13-12-2021

Aan de slag voor dijkversterking Brabantse Maasdijk

In opdracht van Boskalis sluiten wij aan bij de samenwerkende partijen in de planuitwerkingsfase voor het project Meanderende Maas. Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt uitgevoerd voor het waterschap Aa en Maas.
Landschap in omgeving Brabantse Maasdijk

26 kilometer dijkversterking en ruimte voor de rivier

Tussen Ravenstein en Lith gaan de samenwerkende partijen in Meanderende Maas de primaire waterkering over een afstand van 26 kilometer versterken. Deze dijk beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas als gevolg van hevige regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas. Tevens gaan de samenwerkende partijen de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten zodat een hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat dat aantrekkelijk is voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve doeleinden en een impuls geeft aan de economie.

Het project kent twee fasen, te weten een planuitwerkingsfase en een realisatiefase waarbij de verwachting is dat de realisatie van het project medio 2023 zal aanvangen met een doorlooptijd van circa vijf jaar.

Ontwerp in de planuitwerkingsfase

In de planuitwerkingsfase werken we samen met opdrachtgever Boskalis aan het ontwerp en dragen we bij aan het planstudietraject en de voorbereiding van de realisatie. Daarnaast werken we met de projectpartners het ontwerp uit voor het vergunningentraject en wordt het ontwerp daarna verder gedetailleerd ter voorbereiding op de realisatie.

Projectleider/Technisch Manager Nicole Geurts van Kessel van Royal HaskoningDHV: ‘We zijn blij en trots dat we deze opdracht hebben gekregen. Het uitwerken van een integraal ontwerp voor deze grote gebiedsontwikkeling, van zowel de dijk als de uiterwaarden, sluit naadloos aan op onze ervaring en expertise. Dit geldt ook voor de uitdaging om in het project te innoveren en het ontwerp nog duurzamer en slimmer te maken. Met onze ontwerp expertise vullen we Boskalis aan. Samen met Boskalis, Waterschap Aa en Maas en de andere partners zetten we graag de succesvolle aanpak uit het voortraject door in de komende fase.’

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Meanderende Maas maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Wij brengen veel kennis in van eerdere planstudies en zijn bij het merendeel van de projecten uit de programmering van HWBP 2020-2025 betrokken.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...