De reis naar waarde gedreven datamanagement met een groot Nederlands zaadveredelingsbedrijf

Het data canvas als basis voor inzicht en samenhang
Case-study-Laurens-data-savvy-zadenproducent-H
Het zaadveredelingsbedrijf ontwikkelt nieuwe groenterassen die over de hele wereld worden geteeld, verkocht en geconsumeerd. Ze investeren flink in innovatie. Dit zorgt voor een jaarlijkse introductie van 100 nieuwe groenterassen op de wereldmarkt. Hiervoor verwerken ze veel data en deze hoeveelheid data zal ook blijven groeien. Daarnaast wordt data science een belangrijker onderdeel in de gehele keten. Twee jaar geleden zijn ze daarom begonnen aan een reis naar waarde gedreven datamanagement. Novius, een onderdeel van RoyalHaskoningDHV, heeft het bedrijf met behulp van het data raamwerk in verschillende stappen op dit traject kunnen ondersteunen. Het raamwerk biedt daarbij een overzicht van activiteiten die ondernomen kunnen worden om meer datagedreven te werken en om de samenhang daartussen te beheren. De nummers in de tekst komen overeen met de cijfers op het canvas.
 • Klant
  Zaadveredelingsbedrijf
 • Locatie
  Nederland
 • Uitdaging
  Waardegedreven datamanagement creëren met behulp van data en technologie
 • Oplossing
  Data raamwerk inzetten om inzicht te krijgen in activiteiten en de samenhang daartussen

Datalab als katalysator voor data governance en management

De eerste stappen van het raamwerk

Een van de stappen die we namen om de digitale ambitie verder vorm te geven, was het opzetten van een crossfunctioneel Datalab (1). Verschillende initiatieven en middelen van binnen het bedrijf werden gebundeld in een nieuwe afdeling die verschillende diensten levert aan de organisatie. Het ontwikkelen en beheren van een Smart Data Platform (SDP) in Azure is een van die diensten (2).

Vervolgens werd er prioriteit gegeven aan het realiseren van 10 hoogwaardige rapportages (3) boven op het Smart Data Platform, die de verschillende domeinen in de organisatie bedienen. In de rol van Data Governance Support (4) hielp Novius bij het gebruiken van elk rapport als aanjager voor het implementeren van data governance en databeheer, en het adopteren van een data use case-gedreven aanpak (5). Elk rapport werd behandeld als een data use case. Voor elk rapport werd een eigenaar aangesteld en voor de betrokken datadomeinen werden data-eigenaren en data stewards aangesteld (6 en 7).

Ook is er een standaard rapportontwikkelingsproces opgezet waarin datamanagement stappen zijn verwerkt (8). Bijvoorbeeld het zorgen dat de bedrijfsdefinities voor het rapport worden opgenomen in het datawoordenboek en het zorgen dat dataleveringsovereenkomsten worden opgesteld (9).

De nieuw aangestelde data-eigenaren en data stewards zijn tijdens het ontwikkelproces ondersteund bij de uitvoering van datamanagementactiviteiten door training op de werkvloer (10 en 11).

Focus op waardecreatie met een data use case gedreven aanpak

Door de ontwikkeling van 10 hoogwaardige rapportages als aanjager te gebruiken voor het verder inrichten van data governance en management kregen ze er niet alleen makkelijker draagvlak voor, maar zorgde het er ook voor dat het vanaf de start waarde toevoegde en het in balans was met de noodzakelijke investeringen en kosten.

Het Smart Data Platform was ook de basis voor de ontwikkeling van een aantal data science applicaties door het Data Science Team binnen het Datalab (12).

Continue data governance en management processen

Het verder optimaliseren van de datakwaliteit was het volgende aandachtsgebied.
De eerste stappen zijn gezet met de ontwikkeling van een monitoring dashboard (13). Om de kwaliteit van de metadata beter te managen is een selectietraject gestart voor een professionele data governance tool (14). Het verkrijgen van draagvlak voor het belang van het managen van datakwaliteit is gedaan door te starten met een datakwaliteitsdashboard met data-items waarvan de kwaliteit van belang was voor een van de grote strategische projecten (15). Deze stappen hebben allemaal bijgedragen aan het op gang brengen van feedbackcycli voor datamanagement (plan-do-check-act).

Data governance en management moeten continue en ingebedde processen worden

Door het belang van data governance en datamanagement te borgen binnen een organisatie, wordt het mogelijk om grip te krijgen en te houden op datakwaliteit. Dit vereist continue processen, die onmogelijk zijn wanneer data governance niet verankerd is in bedrijfsprocessen.

Ook werd het eerste databeleid naar voren gebracht. Bijvoorbeeld over het gebruik van data voor selfservice business intelligence. Dit beleid hielp bij het verder verankeren van data governance en management (16).

Afstemming en consistentie zijn de sleutel

Zo creëer je waarde

Digitaal werd nog meer geïntegreerd in de nieuwe bedrijfsstrategie, waarbij meer nadruk werd gelegd op het worden van een datagedreven bedrijf (17). De Datalab-strategie moest door interim-manager Datalab opnieuw worden afgestemd op de nieuwe bedrijfsstrategie en de nieuw afgestemde Informatie & Digitaliseringsstrategie (18). Dit was ook een goed moment om het Smart Data Platform en de huidige stand van zaken op het gebied van data governance en management te evalueren en een Business Informatie Plan voor het Datalab op te stellen (19).

Met al deze stukken op tafel kon de afstemming van alle data-activiteiten op de nieuwe bedrijfsstrategie weer zeker worden gemaakt. Het bedrijf is goed op weg.

Prioritering van data use cases en investeringen in de juiste vaardigheden moeten worden afgestemd op de strategie.

Ze ondernemen activiteiten om ervoor te zorgen dat haar data-activiteiten volledig zijn afgestemd op de bedrijfsstrategie, zodat ze de bedrijfsstrategie optimaal ondersteunen en mogelijk maken.
Picture Case study Laurens De reis naar waarde gedreven datamanagement
Pim Roessink - Senior business consultant

PimRoessink

Senior business consultant

Language is changing...