Brandveiligheid van groene daken met zonnepanelen

Door de ambitie en noodzaak om duurzame gebouwen te bouwen zien we op steeds meer daken duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en groene daken verschijnen. De toegepaste bouwmaterialen zijn steeds vaker biobased die het liefst in de nabijheid zijn geoogst. Maar welke impact hebben deze duurzame oplossingen op de brandveiligheid van gebouwen?
Brandveilig groen dak met zonnepanelen
Deze ‘groene’ oplossingen bieden belangrijke duurzame en ecologische voordelen. Ze spelen een steeds prominentere rol bij het verduurzamen van gebouwen, de zoektocht naar energie-efficiënt bouwen en het optimaal inzetten van de beschikbare ruimte. Een opvallende en positieve trend is dan ook de combinatie van zonnepanelen en groene daken op hetzelfde gebouw.

Voordelen van groene daken met zonnepanelen

Goed gebruik van sedum op het dak biedt nog andere voordelen. Zo zorgt het voor vertraagde afvoer van regenwater en een vertraging van de opwarming van het gebouw. En als het op grote schaal wordt toegepast geldt dit effect ook voor hele stadsdelen. Deze invloed op de leefomgeving is een belangrijk voordeel bij de toenemende hitte die we zien ontstaan in steden, de zogenoemde “heat islands”.

Door PV-panelen op daken te installeren wordt er broodnodige, duurzame energie gegenereerd, zonder dat we hier andere ruimte voor op moeten geven. De combinatie van PV-panelen en sedum op daken biedt op duurzaamheidsvlak dus mooie oplossingen.

Impact op brandveiligheid

Ondanks de positieve gevolgen van de aanwezigheid van zonnepanelen en sedum op daken, zorgt het ook voor brandrisico’s. Helemaal omdat deze duurzame oplossingen vaak niet juist worden gecombineerd. We weten dat er vooral risico’s ontstaan als de gelijkstroomkabels niet goed worden aangelegd en connectoren niet op de juiste manier worden gebruikt. Daarnaast kunnen ze bij brandoverslag vanuit het gebouw zorgen voor verdere verspreiding van de brand. Groene daken zijn daarentegen redelijk brandveilig omdat ze niet makkelijk in brand vliegen als het substraat en de beplanting vochtig en levend is. Maar een levende en vochtige begroeiing vraagt om onderhoud en bevloeiing van het dak door een installatie, ook in de zomer wanneer het droog is. Vaak zien we dat sedumdaken ook toegepast worden omdat ze onderhoudsvrij zijn en goed tegen droogte kunnen. Maar de sedum vegetatie kan door langdurige droogte juist ook weer vlamvatten.
Brandveilig groen dak met zonnepanelen
We zien dat groene daken en zonnepanelen vaak over het gehele dak worden geplaatst. Ook dat heeft gevolgen voor de brandveiligheid. Een dak dat voorzien wordt van zonnepanelen moet namelijk toegankelijk zijn voor de brandweer. Looppaden moeten daarom vrijgehouden worden van panelen maar ook de aanwezige begroeiing moet hierop zijn afgestemd. Daarnaast kunnen de panelen ook een obstructie zijn voor bij het blussen of kan door de ruimte tussen het paneel en het dak een brand makkelijk verspreiden. Zeker bij brandscheidingen moet het legplan van de PV-panelen en de detaillering van de constructie dus goed worden afgestemd.

Hoe kan het anders?

Als deze duurzame combinatie goed wordt ingezet hoeft het geen negatieve impact te hebben op de brandveiligheid van een gebouw. Een paar tipjes van de sluier hebben we hiervoor al gelicht. Zo moeten brandscheidingen en de detaillering goed worden afgestemd op het plan op het dak. Dat kan door de PV-panelen, het sedum en de isolatie ter plaatse van de brandscheiding op het dak te onderbreken. Hierdoor wordt het mogelijk om de kans op brandoverslag en branddoorslag via het dak verder te beperken. Zeker voor verzekeraars zijn dit belangrijke uitgangspunten om een gebouw nog op te kunnen nemen in de polis.

Kansen voor brandveilige groene daken

We zien ook nog andere opties om deze combinatie van duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. Het is belangrijk om goed na te denken over de locaties waar je deze duurzame oplossingen inzet. Een goede plek om zonne-energie op te wekken is bijvoorbeeld door primair parkeerplaatsen en andere pleinen te gebruiken. Platte daken kun je dan beleggen met sedum, zonder de schaduwwerking van de PV-panelen.

Zoals we eerder noemden is het voor het verhogen van de brandveiligheid van belang dat brandscheidingen doorgetrokken worden in het dak. Dus onderbreek per woning, en per brandcompartiment, de sedumbedekking en de PV-panelen. Daarnaast is het ook van belang om de toegankelijkheid voor brandbestrijding op het dak te waarborgen.

Naast de bouwkundige maatregelen is het natuurlijk belangrijk dat de PV-installatie deugdelijk is. Voor brandveiligheid van de installatie zijn het gebruik van zogenaamde glas-glas panelen, micro-omvormers en de juiste connectoren en ondersteuning van de kabels van grote meerwaarde. En hoewel het van grote meerwaarde is, wordt dit lang niet altijd bij een risicoanalyse meegenomen. Terwijl het risico op de brandveiligheid het beste bij de bron bestreden kan worden.

Meer weten over het maken van een gezonde en veilige gebouwde omgeving? Neem dan contact op met onze experts!
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Maak de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel

Lees meer
Maak de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel
Blijf op de  hoogte - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Language is changing...