het data canvas is het opbouwen van de benodigde competenties.
datagedreven-bedrijfswaarde-3
Het is natuurlijk essentieel dat de organisatie over de juiste competenties beschikt. Dit omvat competenties voor data governance, mensen met de juiste kennis en vaardigheden, en moderne technologie zoals een dataplatform. Deze competenties mogen alleen geen voorrang krijgen op tastbare resultaten. We komen vaak organisaties tegen die beginnen met het bouwen van een enorme 'kerstboom' met rollen en functies rond data, of organisaties die direct fors investeren in een dataplatform. Als gevolg daarvan is het rendement vaak onduidelijk of onevenredig. Dit leidt tot een voortdurende drang om nut en noodzaak van (bijvoorbeeld) het dataplatform te verdedigen. Ondanks het feit dat organisaties die streven naar datagedrevenheid juist fors zouden moeten willen investeren.

De kern van dit verhaal is dat een datagedreven veranderingsproces stap voor stap doorlopen moet worden. De resultaten van de investeringen moeten voortdurend worden gemonitord en in de hele organisatie moet bewustzijn en draagvlak worden gecreëerd. En begin klein. Deze regel geldt niet alleen voor investeringen, maar ook voor het opbouwen van competenties. Zorg ervoor dat er 'net genoeg' aanwezig is (in termen van beleid, structuur en kennis) om te beginnen met de eerste activiteiten en schaal vervolgens op wanneer de resultaten zichtbaar worden. De totaalaanpak die door ons raamwerk wordt ondersteund, garandeert dat de bijdrage van alle inspanningen aan de gestelde doelen wordt getoetst, dus zelfs als dingen niet volgens plan verlopen, kunnen gaandeweg iteratieve aanpassingen doorgevoerd worden.
datagedreven-bedrijfswaarde-4
Een expert raadplegen over hoe u een datagedreven transformatie kunt doorvoeren? Neem contact met ons op voor meer informatie.
Sebastian Bauer - Management Consultant

SebastianBauer

Management Consultant

Language is changing...