12-08-2021

Uitbreiding investering in Singaporese scale-up H2i

Royal HaskoningDHV en Singaporese digital water consultant H2i versterken hun positie op het gebied van data-gedreven oplossingen voor klimaatbestendigheid.
Uitbreiding investering in Singaporese scale-up H2i | Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV heeft een meerderheidsbelang verkregen in de Singaporese digital water scale-up Hydroinformatics Institute (H2i). Door financiering, kennis en netwerk aan H2i te bieden om daarmee het bedrijf te laten groeien, toont Royal HaskoningDHV haar commitment aan H2i en vergroot haar positie op het gebied van data-gedreven waterbeheer en klimaatbestendigheid in Azië.
H2i is toonaangevend op het gebied van digitale oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en klimaatverandering. Sinds 2019 werken Royal HaskoningDHV en H2i nauw samen toen Royal HaskoningDHV een belang nam in de Singaporese scale-up. Beide bedrijven hebben sindsdien hun krachten gebundeld in verschillende projecten, zoals een klimaatstudie en masterplan voor de kustlijn van de stad Singapore, het kustontwikkelingsproject Shenzhen New Marine City in China en een haalbaarheidsstudie naar een voorspel- en waarschuwingssysteem voor overstromingen in Manilla.

Erik Oostwegel, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Royal HaskoningDHV licht toe: “Door onze investering in H2i te vergroten, hopen we voort te bouwen op de successen die we tot nu toe hebben behaald. Onze diepgaande domein-, data- en software-expertise en H2i's geavanceerde technologie op het gebied van machine learning en big data leiden tot een zeer sterke en ambitieuze samenwerking die tegelijkertijd wendbaar genoeg is om snel de risico's van klimaatverandering aan te pakken. Bijvoorbeeld het regendetectie- en -voorspellingssysteem van H2i is al van vitaal belang gebleken voor de National Water Agency PUB ten tijde van overstromingen in Singapore en kan worden ingezet om ook in andere steden inwoners en bedrijven tijdig te waarschuwen.”

Deze investering vindt plaats tegen de achtergrond van een wereldwijde toename van extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering en het verhoogde risico op overstromingen als gevolg van extreme regen, zeespiegelstijging en verouderende infrastructuur. “Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op bedrijven, assets en de samenleving als geheel.”, zegt Gerard Pijcke, H2i’s Hoofd Consultancy. We hebben data, snel evoluerende wetenschap en daaruit voorvloeiende inzichten nodig zodat we nieuwe strategieën kunnen ontwikkelen om de maatschappij weerbaar te maken tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. Dat staat zowel bij Royal HaskoningDHV als H2i hoog op de agenda. Samen kunnen we verder innoveren en betere oplossingen aanbieden om klanten te helpen zich aan te passen en voor te bereiden op watergerelateerde problemen. Van regenvoorspellingen en overstromingswaarschuwingen tot beoordelingen van overstromings- en klimaatrisico's: het potentieel om onze impact buiten Singapore te vergroten, is door deze samenwerking aanzienlijk."

Non-executive bestuurder en medeoprichter van H2i Vladan Babovic geeft aan dat later dit jaar een nieuwe bestuursvoorzitter zal worden benoemd. Hij bedankt vertrekkend voorzitter Martin Lechner voor zijn rol sinds de oprichting van H2i zeven jaar geleden en merkt op dat het bedrijf in die tijd zijn aanwezigheid in Singapore en de regio aanzienlijk heeft vergroot en goed voorbereid is voor de volgende groeifase.

Over de investering worden geen financiële details bekendgemaakt.
Brand, Marketing & Communications -

Brand, Marketing& Communications

Language is changing...