25-11-2021

Samenwerking met Aquacare gestart voor maximale fosfaatterugwinning

Aquacare en Royal HaskoningDHV hebben besloten om gezamenlijk de nieuwste game changing innovatie op het gebied van fosfaatverwijdering en fosfaatterugwinning naar de markt te brengen, genaamd BiOPhree®.
Deze exclusieve samenwerking heeft in eerste instantie betrekking op de huishoudelijke afvalwatermarkt in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en zorgt voor een betere waterecologie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.
Samenwerking Royal HaskoningDHV en Aquacare
Foto: Tako van Croonenborgh en Paul Roeleveld
Overmatige algengroei in het oppervlaktewater is een wereldwijde uitdaging die zorgt voor forse ecologische en economische schade. Algengroei in oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid fosfaat in het water. Door het fosfaat vergaand te verwijderen, zoals uit huishoudelijk afvalwater, wordt deze drijvende kracht voor algengroei grotendeels weggenomen.

De combinatie van de specifieke kennis van beide organisaties maakt deze samenwerking een logische stap. Tako van Croonenborgh, Managing Director bij Aquacare, licht toe: “Het bezitten van alle technologische kennis is één ding maar om het tot een echt succes te maken moet je gaan samenwerken met een partij die marktkennis en markttoegang heeft. Een partij die ook gelooft in circulaire economie en de waarde van terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Wij zijn dan ook trots dat dit partnerschap met Royal HaskoningDHV tot stand is gekomen en hebben vertrouwen in het succesvol samen introduceren van deze technologie in de markt.” 

Beide organisaties geloven ook in de noodzaak om overmatige algengroei op korte termijn met de beste beschikbare technologie aan te pakken. Naast fosfaatverwijdering tot zeer lage concentraties is het met deze technologie ook mogelijk het fosfaat terug te winnen en dit weer als grondstof in te zetten.

Door het terugwinnen van fosfaat en dit weer als grondstof te kunnen inzetten zorgen we met de BiOPhree® technologie niet alleen voor minder natuurschade maar dragen we ook bij aan de circulaire waterketen.

Paul RoeleveldDirector Business development & innovations bij Royal HaskoningDHV
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...