15-02-2021

Royal HaskoningDHV geselecteerd als milieuadviseur voor NortH2

NortH2 is het eerste grootschalige groene waterstofproject dat het hele traject omvat van productie tot industriële klant.
Royal-HaskoningDHV-geselecteerd-als-milieuadviseur-voor-North2
Het NortH2 consortium heeft Royal HaskoningDHV de opdracht verstrekt tot het vaststellen van de tijdslijn naar de investeringsbeslissing voor NortH2. Het consortium, dat werkt aan het grootste project voor groene waterstof in Europa, bestaat uit Shell Nederland, Gasunie, Equinor, RWE en ondersteunende partners Groningen Seaports en de provincie Groningen.
NortH2 stelt de industrie in staat om het gebruik van fossiele energie te vervangen door dat van groene waterstof en zo CO2-vrij te gaan produceren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord voor het terugdringen van klimaatverandering.

NortH2 omvat de volledige groene waterstofketen in vijf stappen, van de productie tot de eindgebruiker, met:

nieuwe windmolenparken (10 GW+) in de Noordzee op ongeveer 130 km van Eemshaven;
de infrastructuur om de elektriciteit aan land te brengen;
een nieuwe installatie voor elektrolyse waar energie wordt omgezet in groene waterstof;
de pijpleidingen om de waterstof naar de industriegebieden te brengen;
de ondergrondse opslag van waterstof in zoutcavernes, om zo vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen.

Energietransitie

Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV: “Het is geweldig om onderdeel uit te maken van de baanbrekende ontwikkelingen waar NortH2 voor staat. Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie en het project versterkt de leidende positie van Nederland en Europa op dit gebied.”

Voor NortH2, dat is opgezet als een groot privaat-publiek consortium, liggen de uitdagingen onder andere in de enorme omvang van het project, de wettelijke vereisten en de vele (lokale) belanghebbenden. Dit zijn de terreinen waarop Royal HaskoningDHV het consortium gaat ondersteunen.

Tijdslijn naar investeringsbeslissing

Als toonaangevend consultant op het gebied van vergunningen, ruimtelijke inpassing, milieueffecten en omgevingsmanagement, zet Royal HaskoningDHV haar kennis en ervaring met soortgelijke complexe innovatieve projecten in om de milieu- en veiligheidsaspecten van het NortH2 project in kaart te brengen. Hetzelfde geldt voor het wettelijk kader voor de bouw en bedrijfsvoering. Dit komt samen in de tijdslijn om te komen tot de investeringsbeslissing. De tijdslijn toont de benodigde vergunningen en toestemmingen alsmede de relevante belanghebbenden en maatschappelijke aspecten.

De inzet van Royal HaskoningDHV maakt deel uit van de beoordelingsfase ter voorbereiding op besluitvorming, die moet leiden tot een definitieve investeringsbeslissing in 2024. NortH2 hoopt in 2027 de eerste groene waterstof te produceren.

Infographic-NortH2-EN
Persvragen  - Neem contact op met ons Media team

Persvragen

Neem contact op met ons Media team

Language is changing...