20-07-2022

Leer van experts in de waterindustrie

Een gesprek met Milly Wind-Cox, Teamleider, Team Centraal Beheer, Waterschap Vallei en Veluwe
MicrosoftTeams-image
De videoserie ’Leer van experts in de waterindustrie’ bevat één-op-één gesprekken met experts die hun inzicht over water gerelateerde onderwerpen met ons delen onderwerpen. In dit interview hadden wij het genoegen om met Milly Wind-Cox van Waterschap Vallei en Veluwe te spreken.

Milly legt uit hoe de invoering van centrale procesbeheersing zich binnen het waterschap voortdurend ontwikkeld en waarom het belangrijk is om vanuit een geïntegreerd perspectief naar problemen te kijken. Daarnaast beschrijft ze hoe waterschap Vallei en Veluwe meer waarde uit haar data haalt.

Belangrijkste inzichten

Het belang van centraal beheer op afvalwaterzuiveringen
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Waterschap Vallei en Veluwe op het gebied van waardecreatie met data?
Het belang om eerst te bepalen welke toegevoegde waarde die je uit centrale regie wil halen

Processen worden steeds complexer… de complexiteit van processen maakt het dus noodzakelijk om op een andere manier naar de proceswerking te kijken. 

Milly Wind-CoxTeamleider, Team Centraal Beheer
Learning from industry experts in water
Hoe voorspellende besturing de prestaties van afvalwaterzuiveringsprocessen kan verbeteren

Dit whitepaper onderzoekt de lessen die kunnen worden geleerd uit geïntegreerd beheer van stroomgebieden en afvalwaterzuivering

Dit whitepaper heeft de volgende doelstellingen:
De oorzaken en gevolgen te bespreken van onregelmatig influent en instabiele processen bij RWZI’s. Toelichten hoe voorspellende besturing in de keten van afvalwatertransport en afvalwaterzuiveringsinstallaties werkt; Ervaringen delen vanWaterschappen

Kunstmatige intelligentie gebruiken om de prestaties te verbeteren

Afvalwatertransport naar de zuiveringsinstallatie optimaliseren om de prestaties van zuiveringsprocessen te verbeteren

De prestaties van een afvalwaterzuivering worden sterk beïnvloed door de stabiliteit en voorspelbaarheid van het influentdebiet. Een lokale regeling op niveau van de pompstations van het transportsysteem kan piekdebieten en -belastingen veroorzaken in de zuiveringsinstallatie. Vooral bij regenweer. Verder is de hoeveelheid beluchtingsenergie en chemicaliën die op een zuiveringsintstallatie nodig zijn om een gewenste effluentkwaliteit te bereiken afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie.

LR_Aquasuite-ValleienVeluweAPH_4210
Language is changing...