07-10-2021

Aankoop voormalig faculteitsgebouw op TU Delft campus een feit

Vandaag heeft Royal HaskoningDHV de koopovereenkomst ondertekend van het monumentale faculteitsgebouw van Mijnbouw op de TU Delft Campus. Namens Royal HaskoningDHV tekende directeur Nederland Anton van der Sanden en namens de TU Delft rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Tim van der Hagen.
Glas in lood raam in mijngebouw TU Delft
In 2024 vestigt Royal HaskoningDHV zich met circa 800 medewerkers in het dan respectvol gemoderniseerde en verduurzaamde pand gelegen aan de rand van de binnenstad van Delft en in de directe nabijheid van de TU Delft. Hiermee ontstaat een internationaal knooppunt op het gebied van technologie, innovatie en kennisontwikkeling. De medewerkers verlaten dan de huidige vestigingen in Den Haag en Rotterdam.

De gemeente Delft en de TU Delft zijn verheugd over de komst van Royal HaskoningDHV naar Delft. De komst van het bedrijf betekent een grote meerwaarde voor de stad in economisch opzicht. Daarnaast wil het bedrijf ook een maatschappelijke rol spelen in de stad en directe omgeving van het pand. Deze rol heeft betrekking op duurzaamheid, groen, onderwijs en arbeid.

De komst van Royal HaskoningDHV leidt tot een verdere versterking van het innovatie-ecosysteem rond de TU Delft. Zo wordt de inhoudelijke samenwerking met de TU Delft uitgebreid, wat een belangrijke voorwaarde is voor bedrijven die zich op de TU Delft Campus willen vestigen.

Royal HaskoningDHV is op dit moment met de experts uit de eigen organisatie actief met de planvorming voor de modernisering en verduurzaming van het pand met behoud van het monumentale karakter. In november van dit jaar staat de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de planning.
Aankoop voormalig faculteitsgebouw op TU Delft campus een feit H

Ons nieuwe kantoor in Delft

Eind 2024 gaan we verhuizen naar dit Rijksmonument dat volledig Paris Proof is.
Lees meer
Schets ontwerp mijnbouw gebouw
Suzette Schreuder - Corporate communications manager

SuzetteSchreuder

Corporate communications manager

Language is changing...