12-08-2020

Wereldwijde kantorennetwerk Royal HaskoningDHV in 2035 Paris Proof

In 2035 heeft Royal HaskoningDHV wereldwijd het energiegebruik van haar circa 75 kantoren met tenminste twee derde verminderd ten opzichte van het huidige gebruik en maakt het bedrijf alleen nog gebruik van hernieuwbare energie.
Royal HaskoningDHVs global office network Paris Proof by 2035
Met deze belofte sluit het bedrijf zich aan bij een groeiende groep organisaties die zich committeert aan het Paris Proof-initiatief van Dutch Green Building Council voor een duurzaam gebouwde omgeving.

Erik Oostwegel, CEO Royal HaskoningDHV, zegt: “Wij vinden het vanzelfsprekend ons als organisatie te verbinden aan Paris Proof. Het is een extra stimulans in het verlengde van onze duurzaamheidsambities vanuit Enhancing Society Together en de UN Sustainable Development Goals.”

Oostwegel vervolgt: “Er zijn nu concrete stappen nodig om de klimaatschade zoveel mogelijk te beperken. Onze doelstelling is dat we ons energiegebruik in balans brengen met wat de aarde aan CO2 aan kan. We willen daarin het voortouw nemen en zetten in op een extra versnelling door al in 2035 onze gebouwen Paris Proof te hebben. We beginnen in Nederland en verleggen daarna onze focus naar de landen met een grote huisvestingsportefeuille, zoals onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.”

Frits Smedts, directeur huisvesting bij Royal HaskoningDHV: “Van de 12 gebouwen in Nederland voldoen onze kantoren in Amsterdam en Groningen nu al ruimschoots aan Paris Proof. Daar komt in 2024 het nieuwe kantoor in Delft bij, een gebouw uit 1912 dat we Paris Proof gaan renoveren.”

Paris proof routekaart

De organisatie berekende in opdracht van Dutch Green Building Council (DGBC) met steun van de Redevco Foundation, het potentieel aan hernieuwbare energie per 2050. Daarmee is DGBC in staat het rantsoen aan energiegebruik voor gebouwen te bepalen.

Royal HaskoningDHV heeft een dynamische Routekaart Energietransitie Gebouwen ontwikkeld die organisaties in staat stelt om stapsgewijs toe te werken naar dit rantsoen. Smedts: “Met behulp van deze routekaart bepalen we nu voor onze eigen huisvesting welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om onze Paris Proof-doelstellingen in 2035 te realiseren.”

Oostwegel: “Terwijl we zelf stappen zetten richting Paris Proof, ontwikkelen we kennis. Deze kennis gaan we actief delen. Zo kunnen we andere organisaties helpen de noodzakelijke stappen te zetten bij het terugdringen van het eigen energiegebruik. Dan maken we samen écht het verschil.”
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...