09-12-2022

Coronapandemie versterkt noodzaak voor slimme binnenstad

Door de coronapandemie is bij gemeenten nog meer bewustzijn ontstaan als het gaat om het beheersen en voorspellen van drukte in de openbare ruimte. In het afgelopen anderhalf jaar zijn er vele, soms privacygevoelige, initiatieven en pilots gestart om meer grip te krijgen op de bezoekersstromen en de drukte in binnensteden. Dit varieerde van druktemonitoren met real-time telsensoren tot regie op voetgangersstromen met communicatie en city hosts die actief bezoekers door binnensteden gidsten. Feitelijk was de openbare ruimte één groot crowd-managementmodel waar regie op bezoekersstromen steeds nauwkeurig uitgevoerd moest worden. Maar is dat nieuw of was deze behoefte al latent aanwezig in veel gemeenten?
Coronapandemie versterkt noodzaak voor slimme binnenstad l Royal HaskoningDHV

Binnenstad leefbaar en toegankelijk houden met crowd management lessen uit de pandemie

Met het einde van de coronapandemie verwachten we nog meer druk op de openbare ruimte. Mensen willen het einde van de crisis vieren. De winkeliers, bewoners én bezoekers van binnensteden gaan het straatbeeld weer domineren. De economie trekt aan, mensen hebben behoefte aan een dagje shoppen of om op een terrasje van het lekkere weer te genieten. Dit zal leiden tot grote voetgangersdrukte in de binnenstad en ook de druk op de (parkeer)voorzieningen wordt groter. Gemeenten gaan terug in hun vertrouwde rol als facilitator en handhaver met leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad als belangrijkste uitgangspunten.

De lessen die gemeenten van de coronapandemie hebben geleerd, zijn van grote waarde voor de toekomstige leefbaarheid en toegankelijkheid van een binnenstad. Crowd Monitoring, Crowd- en Mobiliteitsmanagement hebben hun waarde bewezen in crisistijd. Aan gemeenten de uitdaging om de geleerde lessen nu om te zetten naar de praktijk en op basis van domeinkennis én de laatste technische ontwikkelingen de transitie te maken naar de Slimme Binnenstad. Een binnenstad, die toegankelijk, comfortabel en veilig is!

De slimme binnenstad van de toekomst

De Slimme Binnenstad moet gezien worden als een duurzame, robuuste en prettig leefbaar gebied waar data faciliteert om tot maatregelen te komen zoals bijsturing en adaptieve informatievoorziening. De juiste data koppelen aan een effectief handelingsperspectief, dát is waar het om gaat. Waar, wanneer, hoeveel voetgangers, fietsers en verkeer is er in en om de binnenstad en hoe controleren we deze verkeersstromen, zodat het gebied toegankelijk en veilig blijft; ook tijdens bijzondere dagen, evenementen en demonstraties? Gemeenten hebben daartoe sterke behoefte aan real-time en voorspellend inzicht, zodat er snel kan worden geanticipeerd op elke situatie in de binnenstad, waaronder (het tijdig voorkomen van) drukte en congestie in deelgebieden.

Een voorbeeld van een vooruitstrevende innovatieve ontwikkeling is Amsterdam. Om de, vrijwel dagelijks optredende, drukte te managen is real-time inzicht nodig: waar is het op piekmomenten druk en hoe komt dat? Dat inzicht ontstaat dankzij het Crowd Monitoring System Amsterdam (CMSA), dat door de gemeente Amsterdam is ontwikkeld. Monitoring en analyse maken het mogelijk om voetgangersdrukte te voorspellen en met de juiste inzet van maatregelen beter te managen. Met slimme sensoren meet het systeem de drukte. De data is volledig geanonimiseerd en biedt actueel (en voorspellend) inzicht en handelingsperspectief voor bijvoorbeeld het binnenstadmanagement van de gemeente en de politie.

Samen naar een slimme binnenstad

De adviseurs van CrowdProfessionals en Royal HaskoningDHV slaan als gezamenlijk partner van overheden de handen ineen om samen de juiste, duurzame en impactvolle oplossing te organiseren en zo de transitie naar een Slimme Binnenstad te realiseren. Met veel aandacht voor het managen van risico’s op het gebied van techniek, eigenaarschap en privacy. Ultiem zorgt deze aanpak ervoor, dat overheden goed in het zadel komen, èn blijven, bij Crowd Management vraagstukken. Zowel bij operationele, tactische als strategische behoeften.

Tijdens de coronapandemie zijn de crowd managementadviseurs van CrowdProfessionals actief betrokken geweest bij het crowd management in winkelgebieden van circa 20 steden, onder meer in Eindhoven, Breda, Amsterdam en Haarlemmermeer (Hoofddorp). Aan de hand van de crowd managementanalyse van CrowdProfessionals kon op maat inzet van mensen, middelen en maatregelen plaatsvinden. Door dit te verbinden aan technologische oplossingen ontstond er vervolgens een systemische, voorspellende aanpak.

De adviseurs van Royal HaskoningDHV combineren baanbrekende technologie met een maatwerkstrategie én deskundige implementatie, gebaseerd op jarenlange domeinkennis op het gebied van mobiliteit en menselijk gedrag. Zo zorgen ze ook dat steden zélf de regie over hun mobiliteit krijgen en houden, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Milaan.

Kennis van Crowd Management, mobiliteit en domeinkennis, gecombineerd met de laatste technologische ontwikkelingen, leidt tot een krachtige combinatie voor maatwerk oplossingen om grip te krijgen op verkeersstromen en voetgangersdrukte. Zowel regulier als bij stedelijke evenementen, demonstraties en andere massabijeenkomsten. Zo geven we concreet vorm aan een planmatige aanpak voor de mobiliteit van vandaag en die van morgen en weten we gezamenlijk door deze Slimme Binnenstad de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad te waarborgen.

Language is changing...