Van digitale strategie naar waarde

Een whitepaper over de implementatie van tactische en strategische sturing van agile teams
Direct downloadenDirect downloaden
Whitepaper CIBIT
Agile teams en de organisatiestrategie aan elkaar verbinden is een uitdaging. Want agile teams vragen decentrale besluitvorming en verantwoordelijkheden. Maar hoe draagt het team bij aan de organisatie als geheel en niet alleen aan een geweldig product of oplossing? En hoe zorg je ervoor dat oplossingen niet als een bloemkool groeien met allerlei uitbreidingen die vanuit een overkoepelend en strategisch beeld beter op een andere manier gerealiseerd hadden kunnen worden? Hoe worden schaarse budgetten en resources op de beste manier gebruikt?

Twee veranderingen

In deze whitepaper bespreken we twee veranderingen waarmee een organisatie kan groeien in de tactische en strategische sturing van agile teams, waardoor die teams optimaal kunnen presteren en bijdragen aan organisatiebrede doelstellingen. De twee veranderingen zijn:

A. 

De overgang van traditionele project portfoliomanagement naar Agile Portfolio Management, waarbij de informatiesystemen niet meer centraal staan, maar de waardestromen binnen de organisatie. Voor aanvullende doelen (Objectives) wordt ruimte gecreëerd in (nieuwe) teams.

B.

 De agile strategie, waaraan met behulp van Business Transformatie Planning en enterprise architectuur incrementeel invulling wordt gegeven aan strategische thema’s. Doelen (Objectives) en bijbehorende voortgangsindicatoren (Key Results) worden meer gedetailleerd op het moment dat er behoefte aan is of er meer informatie beschikbaar komt.
CIBIT Agile

Figuur 1 - Agile organisatie vraagt ook dat de strategie gebruik maakt van het lerende vermogen en van de feedback cyclus
 

Wat is waarde?

Het incrementele karakter van deze werkwijze in combinatie met de beschreven feedback cyclus, leidt ertoe dat de organisatiestrategie continu relevant blijft. De strategie geeft een helder antwoord op de vraag: “Wat is waarde?” van agile teams en Agile Portfolio Management zorgt voor strategische prioritering. Zo geeft de ontwikkeling van de informatievoorziening in de teams ook daadwerkelijk invulling aan de gekozen strategische richting.

Whitepaper

Van Digitale Strategie naar Waarde

Download
Whitepaper CIBIT
Victor Akkersdijk - Principal business consultant

VictorAkkersdijk

Principal business consultant

Language is changing...