Programmatische aanpak voor circulaire festivals

Auteurs: Christiaan Elings & Alzira Schaap
Programmatische-aanpak-voor-Circulaire-Festivals

"Festivals als de proeftuin voor onze circulaire samenleving, ik zie het nu al gebeuren", aldus Alzira Schaap. Inmiddels werken zij en Christiaan Elings (beiden Strategie- en Programmamanagementconsultants Duurzame Transities) samen met de Nederlandse overheid en meer dan 20 internationale festivals, die op specifieke thema’s concrete stappen zetten in de transitie naar de circulaire economie.

Green Deal

In oktober 2019 zijn de ‘Green Deal Circular Festivals’ van start gegaan. Een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de festivalbranche zelf. Deze groeiende community van ruim 20 internationale festivals streeft naar een toekomstbestendige en circulaire festivalindustrie. Ze werken samen, delen kennis en ontwikkelen circulaire en klimaat-neutrale oplossingen voor op het festival zelf of binnen de keten. Denk hierbij aan het reduceren van afval, stimuleren van hergebruik, CO2-reductie en circulair inkopen.

Waarom circulaire festivals?

De reikwijdte van de Green Deal gaat verder dan het festival zelf. De deelnemers willen in 2025 een dynamische standaard ontwikkelen voor de hele festivalsector en een inspiratie zijn voor andere evenementen en zelfs steden. Want een festival is een ideaal ‘oefenterrein’ voor circulaire innovaties; in korte tijd komen alle basisbehoeften samen. Ook het betrekken van de festivalbezoeker staat op de agenda, en dat zijn er aardig wat. In 2019 kenden de festivals meer dan 500 miljoen Europese bezoekers. We willen graag aan een breed publiek laten zien welke resultaten we boeken en daarmee de circulaire beweging in Europa vergroten. Daarom schrijven we artikelen en nieuwsberichten en leveren we bijdragen aan podia op internationale conferenties. 

Ontwikkelen van een programmatische aanpak en organiseren van samenwerking

Onze Strategie- en Management Consultants zijn al vanaf het begin betrokken. Alzira Schaap en Liesbeth Schipper, en later Christiaan Elings, hebben samen met het programmateam de strategische lijnen uitgezet en onderdelen (zoals roadmap, monitoring en model) uitgedacht voor het vijfjarige programma. Het programmateam staat onder leiding van Christa Licher van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap, tevens onze opdrachtgever. Christiaan is als programma-adviseur en Alzira als programmasecretaris verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het programma; het uitzetten en bewaken van de strategische lijnen; en het organiseren van samenwerking tussen de festivals, en andere relevante partijen en netwerken om de impact te vergroten. Zij werken daarbij samen met Green Events, die zich volledig richten op het verduurzamen van de evenementenindustrie.

Inzet van roadmaps, monitoring en andere hulpmiddelen

De festivals zijn aan zet. Het programmateam faciliteert hen in hun reis naar circulariteit. Om daar te komen ondersteunt het programmateam de festivals met het maken van een roadmap, waarin ambities en praktische stappen samenkomen. Een klein deel van de festivals heeft al een eigen duurzaamheidsplan en grip op hun cijfers. Maar voor velen is dat nog een black box. Het ontwikkelen van een monitoringtool is daarom een van de hulpmiddelen om festivals inzicht te geven in waar zij staan, waar zij heen willen en aan welke knoppen ze kunnen draaien. Royal HaskoningDHV ontwikkelt met de festivalorganisaties een toegankelijk invulformulier met de juiste data-uitvraag, om vervolgens met visuals inzicht te geven in de staat van circulariteit en vooruitgang. Voor komend festivalseizoen staat de eerste nulmeting op het programma, het starten van een gezamenlijke circulaire pilot en de start van een estafette langs de deelnemende festivals, om samen een ‘model’ voor een circulair festival te gaan ontwikkelen. 

Inrichten van een passende governance

De festivals staan centraal in de samenwerking, maar in de praktijk is dat soms een zoektocht. Festivalorganisatoren zijn immers niet dagelijks met de Green Deal bezig, in tegenstelling tot het programmateam dat er tot over zijn oren in zit. Eén van de dingen die we als team vanuit Royal HaskoningDHV hiervoor hebben bedacht, is het oprichten van een ‘Working Group’. Die bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit het management van elk deelnemend festival. Deze Working Group zit aan het stuur en zo zorgen we ervoor dat de festivals zelf strategische keuzes maken richting circulariteit. Ook hebben we het concept van de ‘themagroepen’ bedacht, zodat niet iedereen zich met alles bezig hoeft te houden. Bij thema’s moet je denken aan bijvoorbeeld hoe om te gaan met plastic, water, transport of energie. In de themagroepen wisselen we ‘best practices’ uit en denken we verder na over de definitie en de scope: gaat het alleen om de directe eigen footprint, of ook om inzicht en invloed op toeleveranciers en afnemers; en hoe zit het met de bezoekers?

Een festival geeft ons op deze manier al een klein beetje inzicht in hoe circulair we als maatschappij kunnen zijn. Daar kunnen we veel van leren en die lessen delen we graag. Elk festival met soortgelijke ambities is van harte welkom om zich aan te sluiten. En wij werken met veel plezier en energie verder aan het programma.

Ook op weg naar een circulaire economie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Ook op weg naareen circulaire economie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...